Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

342179232_216426241026366_2753349139525741307_n.jpgBendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys. Tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri nori skleisti gėrį, grožį, bendrystę. Aktyvios organizacijos mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veikla jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos.
Balandžio 23 d. ankstų rytą 40 Šakių rajono bendruomenių asociacijos atstovų dalyvavo išvažiuojamajame ataskaitiniame susirinkime. Pravedimo formos idėja kilo tarybos nariams: kolektyviai mažai bendraujam (Covid išmokė bendrauti pasitelkus informacines technologijas), įtariam, kad net ne visi pažįstame naujuosius bendruomenių vadovus. Atėjo laikas susieiti į būrį, o tam puikiai pasitarnautų kelionė.
Kaip tarėm, taip padarėm. Išvažiuojamajame susirinkime dalyvavo 23 bendruomenių vadovai arba įgalioti asmenys.
Kelionės metu vyksta susipažinimas, kurio metu dalyvis papasakoja ne tik apie save, bet suteikia žinių ir apie savo bendruomenių veiklas. Bendruomenių centrų asociacijos (BCA) pirmininkė Grina Šnirpūnienė svarstymui pateikė organizacijos veiklos ataskaitą.
2022 metais turime 38 bendruomenines organizacijas (BO), kurios sutelkę 1909 asocijuotus narius. Skaitlingiausias Girėnų bendruomenės centras (pirmininkė Irena Sakalauskienė) - 114 narių, Žvirgždaičių – 82 nariai, Janukiškių, „Tėviškės“, Barzdų – daugiau kaip po 70 narių. Kituose BC narių skaičius įvairuoja nuo 15 iki 60). 2022m. bendruomenėse išrinkti 5 nauji vadovai.
Šakių BCA yra narė: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS),Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS),Marijampolės apskrities bendruomeninės organizacijos (BO),Šakių krašto Vietos veiklos grupės(VVG), Šakių rajono bendruomeninių organizacijų tarybos narė (BOT).

Buvo dalyviams priminta, kad BO veiklas reglamentuoja 2019 metų kovo 1 dienos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. Visos BCA veiklos pateiktos svetainėje www.sakiubca.lt, todėl jų ir neaprašinėsime. Ataskaita vienbalsiai patvirtinama.
Labai laiku ataskaita patvirtinama, nes 9.00 val. pasiekiame mūsų pirmą sustojimo tašką Geležiūnų k. (Birštono raj.).Ten mūsų laukė edukacija „Dzūkiškos bandos“. Susipažinome su bulvinių dzūkiškų bandų paruošimu ir kepimu ant kopūsto lapo duonkepės krosnyje. Degustacijos metu liko tušti indai, nes visiems labai jau patiko dzūkiškos bandos su spirgiukais ir užpilu varškės su grietine. Patiko ir šeimininkės dzūkų tarme skaitomas jumoristinis apsakymas apie nesutarimo negandas tarp dieduko ir bobutės.
Padėkoję svetingiems šeimininkams, patraukiame link Birštono centro. Visi pasklindame po Vytauto Jurgio Meškos įkurtą parką. „Žmogus – gamtos kūdikis, todėl jos įtaka žmogaus sveikatai, nuotaikai yra labai didelė, jo ryšiai su gamta yra gyvybiškai būtini (Vytautas Jurgis Meška).Valandėlę pavaikščioję po nuostabų parką vykstame prie Birštono apžvalgos bokšto, skirto apžvelgti Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdį. Konkursą kas pirmas įlips į šį apžvalgos bokštą laimėjo Lepšių atstovė Gražina Leveckienė, kuriai atiteko garbingas prizas - Lietuvos vėliava.
Važiuojant link Kazlų Rūdos atliekame du svarbius darbus: BCA finansininkė Nijolė Butkevičienė pateikia 2022 metų finansinę ataskaitą, dalyviai patvirtina ir sustoję pušų paunksmėje papietaujame. Po to aplankome VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Informacinį centrą ir Stihl virvių parką, bet išmėginti savo jėgas neteko, nes jis planuoja pradėti veiklą apie gegužės vidurį. Stihl virvių parkas – bendro Kazlų Rūdos savivaldybės ir Gmina Olecko (Lenkijos miestas-partneris) projekto produktas. Tai pirmasis toks parkas Suvalkijoje ir pirmasis šalyje, įrengtas ne už privačias, o už Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšas. Toliau mūsų maršrutas veda į Antanavą, kuriame vyko Tradicinės Jurginės. Smagu susitikti su bendraminčiais, apžiūrėti nuveiktus didžiulius darbus, paklausyti Būdos kultūros namų kapelos „Vandupė“ koncerto ir kartu valgyti tradicinę bendruomeninę kiaušinienę iš 100 kiaušinių.
Nepamirštas ir saugaus eismo konkursas „Saugiai elkimės kelyje“ tarp Antanavo ir dviejų šakiečių komandų. Klausimus paruošė Šakių PK bendruomenių policininkė Aušra Mockevičiūtė. Nugalėjo Antanavo bendruomenės komanda, kuriai vadovavo pati pirmininkė Reda Kneizevičienė. Nugalėtojai buvo apdovanoti saugaus eismo priemonėmis.
Vakarop, padėkoję šeimininkams už svetingą priėmimą, patraukėme link Šakių. Visiems patiko tokia informatyvi renginio pravedimo forma. Nemažai padėkų nusipelnė BCA taryba ir jos narys Mindaugas Kantautas, kuris daug prisidėjo prie šio renginio organizavimo. Skirstydamiesi daugelis pageidavo daugiau tokių susibūrimo formų.

BCA informacija

 

 

Joomla templates by a4joomla