Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Knygnešių pagaerbimas2019-ieji ypatingi tuo, kad šiais metais minimos Lietuvos spaudos uždraudimo 155-osios ir Spaudos atgavimo 115-osios metinės. 40 metų trukęs lietuviško žodžio draudimas palietė ir Slavikus. Net 19 Slavikų krašto knygnešių talkino Sudargo klebonui Martynui Sederevičiui , dalyvaudami lietuvybės sklaidoje, padėjo lietuviškam žodžiui rasti šiltus ir mylimus namus.
Na, o mums belieka gerbti jų šventą auką ir atminimą. Tai stengiamės daryti ne tik uždegdami atminimo žvakeles ant 9 knygnešių kapų, palaidotų Slavikų kapinėse, bet ir organizuodami pėsčiųjų žygius „Knygnešių takais“.
Šiais metais Slavikų seniūnijos bendruomenė kartu su Slavikų parapijos klebonu kun. Donatu Rolskiu pasirūpino Slavikų krašto knygnešių atminimo tęstinumu – gavus iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą projektui „Mažosios architektūros atnaujinimas Slavikų seniūnijoje 2019“. (Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šakių rajone).

Už projektines lėšas bendruomenė atnaujino susidėvėjusį stogastulpį, skirtą knygnešiams atminti bei perkėlė jį į kitą, lankytojams prieinamesnę vietą. Pirmo stogastulpio knygnešiams atminti pastatymu 1987 m. rūpinosi tuometinis klebonas Antanas Aleksandravičius. Autorius - vietinis meistras Juozas Palubinskas.
Šalia naujo stogastulpio knygnešiams atminti naują vietą atrado ir atnaujintas stogastulpis Misijoms atminti. Šis buvo pastatytas taip pat 1987 m. ir to paties autoriaus. Šiuos abu stogastulpius, kurie liko tokie patys, kokie ir buvo, atnaujino meistras Dainoras Turevičius iš Sintautų krašto, o Tadas Sperauskas padovanojo lentelę su Slavikų krašto knygnešių pavardėmis. Nuoširdus „Ačiū“ visiems geradariams, savanoriams ir rėmėjams, padėjusiems daryti gerus darbus, taip išsaugant mūsų, Slavikų krašto istoriją.

Renata Baltrušaitienė, Slavikų seniūnijos BC pirmininkė

Stogastulpių šventinimas

 

Joomla templates by a4joomla