Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Visuotinis susirinkimas3 2018 03 02Ne visos šiandieninių mūsų kaimų vietovės taip nuosaikiai pasirinko savo gyvenimo kryptis, galinčias saugiai išlaikyti gyvenimo pamatus ir užtikrinti atitinkamą pragyvenimo lygį. Voniškiečiai tokią prerogatyvą turi. Jie nesiblaškydami savo gyvenimą sieja su Tėvynės žeme ‒ mūsų visų maitintoja. Voniškių laukuose vešliai vilnija javai, sočiai gyvena galvijų bandos, moderniais vamzdynais gausiai teka pienelis.
Tačiau ar to užtemka? Matyt, nalabai, kad, gerokai palūkėję, 2012 m. šio krašto žmonės susibūrė į bendruomenės centrą. Ši savanoriška visuomeninė organizacija turi visai kitus tikslus ir ji tuo skiriasi nuo gamybininkų. Čia žmonės buriasi daugiausia pagal dvasinius, kultūrinius poreikius ir kiekvienas atranda galimybę saviraiškai ir savirealizacijai.
2018 m. kovo mėnesį vyko Voniškių bendruomenės centro visuotinis susirinkimas. Jis labiausiai buvo skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, todėl tarsi naujais akordais ir prasme skambėjo darniai giedama ,,Tautiška giesmė“.

DSC 0286Šiais metais visi lietuviai, kuriame pasaulio kampelyje jie begyventų, švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ši sukaktis – visų mūsų sėkmės istorija. Ją kūrė signatarai ir diplomatai, sportininkai ir menininkai, mokslininkai ir mokytojai. Mums, dabartinei kartai, teks tęsti šį prasmingą darbą. Tačiau iš kur pasisemti stiprybės ir išminties? Gal iš tų, kurie šalia mūsų kantriai ir tyliai triūsia pamažu kaupdami dvasios turtus.
Todėl saulėtą penktadienio popietę ,,po darbų, ieškojimų ir atradimų“ susiėjome pabūti kartu, pasidalinti neblėstančiais širdies turtais. Vieni čia, į Slavikų mokyklą, sugrįžo tarsi į namus, kiti – labai laukti svečiai.
Didžiuojamės, kad mūsų mokyklą baigė Lietuvos karo akademijos absolventas, dabar karininkas - leitenantas, Paulius Baršauskas. Už mokslo rezultatus ir laimėjimus Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kaip kario garbės simbolį jam, geriausiam absolventui, įteikė suvenyrinį kardą. Paulius yra puikus vado lyderio pavyzdys kitiems kariūnams, gerai išmano ir puoselėja Lietuvos kariuomenės tradicijas, pasižymi profesionalumu ir tvirtai siekia užsibrėžto tikslo – garbingai tarnauti Lietuvos valstybei. Tai išties įkvepiantis pavyzdys ir mūsų mokiniams.
Dailininkė Ineta Vaškevičiūtė – taip pat mūsų mokyklos mokinė. Ji nesimokė akademijose, tačiau širdimi tapo nuostabaus grožio paveikslus. Į juos sudeda visa, kas gražiausia gimtinėje: ,,vaiskų skliautą beribės žydrynės“, „laukus ilgūnėlių linų“, „bangą žaliąją jūros plačios“. Juose ir džiaugsmas, ir nerimas, ir vis gimstančios svajonės.
Labai laukta viešnia mūsų mokykloje – audėja Rūta Bučinskaitė. Atvykusi pas mus į svečius, ji pirmiausia dosniai visus apdalino nuoširdžia šypsena ir, žinoma, papasakojo apie savo amatą bei pristatė zanavykės moters ir zanavyko vyro tautinius kostiumus. ,,Ausdama atrandu save“ – sako Rūta. Tačiau kelias iki audėjos amato įvaldymo ilgas ir sunkus, reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, o gal ir užsispyrimo. Juk rankšluostį tenka austi kelias valandas, o prijuostę – kelias dienas. Bet kai žiūri į ramybe ir gerumu spinduliuojantį audėjos Rūtos veidą, atrodo, kad viskas, ko ji imasi, sekasi lengvai ir greitai.

01Mykolo Romerio universitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informacinis partneris „Savivaldybių žinios“ ir verslo partnerio VšĮ „Pro Partners“ organizavo respublikinį konkursą vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2017 – KELIAS Į SĖKMĘ“.
Balandžio 19 d. dešimtosios, jubiliejinės, Mykolo Romerio universiteto organizuotos praktinės-mokslinės konferencijos „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ metu pagerbtos konkurso nugalėtojos.
Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“ - Elena Stanienė, Pažagienių kaimo bendruomenės pirmininkė (Panevėžio rajono savivaldybė);
Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ - III Antakalnio kaimo bendruomenė (Ukmergės rajono savivaldybė);
Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“ - Dubingių seniūnija (Molėtų rajono savivaldybė);
Ketvirtoji nominacija – „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ - Girėnų bendruomenės centras (pirmininkė Irena Sakalauskienė). Apie jų veiklas informuosime atskiru straipsniuku.
Pasak renginyje dalyvavusio socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, bendruomenių stiprinimas, bendruomeniškumo puoselėjimas stiprina pačią visuomenę, nes nuo jos narių, nuo į bendruomenes susibūrusių žmonių priklauso, kokioje aplinkoje gyvensime, kaip rūpinsimės mus supančiais žmonėmis, kokie būsime patys.

01Balandžio mėn. 10 d. Kazlų Rūdos Verslo inkubatoriuje vyko Marijampolės apskrities bendruomenių sąjungų/asociacijų vadovų susitikimas. Jame dalyvavo Šakių rajono Bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Jau seniai susiklosčiusi tradicija apskrities bendruomenių atstovams susitikti ir aptarti daugelį gyvybiškai svarbių kaimo bendruomenėms klausimų, numatyti jų sprendimo kelius. Diskusijų audrą sukėlė klausimas, ar tinkamai yra atstovaujamos Lietuvos kaimo bendruomenės respublikiniame lygmenyje.
Aptarti ir ypatingai aktualūs kaimo bendruomenių išsilaikymo klausimai. Kaimo gyventojai iš savo nedidelių pajamų finansiškai nepajėgūs paremti bendruomenes. Tiesa, mokamas nario mokestis, tačiau jis nedidelis ir toli gražu nėra adekvatus įvairioms bendruomenės išlaidoms. Jas sudaro patalpų išlaikymas (apšildymas, apšvietimas, valymas, pastatų draudimas ), ryšių paslaugos ir internetas, kanceliarinės išlaidos, kelionių kaštai - ypač BC pirmininko, reprezentacija ir kita. Gaunama iš rajono savivaldybės parama tokia nedidelė, kad mažai ką tepagelbsti. Taigi šiuo klausimu reikia naujų sprendimų, nes artėja bendruomenių išsikvėpimo metas dėl nepalankių demografinių pokyčių, dėl lyderių nenoro imtis visuomeninio darbo atsakomybės, esant tokioms nepatrauklioms vadovavimui sąlygoms. Tuo labiau, kad jau užmirštamas ir moralinis bei dalykinis palaikymas.
Aptarta nemažai klausimų, kurie turėtų gulti į bendrą apskrities bendruomenių parengtą dokumentą dėl pagalbos kaimo bendruomenėms. Jis bus įteiktas LKBS vadovams ir seimo nariams, su kuriais gegužės 2d. Marijampolėje vyks susitikimas.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla