Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

03Sausio 31 d. Raseiniuose, VVG patalpose, įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) visuotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 25 rajonų atstovai. Šakiečių delegaciją sudarė 6 atstovai: mero padėjėjas Rimantas Valiukas, BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė bei pirmininko pavaduotoja Irena Jurkšienė, Plokščių BC pirmininkė Odeta Urbaitienė, Girėnų BC pirmininkas Zigmas Povilaitis, Kudirkos Naumiesčio BC ,,Santaka" pirmininkas Edvardas Belevičius.
LKBS pirmininkė Guoda Burokienė pristatė trejų metų LKBS veiklos ataskaitą. Per šį laikotarpį buvo surengta 18 valdybos posėdžių, įgyvendinta 11 Lietuvos kaimo tinklo, 3 LR Susisiekimo ministerijos, 1 LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, 2 LR Žemės ūkio ministerijos fiinansuoti projektai. LKBS dalyvauja įvairiuose su kaimo plėtros klausimais susijusiose komitetuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su LR Seimu, LRŽŪ ministerija, LR Socialinių reikalų ir darbo ministerija, LR Prezidentūra. Nuo 2010 m. LKBS priklauso Europos Leader ir kaimo plėtros asociacijai( ELARD), aktyviai bendradarbiauja su Europos PREAPRE organizacija. Pirmininkė pabrėžė, kad bendruomenė turi būti pilietinės visuomenės švyturys, iškilęs aukščiau pavydo, niekingų asmeniškumų ir kitų prasmingą bendrystę žlugdančių reiškinių. Savo esme šis švyturys turi rodyti kelią į gyvenimo kaitą, paremtą ir sutvirtintą kilniais ir naudingais darbais mūsų visuomeninės raidos labui.


Prelegentė iškėlė mintį, kad gal nėra gerai, kai viename kaime įsikuria 2-3 kaimo bendruomenės, nes kelios bendruomenės vienoje vietoje yra panašios į klubus, atstovaujančius siaurus01 interesus. Mūsų, šakiečių, nuomonė šiek tiek kitokia. Jeigu LR Asociacijos įstatymas leidžia nemažiau trims asmenims įsteigti nevyriausybinę organizaciją, tai tuo įstatymu galima ir vadovautis. Galbūt kartais įkurto bendruomenės centro veikla, jos kryptys netenkina dalies mikrorajono gyventojų, jie turi kitokį požiūrį į veiklos prioritetus – prašau, steikite.Kuo daugiau būryje sukasi savanorių, tuo geriau. Bet svarbu, kad tarpusavyje būtų randami į gera vedančio sąlyčio taškai. Keli įsteigti centrai leidžia į vieną teritoriją pritraukti daugiau lėšų kaimo gyvenimo kokybės gerinimui per VVG, ŽŪM ir kitus fondus. Netrukdo mums ir seniūnaičiai, kurie daugelyje seniūnijų tapo tikrais seniūnų padėjėjais ir savo užimamos seniūnaitijos gyventojų atstovais. O per jų geranorišką įsijungimą į BC veiklą pasipildo ir prasiplečia visos bendruomenės poreikių pažinimo horizontai.
02Susirinkimo metu buvo aptartos ir kai kurios vadybos spragos. Priimtas sprendimas sudaryti kelis darbo komitetus: pilietiškumo ir savivaldos, socialinį, verslumo, švietimo ir kultūros, viešųjų ryšių, nario mokesčio rinkimo ir paramos ieškojimo, strateginio planavimo. Kokie bus galutiniai komitetai ir kas jiems vadovaus, bus nutarta sekančiame valdybos posėdyje.
LKBS pirmininke vėl išrinkta Guoda Burokienė. Valdybą sudarys 9 pavaduotojai. Jais pirmininkė pasirinko asmenis iš šių rajonų: Kauno, Tauragės, Zarasų, Biržų, Kazlų Rūdos, Vilniaus, Ukmergės, Raseinių.
LKBS pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai 2013- 2016 m. išlieka trys:
1. Bendruomeninio judėjimo stiprinimas ir plėtra;
2. Viešojo intereso gynimas ir atstovavimas;
3. Pasiruošimas naujam 2014-2020 m. programiniam laikotarpiui.
Naujai išrinktai LKBS valdybai artimiausias uždavinys turėtų būti kūrybingo, išsamaus ir konkretaus priemonių plano paruošimas ir aprobavimas valdybos posėdyje, kad visų numatytų krypčių ir uždavinių įgyvendinimas būtų pats naudingiausias veiksnys mūsų gyvenime ir jo kaitoje.

 

 


BCA informacija

Joomla templates by a4joomla