Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ELARDDėl ES biudžeto apkarpymų kaimo plėtrai


ELARD PAREIŠKIMAS


Užbaigiant kitos daugiametę finansinės programos (Multi Annual Financial Framework) derybas, kurios vyko 2013 m. pradžioje, buvo pastebėtas susirūpinimas kompromisu dėl ES biudžeto 2014-2020, kurį pateikė ES Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy. Todėl Europos LEADER asociacija kaimo plėtrai – ELARD- ragina derybų šalis apsvarstyti neigiamą poveikį kaimo vietovėms ir milijonams Europos piliečių pragyvenimo šaltiniams, kuris įvyks dar sumažinant bendrosios žemės ūkio politikos II ramstį.
Laikotarpiu, kuriame gilus ekonominis nuosmukis, yra nerimą keliantis nedarbo ir sustingęs vystymosi lygis, ELARD kaimo plėtros biudžeto sumažinamą 9,3% suvokia kaip strateginę klaidą, kuri nukreiptų ES dar toliau nuo „Europa2020" strategijos tikslų.
Kaimo vietovės apima 91% ES teritorijos, ir net 56% Europos Sąjungos gyventojų gyvena šiose vietovėse. ELARD teigia, kad, atsižvelgiant į blogą finansinę realybę, kaimo vietovės vis dėlto turi potencialą veikti kaip tvaraus ekonomikos augimo, naujovių ir darbo vietų kūrimo centras. Per pastaruosius 20 metų sunkaus darbo LEADER vietos veiklos grupės kaimo vietovėse parodė, kad tai iš tiesų įmanoma.
Nors I ramstis ir tiesioginės išmokos, išties atrodo praktiškai nepakitusios ( tik 4,8% sumažėjimas), II ramstis turėtų sumažėti dvigubai tiek. Nors jei atsižvelgtume į atvirkštinį galimą II ramsčio į I ramstį moduliavimą, tai kaimo plėtros mažinimas gali netgi padvigubėti! Tai aiškiai rodo, kad išlieka užsispyręs prisirišimą prie pasenusios "senosios kaimo politikos paradigmos". Ši paradigma žiūri tik per žemės ūkio kraštovaizdžio objektyvą, nors pastarosios vaidmuo ekonomikoje nuolat mažėja. Mes pripažįstame, kad žemės ūkis vis dar išlieka vienas iš kaimo ekonomikos kertinių akmenų ir pripažįstame svarbą išlaikyti visoje Europos Sąjungoje gamybą, tačiau ELARD mano, kad tuo pačiu metu mes turime siekti įvairinti kaimo ekonomiką, ir lygiai taip pat kitų pramonės šakų, kurios dažnai gali būti svarbesnės vietos ekonomikai ir darbo vietų kūrimui nei žemės ūkio.
Todėl ELARD norėtų kreiptis į ES vadovus ragindami nepritarti Europos Vadovų Tarybos pirmininko pasiūlymui ir pripažinti, kad pirmaeilis svarbiausias kaimo plėtros įrankis gali sumažinti ES piliečiams sunkią finansų krizės naštą įgyvendinant tvarią ir integruotą vietos plėtros politiką.

 


ELARD informacija


(ELARD) Europos LEADER kaimo plėtros asociacija– tarptautinė ne pelno asociacija, kurios pagrindinis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse bei išlaikyti vietos gyventojus vykdant tvarią integruotą vietos plėtrą. ELARD siekia skleisti LEADER metodo filosofiją tiek vietos, tiek institucijų lygmeniu.
Anot ELARD, tvari kaimo plėtra Europoje pasiekiama taikant metodą, pagrįstą aštuoniais principais: Teritoriškumo principas. Iniciatyva „iš apačios į viršų". Viešųjų ir privačių sektorių bendradarbiavimas: vietos veiklos grupės (VVG).Naujoviškas požiūris. Integruotas ir daugiasektorinis požiūris. Tinklas. Bendradarbiavimas .Decentralizuotas administravimas.
ELARD buvo įkurta 1999 m. Belgijoje, įkūrėjas – Prancūzijos, Graikijos, Airijos, Italijos ir Ispanijos nacionalinis LEADER vietos veiklos grupių tinklas. Šiuo metu ELARD veikloje dalyvauja daugiau nei 800 VVG, įsitraukusių per nacionalinius ar regioninius tinklus arba kaip pavienės narės.
ELARD veikloje dalyvauja organizacijos iš 21 šalies: Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės.
ELARD tiesiogiai remia savo narių pastangas plėtoti novatorišką darbą kaimo plėtros srityje bei bendradarbiavimą siekiant skleisti gerąją LEADER patirtį.
Taip pat ELARD atstovauja šalių narių interesams tarptautinėse Europos institucijose. Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ELARD pripažįsta asociacija, atstovaujančia VVG interesams Europos lygiu. ELARD taip pat priimta į Europos kaimo plėtros tinklą (ENRD) kaip ENRD koordinavimo ir LEADER komitetų narė.

Joomla templates by a4joomla