Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Registrų centrui teikiamaAktuali informacija ir duomenys apie #NVO yra esminė sąlyga link didesnio skaidrumo, visuomenės pasitikėjimo NVO ir efektyvesnio valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo. Per ilgą laiką Registrų centre susikaupę duomenys apie tūkstančius jau neveikiančių organizacijų ne tik neleidžia turėti tikslių duomenų, bet ir daro netiesioginę žalą mūsų NVO sektoriui ir valstybei.
Nenorint, kad organizacijai būtų pradėta likvidavimo procedūra, jos vadovas turėtų laiku atnaujinti savo duomenis ir teikti metines finansines ir veiklos ataskaitas.
Gavus pranešimą iš Registrų centro apie numatomą inicijuoti likvidavimą, organizacijos vadovas turi nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos) pateikti pranešime nurodytus dokumentus Registrų centrui. Jei likvidavimo procesas pradėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) siūlymu, juridinio asmens vadovas turi kreiptis į VMI ir pašalinti priežastis, dėl kurių buvo inicijuotas likvidavimas.
Vėliau, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas tik teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per 1 (vienerius) metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas Juridinių asmenų registro iniciatyva, teisinio statuso įgijimo. Taip pat juridinio asmens kreditoriai turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl skolininko prievolių įvykdymo per 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo.
Registrų centras, gavęs teismo pranešimą apie sprendimą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą ar teismo pranešimą apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo priėmimą, per 3 (tris) darbo dienas išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą "Inicijuojamas likvidavimas".

Joomla templates by a4joomla