Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Gegužės mėnesio 16 d. abipusiu susitarimu Šakių bendruomenių centrų asociacijos tarybos nariai susitiko su rajono meru Edgaru Pilypaičiu. Susitikimo tikslas ‒ aptarti bendruomeniečių problemas, kurios, atlikus bendromenių apklausą, buvo įvardintos balandžio mėnesį Bendruomenių centrų asociacijos ataskaitiniame susirinkime.
Susitikimas su meru vyko prie kavos puodelio ir tai buvo nuoširdus partnerių pasitarimas, paremtas valdžios noru pagal galimybes padėti bendruomenėms išspręsti iškylančius probleminius klausimus, kartais trukdančias sėkmingai BCA veiklai.
Nemažai rūpesčių kelia bendruomenių finansinės dokumentacijos tvarkymas. Finansininkų neturima, tai Registrų centrui apie 15 bendruomenių centrų nepridavę metinės veiklos balansų. Kai kurie dėl to praranda paramos gavėjo statusą. BCA tarybos nariai prašė merą padėti išspręsti šį klausimą. Aptartos konkrečios galimybės tai padaryti.
Bendruomenėms patalpų panaudos sutartis su savivaldybe ‒ trukdis vystyti ekonomines veiklas. Pradedant bendruomeninį verslą, labai svarbu sudaryti patalpų nuomos sutartis. Aptartos ir šios problemos sprendimo galimybės. Su Turto skyriaus darbuotojomis bus išsiaiškinta patalpų nuomos sąlygos ir įkainiai.

vaikų velykėlėsSaulė ir šilti balandžio vėjai, smagiai besisklaistydami, žadino žemę, visą jos augaliją bei gyvūniją ragindami pakilti, sukrusti, judriai jungtis į gyvenimo ratą. Žiūrėk, gandrų pora ant gandralizdžio kraiposi ir atsineštus žabarus rūpestingai dėlioja. O gegutė, smagiai suplojusi sparnais, sklendžia nuo beržo prie beržo ir savuoju ku-kū jau tikrąjį pavasario įsibėgėjimą skelbia. Taigi visur gyvybės pilna. Tad ir Girėnų bendruomenės gojuj, kaip visada, jos netrūksta.
Balandžio 28 dieną Girėnų bendruomenės vaikučiai kartu su tėveliais rinkosi į Vaikų velykėles ‒ 2019. Puošėme didįjį margutį, žaidėme įvairius žaidimus, minėme mįsles, ridenome margučius. Velykų bobutė papasakojo apie didžiausią pavasario šventę –Velykas, apie atvelykį. Jau penkti metai ši šventė švenčiama mūsų bendruomenėje. Vaikučiai labai laukia jos, ypač margučių ridenimo. Bobutė apdalina vaikučius saldumynais, o Girėnų gaspadinės visuomet vaišina ant laužo išvirta sriuba ar šiupiniu. Ši šventė visiems visiems labai patinka, ir vaikučiams, ir tėveliams.

BCA susirinkimas 2 1Kiekvienas šalies regionas, kraštas ar atskira vietovė brangina ir tausoja savo dvasią. Juk joje mūsų papročių saugykla, mūsų kultūros būtovė, mūsų ateities vilčių išsipildymo regykla. Taigi ta vietovės dvasia ‒ mūsų visų didysis turtas. Bet ne po užraktais jis laikytinas: naudą visuomenei jis atneš tik tada, kai bus naudingai įveiklintas.
Tai dėl tokių rūpesčių balandžio 29 d. Šakių rajono bendruomenių centrų atstovai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Jo metu ne tik aptartos metų veiklos bei kartu su rajono meru Edgaru Pilypaičiu panagrinėtas Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir apžvelgti jau nuveikti bendruomenių darbai, bet išgvildenti ir būsimi rūpesčiai.
2018‒ieji metai Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijai ‒ neeiliniai, nes bendrai dirbame jau 15 metų. Sausio mėn. 21 d., susirinkę Zyplių dvare į jubiliejinį renginį, apibendrinome per visą tą laikotarpį nuveiktus darbus, analizavome, kokius pokyčius jie paliko mūsų gyvenime. O kalbėti buvo apie ką, nes Šakių krašto bendruomenės visus 2018 metus dirbo su užsidegimu ‒ juk visus mus šildė Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio dvasia.
Tai kokia mūsų veiklų panorama?
Šiuo metu Šakių rajone yra įregisruota 41 bendruomenė (BC). Jos vienija apie 1800 narių. Džiaugiamės bendruomeninių organizacijų pasiekimais, nes jos, išgryninusios veiklas, kartu su vietos valdžia, teritorijoje veikiančiomis įstaigomis sėkmingai bendrauja spręsdamos įvairiausias problemas. Pagiriamojo žodžio bendruomenių centrai verti už tai, kad jie išmoko dirbti ne tik savo centro apibrėžtame rate, o veiklas išskleidžia po visą to krašto bendruomenę. Į bendrą veiklą su bendruomenės centrais jungiasi vietovės seniūnijos, mokyklos, kultūros įstaigos, ryšių skyriai, konfesinės bendruomenės, kitos įstaigos ar visuomeninės organizacijos. O tai itin stiprina bendruomenių tarpusavio ryšius. Toks puikus veiklų susiliejimas labiau spartina kiekvienos konkrečios vietovės gyvenimo kaitą.

Sveikinimas su Šv. Velykomis

Girėniškių paroda 1Zanavykų muziejuje balandžio 4 d. atidaryta Girėnų bendruomenės centro veiklių moterų darbų paroda. Organizuojant šią parodą surinkta nemažai įvairių rankdarbių. Muziejaus darbuotojams bu :o labai sunku išrinkti gražiausius darbus. Rankdarbių atlikimo technika taip pat labai įvairi: nėrimas, mezgimas, tapymas, siuvimas, siuvinėjimas, karoliukų vėrimas, veltinio vėlimas, tapymas ant šilko, paveikslų siuvinėjimas, skiautiniai ir visi kiti kruopštūs, meilės ir atsidavimo reikalaujantys darbai. Galima sakyti, kad muziejuje eksponuojama paroda atspindi Girėnų krašto moterų veiklą, bendruomenės dvasią ir įvairovę.
Parodai savo darbus pateikė šios auksarankės: Dalia Murauskienė, Loreta Mureikienė, Irena Sakalauskiėnė, Angelė Jonuškienė, Meilė Mikelionienė, Irena Grumčiuvienė, Daiva Mažeikienė, Odeta Vasiliauskaitė, Janina Dailidienė, Birutė Kuodienė, Danutė Kriaučiūnienė, Edita Kuodienė, Lina Virbauskienė, Alma Baltrušaitienė.
Renginio metu kanklėmis susirinkusius džiugino Griškabūdžio kultūros centro jaunimo etnografinis ansamblis “Užnovietis“(vadovė Vitalija Černevičienė).

Girėnų BC informacija

Joomla templates by a4joomla