Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 97

AtmintinėPrimename, kad iki balandžio pabaigos bendruomeninės organizacijos privalo pasitvirtinti metines ataskaitas, kurias privaloma rengti, net jei nevykdėte aktyvios veiklos!
Pastebėta, kad dalis NVO Juridinių asmenų registrui teikia teisės aktų reikalavimų neatitinkančius finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, o neretai ir išvis neteikia (https://bit.ly/391m9eB).
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu yra rengiami, tvirtinami (pagal įstatymų nuostatas, t.y. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis dalininkų (narių) susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį) ir teikiami Registrui atskaitomybės dokumentai (Registrui pateikiamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento) ir siekiant paskatinti ir padėti NVO tinkamai parengti ir laiku paskelbti savo atskaitomybės dokumentus, kviečiame susipažinti su ATMINTINE.
Kadangi daugumos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais - paskubėkite patvirtinti iki balandžio mėn. pabaigos ir pateikti Registrų centrui laiku, t.y. atskaitomybės iki gegužės mėn. pabaigos.
Atmintinėje pateikiama apibendrinta informacija apie subjektų atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito svarbą, dokumentų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus, atskaitomybės dokumentų skelbimą ir grėsmę neteikti paramos gavėjo statuso, kai subjektas nevykdo jam nustatytų su atskaitomybe susijusių pareigų.
Atmintinėje taip pat nurodoma, kokią ir kaip reikia pateikti informaciją apie subjektų gautą labdarą ir paramą, bei jos panaudojimą atsižvelgiant į tai, kad šios informacijos viešinimas ir skaidrumas yra ypatingai svarbūs dalykai siekiant visuomenės pasitikėjimo subjektais, kuris lemia ir subjekto veiklos finansavimą.
http://www.3sektorius.lt/.../ATMNTIN%C4%96+pelno...

pagal LKBS informaciją