Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d nutarimu Nr. 667 buvo papildytos vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo sritys – Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM) priskirtas bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimas.
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą (toliau – Įstatymas), kurio tikslas – kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas. Įstatymas nustato bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir kitas bendruomeninių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias bendruomeninių organizacijų plėtrą.
Įgyvendindama Įstatymą, VRM siekia analizuoti bendruomeninių organizacijų plėtros srities problematiką ir teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo, todėl maloniai prašo iki 2020 m. vasario 14 d. VRM pateikti informaciją, pagrįstą pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria bendruomeninės organizacijos savo veikloje, pavyzdžiais bei pasiūlymus dėl galimų šių problemų sprendimo būdų, taip pat prašo pateikti pasiūlymus, kokios priemonės padėtų sudaryti palankesnes sąlygas efektyviau vykdyti bendruomeninių organizacijų veiklą.

Šaltinis: VRM informacija

Tai suguldė Lietuvėlė savo sūnus, tai suguldė,
O tarp jų jauna mergelė – balta gulbė.
Baltos gėlės, baltas sniegas, saulė skaisti liejas,
Tik prarijo dienos šviesą juodaskraistis vėjas.

(Autorius- Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras)

08Sausio 12 d. BC „Tėviškės“ bendruomenė organizavo pagarbos minėjimą Laisvės gynėjams, kurie 1991 m., sausio 13 d. stovėjo prie Seimo rūmų ir televizijos bokšto.
Bendruomeniečiai, pasipuošę neužmirštuolių žiedais, tylos minute pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Mintimis ir prisiminimais apie seniūnijos sąjūdžio veiklą pasidalino Lukšių seniūnijos seniūnas Vidas Cikana.
Popietėje dalyvavo kriūkietis, Šakių rajono tautodailininkų bendrijos „Dailius“ narys, tautodailininkas Andrius Bieliukas. Jis informacinių technologijų pagalba pasidalino įspūdžiais iš kelionės Sibiro glūdumoje. Jos metu Andrius Bieliukas kartu su draugu lietuviu ieškojo tautiečių kapų. Juos jie tvarkė, atnaujino apleistus kryžius. Tautodailininkas su draugu Sibire pagamino ir pastatė keletą naujų Kryžių.
Popietės pabaigą vainikavo Mikytų kaimo ansamblis „Mikyta“ (vadovė Rasa Pužauskienė).
Minėjimas sustiprino bendruomeniečių ir svečių meilės jausmą Tėvynei. Visi pasijutome artimesni, vieningesni.

Alvyra Janavičienė, Liepalotų BC „Tėviškė“ pirmininkė

Varžybų dalyviaiSausio 11 d. girėniškiai susirinko į bendruomenės namus paminėti Laisvės gynėjų dieną. Jau kelintus metus Girėnuose vyksta šaškių turnyras. Šie metai taip pat buvo ne išimtis: į popietę susirinko 6 žaidėjai ir visas būrys sirgalių. Šiemet pirmąją vietą iškovojo A. Bastys, antrąją A. Sederevičius, trečiąją A. Bliuvas. Dėkojame visiems dalyviams ir sirgaliams bei teisėjams ir organizatoriui J. Jonuškai, taip pat visiems, kurie nepatingėjo ir atėjo į organizuojamą popietę. Na, o varžybų pabaigoje, kaip visada, gaspadinių išvirtas šiupinys. Visi sotūs ir patenkinti grįžome į namus.

Irena Sakalauskienė, Girėnų BC pirmininkė

Sausio 31 d. 15 val. „Tėviškės “ bendruomenės centro namuose įvyks Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos ataskaitinis susirinkimas.
Darbotvarkė:
2019 metų BCA veiklos ir finansinės ataskaitos. (Pranešėjos: BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė ir finansininkė Nijolė Butkevičienė);
„Šauniausios 2019 m. Šakių rajono kaimo bendruomenės“ ir „Šauniausio 2019 m. kaimo bendruomenės vadovo“ nominavimas;
Svečių pasisakymai ir diskusijos.
Kviečiame aktyviai dalyvauti !

BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė

Pernai priimtas naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros įstatymas. Jame buvo patikslinta nevyriausybinės organizacijos sąvoka, numatoma nevyriausybinės organizacijos statuso registravimo galimybė Juridinių asmenų registre, Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos veiklos principai. Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos nevyriausybinių organizacijų instituciniam stiprinimui, sukuriant NVO fondą ir numatant reikalingą teisinį reguliavimą jų finansavimui iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.
Aptarti kokius darbus reikia atlikti, kad Šakių savivaldybėje šio įstatymo vykdymui būtų uždegta žalia šviesa, sausio 13 d. susitiko mero pavaduotojas Darius Jakavičius, mero patarėjas Edvinas Albrektas, savivaldybės tarybos narė Margarita Liukaitienė bei rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Svarbiausias susitikimo tikslas yra tai, kad yra sukuriamas Nevyriausybinių organizacijų fondas. Tai naujas, iki šiol nebuvęs darinys. Fondo lėšos bus sudaromos iš nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų nepaskirtos gyventojų pajamų mokesčio dalies (2%) ne pelno subjektams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skiriamų asignavimų ir iš kitų teisėtai gautų lėšų. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma Vyriausybės nustatyta procentinė praėjusių metų gyventojų nepaskirto gyventojų pajamų mokesčio ne pelno subjektams dalis, ne mažesnė negu 20 procentų.
Pirmieji darbai, kuriuos šakiečiams reikia atlikti, tai koordinatoriaus NVO klausimais savivaldybėje paskyrimas ir įstatymiškai registruotų ir veikiančių rajone NVO sąvado sudarymas bei NVO ir BO (bendruomeninių organizacijų) bendros tarybos išrinkimas. Daug įdirbio pareikalaus rajono nevyriausybinių organizacijų išsigryninimas. Nevyriausybinėmis organizacijomis siūloma laikyti nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomus savanoriškumo pagrindais įsteigtus visuomenės ar jos grupės naudai veikiančius viešuosius juridinius asmenis, kurių tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Nevyriausybinėmis organizacijomis nebūtų laikomi:
1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių – juridinių asmenų nėra nevyriausybinės organizacijos, bet yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau nei 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
3) politinės partijos;
4)profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
5)organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
6)sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
7) šeimynos;
8) nuolatinės arbitražo institucijos.

Tikime, kad šis susitikimas ir jame aptartos veiklos gairės išjudins organizacijos veiklas bei suteiks galimybę pasinaudoti NVO fondo lėšomis.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla