Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1946 01 12 2021 09 03Geriausiai gyveninmą panaudosime, jei jį skirsime tam, kas išlieka ilgiau, negu mūsų gyyvenimas.“(Amerikiečių filosofas ir psichologas William James)

Staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo ryškią Šakių krašto asmenybę, buvuusį ilgametį (13 metų) Šakių savivaldybės merą Juozą Bertašių. Jo bendras darbo stažas yra 57 metai ir visi jie prabėgo įvairiose atsakingose pareigose Šakių krašte.
Visi Šakių žemės žmonės tikrai įsimena ir ilgai neužmirs šio nepaprasto žmogaus ‒ darbštaus, kūrybingo, humaniško ir mokėjusio su visais benndrauti bei kiemvieną suprasti ir, kai reikia, padėti.
Šakių krašto kaimo bendruomenės gali daug prisiminti tokių prasmingų bendradarbiavimo akimirkų. Juk ir laikas tam buvo palankus, nes bendruomenių kūrimosi pradžia buvo 2002-2003 m. ir ji sutapo su J.Bertašiaus naujų mero pareigų pradžia 2003 m. Taigi visi atsidūrėme naujų ieškojimų kelyje ir, remdami vieni kitus, kopėme į savo veiklų kalvas, rengdami ir įgyvendindami vietos plėtros strategiją, Šakių rajone įsteigėme Šakių krašto vietos veiklos grupę. Mūsų projektus savivaldybė nuoširdžiai rėmė finansiškai.
Jau pirmųjų mėnesių ir metų darbai liudijo apie tai, kad mūsų partneriškas bendravimas su rajono vadovu ir rajono savivaldybės institucijomis bus darnus ir vaisingas. Mes nei viename kolektyviniame savo renginyje nebuvome vieniši, nes visada savo rūpesčiais galėjome dalintis arba su meru, arba su kitais savivaldybės darbuotojais. O tų rūpesčių visuomeninės organizacijos niekada nestokoja.
Išėjo Žmogus, dvasiškai šiltas, mokėjęs ir prakalbinti, ir išgirsti, ir suprasti kiekvieną. Išėjo po savęs palikęs gražaus savo buvimo, savo veiklų ir darbų atminimą, daug daug ilgesnį už jo paties gyvenimą.

Su užuojauta visiems Artimiesiems, Šakių Bendruomenių centrų asociacija

MA1Kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skelbiamas konkursas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.
Premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.
Kviečiame teikti amatininkų ir tradicinių amatų centrų, puoselėjančių tautinio paveldo tradicijas, kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijai gauti.
Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki rugsėjo 30 dienos.
Daugiau apie tai: https://bit.ly/3jHlXUC

Litfood informacija

2018 m. gruodžio 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. Šis įstatymas nustato bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir kitas bendruomeninių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias bendruomeninių organizacijų plėtrą. Jis nereglamentuoja bendruomeninių organizacijų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
Vadovaujantis šiuo įstatymu Šakių savivaldybėje sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba ir patvirtinti veiklos nuostatai.
Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaryta savivaldybės tarybos sprendimu laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus patvirtinta savivaldybės taryboje. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija delegavo į tarybą šiuos atstovus: R.Bendorienę (Lukšiai), I.Puskunigienę (Lekėčiai), L.Auštrienę (Veršiai), M.Kantautą (Kudirkos Naumiestis). Bendruomeninių organizacijos tarybos pirmininku išrinktas asociacijos „Naumiestiečių sambūris“ pirmininkas Mindaugas Kantautas. Sveikiname su atsakingomis pareigomis ir linkime tinkamai atstovauti savivaldybės gyventojų viešuosius poreikius ir kitus svarbius reikalus.
Skaityti: XIII-1774 Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (lrs.lt)

BCA informacija

02Bendruomenių įsitraukimas sprendžiant aktualius gyvenamosios aplinkos, kultūrinius, socialinius, saugumo klausimus - svarbi priemonė, stiprinanti viešosios politikos sprendimų kokybę, pasitikėjimą demokratija bei sprendimų skaidrumą. Kokia padėtis Šakių bendruomenių centrų asociacijos veiklų erdvėse, kai ir pasaulis, ir Lietuva išgyvena COVID-19 pandemijos siautėjimą? Ir tai jau tęsiasi 18 mėnesių ( nuo 2020-02-28 d.), o šiuo metu neturime jokio atsakymo, kada visa tai baigsis.
Visi puikiai suprantame, kad gyvenimas net ir šitos grėsmės akivaizdoje negali sustoti ‒ jam reikia judesių, vedančių į priekį. Tai todėl bendruomenių visuomenės atstovai pasitarti šiais ir kitais klausimais rugpjūčio 16 d. Kudirkos Naumiestyje rinkosi į tradicinį kaimyniškų bendruomenių pasitarimą. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos veiklas aptarė visų keturių šios seniūnijos bendruomenių centrų atstovai: Kudirkos Naumiesčio ,,Santaka“, Turčinų, Panovių, Tarpučių. Žvirgdaičių seniūniją atstovavo darbą atnaujinusios bendruomenės centro pirmininkė Danguolė Pranckevičienė, seniūnė Giedrė Snudaitienė bei Janukiškių BC pirmininkas A.Babušis. Pasitarime dalyvavo 7 Šakių BCA tarybos nariai. Visi prelegentai ir prelegentės kalbėjo apie bendruomenių veiklas, apie pavykusius renginius ir numatytus ateities darbus.
Visus maloniai nuteikė Kudirkos Naumiesčio seniūno Edvardo Belevičiaus ir Žvirgždaičių seniūnės Giedrės Snudaitienės aktyvus dalyvavimas diskusijose ir konstruktyvūs pasiūlymai. Juk seniūnai yra tie žmonės, kurie pagal savo darbo pobūdį yra įpareigoti rūpintis savo gyventojų reikalais ir būti atsakingais už savo vietovių vystymosi vizijų įgyvendinimą. Taigi pasitarime jų gaspadoriškas mąstymas labai pravertė. O apžvelgti tikrai buvo ką.
Turbūt, dažnas pastebime, kaip pastaruoju metu gražėja Kudirkos Naumiestis. Čia keičia savo išvaizdą ne viena viešoji erdvė, ne vienas pastatas. Ir tai labai malonu, nes visa tai vyksta daugelio iniciatyvių naumiestiečių dėka ir rūpesčiu, pasinaudojant projektinių galimybių paramomis, kuriose nemažas indėlis ir mūsų rajono savivaldybės.
Turčinų BC atstovai, aptardami savo pasiekimus, džiaugėsi jau atliktais darbais, bet labiausiai jau užsimezgusiu ir realius kontūrus įgavusiu labai patriotišku rūpesčiu ‒ pastatyti paminklą savo įžymiam kraštiečiui Justinui Zubrickui (1868‒1925). Jo – literato, teisininko, plataus diapozono visuomenės veikėjo paliktoji šviesa yra gyva Lietuvoje, bet ypač brangintina gimtuosiuose Turčinuose. Paminklo pastatymas bendruomenei ‒ nemažas iššūkis, bet Turčinai įsitikinę, kad jį įveiks.
Panovių BC daug energijos skiria vietos renginių organizavimui, juose suburia ir suaugusius, ir vaikus. Palaiko iniciatyviausius visokių išmonių aktyvistus, įkvepia veržlumo visiems. Tuo tikslu BC parengė projektą ‒ 45 asmenų išvyką į Rytų Aukštaitiją. Tikslas ‒ regiono grožio pažinimas ir pasidalinimas verslumo patirtimis su šio krašto bendruomenėmis.
Tarpučių BC gyvena pagal savo tradicinių veiklų kalendorių. Juk žolinnkėms ir čerauninkėms taip ir priklauso.
Šiame dviejų kaimyninių seniūnijų bendruomenių aktyvo pasitarime buvo aptarti ir bendruomeninių veiklų, ir jų viešinimo klausimai bei artimiausi kiti BCA darbai. O bendravimas, tikimės, bus paveikus impulsas naujų ateities veiklų paieškoms.

BCA informacija

01Karantinas pakoregavo ne tik visos Lietuvos, bet ir mūsų bendruomenės centro veiklą. Dauguma 2020 ir 2021 metais numatytų renginių neįvyko. Praradome ir tradicine tapusią Sekminių šventę. Todėl, kai tik atsirado galimybė, valdybai vienbalsiai pritarus pirmininkės pasiūlymui, buvo nutarta organizuoti vasaros šventę. Mūsų lūkesčiai pasiteisino su kaupu. Į šventę gausiai rinkosi ne tik žiūrovai, bet sulaukėme ir nemažai norinčių dalyvauti mugėje. Buvo prekiaujama medumi ir kitais bičių produktais, namuose kepta rugiais kvepiančia duona, naminiais šakočiais, vafliais, rankų darbo nėriniais ir visomis vaivorykštės spalvomis žėrinčiais, kruopštaus darbo pareikalavusiais papuošalais, nagingų rankų drožtais mediniais šaukštais.
Vyko nemažai edukacijų. Ir vaikai, ir suaugę turėjo galimybę išsikepti vaflių, daug sužinoti apie šakočių kepimo procesą, išbandyti pirografiją ir stebėti 3D spausdintuvo darbą. Didelio susidomėjimo sulaukė stogdengystės tradicinių amatų meistras Gintas Čekauskas, atsigabenęs senovines skiedrų stogų dengimui gamybos stakles. Kiekvienas norintis galėjo išsidrožti atminimui savo asmeninę skiedrą. Pagal įdėtas pastangas skiedros vieniems gavosi tolygios gražios, kitiems, šiek tiek patingėjusiems, vasaros šventę primins galuose nulaibėjusios. Su įdomumu klausėmės Ginto pasakojimo apie stogdengystės amatą.
Juo nuo pirmų šventės minučių nosį kuteno ne tik kepamų traškių vaflių, bet ir puode ant laužo kunkuliuojančio, gaspadinių Birutės ir Vismantos sutaisyto troškinio, kvapai. Svetingos gaspadinės Vilma ir Aušra visus mielai vaišino duona kvepiančia Alvyros gira.
Šventinę vasarišką nuotaiką dovanojo net trys kolektyvai: Vilkaviškio rajono vokalinis ansamblis "Žara" (vad. Vitas Venslova), Griškabūdžio kultūros centro Paluobių laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas "Paluobietis" (vad. Saulena Valatkaitienė), Liepalotų kaimo kapela (vad. Romas Skaizgirys), į sceną lipusi net du kartus. Lina Bakaitienė susirinkusiems padovanojo romantiškus saksofonu atliekamus kūrinius.
Šventę vedė bendruomenės valdybos narė Stasė Kepalavičienė. Susirinkusius sveikino bendruomenės centro pirmininkė Alvyra Janavičienė ir buvęs ilgametis Lukšių seniūnijos seniūnas Vidas Cikana.
Buvo įteiktos padėkos gražiai savo sodybas prižiūrintiems liepalotiškiams Aldonai ir Zigmui Matusevičiams bei Ingridai Riškutei, auksrankei Aldonai Stanaitienei už ne tik artimuosius džiuginančius rankdarbius.
Bendruomenės centras muoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems.

Giedrė Ižganaitienė, „Tėviškė“ BC valdybos narė

Joomla templates by a4joomla