Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Norime Jus pakviesti prisijungti prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos organizuojamos žaliosios iniciatyvos – Nacionalinio judumo iššūkio.
Nacionalinis judumo iššūkis – šiandien, rugsėjo 16 d., startuojanti iniciatyva, kuri kviečia įvairias Lietuvos bendruomenes 2 mėnesius automobilius iškeisti į žingsnius ir taip prisidėti prie aplinkai draugiškos Lietuvos kūrimo ir fizinės bei emocinės sveikatos gerinimo.
Nacionalinį judumo iššūkį sudarys 6 iššūkiai, vienas jų – bendruomenių. Todėl norime paprašyti Jūsų pagalbos skleidžiant žinią apie iniciatyvą.
Būsime dėkingi, jei prie Nacionalinio judumo iššūkio pakviesite prisijungti savo bendruomenės narius pasidalindami informacija savo puslapyje, socialiniuose tinkluose ar informaciją išsiųsdami savo kontaktų sąrašui.
Su jumis taip pat dalinamės Nacionalinį judumo iššūkį pristatančiu filmuku (https://youtu.be/EEuM0d3Sq3M) ir instrukcija, kaip prisijungti prie iniciatyvos. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti čia.
Iššūkio pabaigoje oficialiai paskelbsime ir apdovanosime tris aktyviausias šalies bendruomenes.
Kurkime žalią Lietuvą kartu!

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šventė 2

1946 01 12 2021 09 03Geriausiai gyveninmą panaudosime, jei jį skirsime tam, kas išlieka ilgiau, negu mūsų gyyvenimas.“(Amerikiečių filosofas ir psichologas William James)

Staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo ryškią Šakių krašto asmenybę, buvuusį ilgametį (13 metų) Šakių savivaldybės merą Juozą Bertašių. Jo bendras darbo stažas yra 57 metai ir visi jie prabėgo įvairiose atsakingose pareigose Šakių krašte.
Visi Šakių žemės žmonės tikrai įsimena ir ilgai neužmirs šio nepaprasto žmogaus ‒ darbštaus, kūrybingo, humaniško ir mokėjusio su visais benndrauti bei kiemvieną suprasti ir, kai reikia, padėti.
Šakių krašto kaimo bendruomenės gali daug prisiminti tokių prasmingų bendradarbiavimo akimirkų. Juk ir laikas tam buvo palankus, nes bendruomenių kūrimosi pradžia buvo 2002-2003 m. ir ji sutapo su J.Bertašiaus naujų mero pareigų pradžia 2003 m. Taigi visi atsidūrėme naujų ieškojimų kelyje ir, remdami vieni kitus, kopėme į savo veiklų kalvas, rengdami ir įgyvendindami vietos plėtros strategiją, Šakių rajone įsteigėme Šakių krašto vietos veiklos grupę. Mūsų projektus savivaldybė nuoširdžiai rėmė finansiškai.
Jau pirmųjų mėnesių ir metų darbai liudijo apie tai, kad mūsų partneriškas bendravimas su rajono vadovu ir rajono savivaldybės institucijomis bus darnus ir vaisingas. Mes nei viename kolektyviniame savo renginyje nebuvome vieniši, nes visada savo rūpesčiais galėjome dalintis arba su meru, arba su kitais savivaldybės darbuotojais. O tų rūpesčių visuomeninės organizacijos niekada nestokoja.
Išėjo Žmogus, dvasiškai šiltas, mokėjęs ir prakalbinti, ir išgirsti, ir suprasti kiekvieną. Išėjo po savęs palikęs gražaus savo buvimo, savo veiklų ir darbų atminimą, daug daug ilgesnį už jo paties gyvenimą.

Su užuojauta visiems Artimiesiems, Šakių Bendruomenių centrų asociacija

MA1Kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skelbiamas konkursas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.
Premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.
Kviečiame teikti amatininkų ir tradicinių amatų centrų, puoselėjančių tautinio paveldo tradicijas, kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijai gauti.
Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki rugsėjo 30 dienos.
Daugiau apie tai: https://bit.ly/3jHlXUC

Litfood informacija

2018 m. gruodžio 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. Šis įstatymas nustato bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir kitas bendruomeninių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias bendruomeninių organizacijų plėtrą. Jis nereglamentuoja bendruomeninių organizacijų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
Vadovaujantis šiuo įstatymu Šakių savivaldybėje sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba ir patvirtinti veiklos nuostatai.
Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaryta savivaldybės tarybos sprendimu laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus patvirtinta savivaldybės taryboje. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija delegavo į tarybą šiuos atstovus: R.Bendorienę (Lukšiai), I.Puskunigienę (Lekėčiai), L.Auštrienę (Veršiai), M.Kantautą (Kudirkos Naumiestis). Bendruomeninių organizacijos tarybos pirmininku išrinktas asociacijos „Naumiestiečių sambūris“ pirmininkas Mindaugas Kantautas. Sveikiname su atsakingomis pareigomis ir linkime tinkamai atstovauti savivaldybės gyventojų viešuosius poreikius ir kitus svarbius reikalus.
Skaityti: XIII-1774 Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (lrs.lt)

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla