Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Kai kur nors kalbama apie Lietuvos kaimo bendruomenes, dažniausiai vartojama daugiskaitinė jų įvardinimo forma. Ir kaip galėtų būti kitaip? Kūrėsi jos panašiu laiku, veiklų kryptis rinkosi taip pat panašias ir artimas, ir panašiu tempu brovėsi per rūpesčių kūlgrindas. Visa tai stiprino ir ugdė šį visuomeninį judėjimą, mokė ir jungė jo narius į tą didžią jėgą, įgytą per bendrystę. Ir štai dabar, bendruomeniniam judėjimui kopiant į antrąjį dešimtmetį, jis jau drąsus ir stiprus beesąs. Jis moka numatyti, planuoti, kurti. Jis moka išgirsti giluminius kiekvienos vietovės atsidūsėjimus, kuriuose užkoduoti svarbiausi tos vietovės siekiai, poreikiai, tikslai. Tačiau vien išgirsti neužtenka. Bendruomenių centrų vadovų ir aktyvistų priedermė – nuolat tobulėti patiems ir paskui save vesti visus kiekvienos bendruomenės žmones į šviesesnius akiračius. Šitokie ieškojimai jau senokai džiugina visuomenę gražių veiklų vaisiais ir tas procesas - ieškoti, atrasti, pasidalinti su draugu ar kaimynu – darosi vis gilesnis ir brandesnis.
Gruodžio 12d. Šakių bendruomenių centrų atstovai: Janina Abromaitienė (Griškabūdis), Edita Abrutienė (Ritiniai), Irena Šakėnienė (Girėnai), Vidmantas Mykolaitis (Išdagai), Ramutė ir Jonas Butautai (Baltrušiai), Saulena Kučiauskienė (Mikytai), Vita Kazernovičienė (Keturnaujiena), Onutė Momotiukienė (Slavikai), mero padėjėjas Rimantas Valiukas, BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė - dalyvavo Kazlų Rūdos bendruomenių sąjungos organizuotoje konferencijoje ,,Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomenių vykdoma socialinė veikla".
Vos tik nuvykus mūsų dėmesį pagavo prieš konferenciją organizuota bendruomeniečių mugė, kurioje buvo galima pamatyti ir įsigyti įvairių rankdarbių, moterų sukurtų kartu ir atskirai, paskanauti bei įsigyti šventėms reikalingų skanėstų.

01Jau toli toli pasilikę tie laikai, kai žmonės tikėjo mitais. Viena tarp mitologinių būtybių buvo turtus nešiojantis nenuorama aitvaras. Tiktai kažkodėl jis tuos turtus nešdavo ne tinginiams, o patiems darbščiausiems? Ar netiktų tokiomis paralelėmis su aitvarais sugretinti Bendruomenių centrų aktyvistus – pačius darbščiausius ir išradingiausius mūsų kaimų žmones? Tačiau gretinant reikėtų neužmiršti, kad aitvarai mūsų istorinės praeities toliuose skrajoja, o šiandienos darbštuoliams gėrybes reikia kurti patiems. Bet kuria jie nesidairydami į šalis, o tik jausdami kiekvienas pačius svarbiausius savo vietovės žmonių poreikius. Kuria juos suderinę su savo bendruomeniečiais, paskui – su rajono savivaldybe, kuri savo prisidėjimu kofinansuos dešimtadalį projekto išlaidų sumos, o tada - jau gims sumanytojo projekto paraiška.
Šiuo konkrečiu atveju bus kalbama apie valstybės finansuojamos paramos projektų per Žemės Ūkio ministeriją gražų lietaus debesį virš zanavykiško Šakių rajono. O tokio lietaus atgaja palietė net trylika bendruomenių ir į rajoną per 2013 m. buvo pritraukta 243 437,18 lėšų. Pagrindinės veiklos ir lėšos, skirtos pagal priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms". Šia parama pasinaudojo kaimo viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros darbams: Baltrušių, Tarpučių, Lukšių, Griškabūdžio, Briedžių, Keturnaujienos, Gelgaudiškio ,,Atgaiva" ir Gerdžiūnų bendruomenės. Savo materialines bazes sustiprino Turčinų ir Mikytų bendruomenės. Bendruomeninio verslumo poreikius rėmė Paluobių ,,Pagirys", Kriūkų, Panovių bendruomenės. Žemės ūkio ministerija be pagrindinio finansavimo dar jį kaip papildomą skyrė 45 šalies bendruomenėms, tarp kurių pateko ir jau čia minimas Griškabūdis bei Mikytai.
Jau užverčiamas paskutinysis šių metų kalendoriaus lapas. Bet tai daroma su džiaugsmu, kad jame paliekame prasmingus šių metų darbų įrašus. Jie džiugina, jie skatina nenuleisti rankų ir toliau. Dirbti, kad mūsų žemė gražėtų, kad šypsotųsi jos žmonės.

BCA informacija

Jau startavo tinklapis www.socialinisverslas.lt !
Visus kurie yra neabejingi socialinėms inovacijoms, kviečiame apsilankyti.
Tinklapis suteikia galimybę ne tik susipažinti su socialinio verslo koncepcija, geraisiais pavyzdžiais, bet ir konsultuotis su Lietuvos socialinio verslo ekspertais.
Visuomet labai laukiame idėjų, rekomendacijų, kurios padėtų vystyti platformą.

Socialinį verslą geriausiai apibūdina Nobelio taikos premija apdovanotas Bangladešo ekonomistas Muhammado Yunuso (2011). Šis mokslininkas, socialinis verslininkas (sukūręs socialinį Grameen banką), pateikia septynis socialinio verslo principus:

1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą);
2. Socialinis verslas yra finansiškai patvarus, turi gyvybingą verslo modelį;
3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas;
4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą;
5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka;
6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje;
7. Socialinis verslininkas tiki tuo, ką daro, todėl jis mėgaujasi savo darbu ir realizuoja save.
Taigi socialinės įmonės yra organizacijos, kurios siūlo naują produktą ar paslaugą, atitinkančią mažas pajamas gaunančių žmonių poreikius; padaro esamus produktus ar paslaugas prieinamus mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, tenkindamos jų poreikius; inovuoja, įtraukia ir įdarbina socialiai pažeidžiamus žmones; parengia valdymo modelį, kuris įgalina iš verslo naudos gavusius žmones; turi integruotą pajamų generavimo ir socialinio poveikio modelį. Labai dažnai socialinis verslas sukuriamas ten, kur įprastinis verslas ne visada būtų gyvybingas.

Organizacijos, dirbančios su socialiniais verslais :
youngfoundation.org/
www.ashoka.org/  
www.schwabfound.org

Socialinių verslų investiciniai fondai:
www.bkcentras.lt/bures/
acumen.org/
wayra.org/en
reachforchange.org/social-entrepreneurs/

Monika Stankevičiūtė
NVO Avilys
+37062322360
www.nvoavilys.lt
Gedimino pr. 21/2, Vilnius

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašo keitimo aspektai (pagal socialinės ir darbo apsaugos ministerijos specialistus):
1.Bus patikslintas Aprašo 12 punktas – išsamiau aprašyta (sukonkretinta) finansuotinų veiklų sąrašas pagal finansuotinas sritis;
2.Numatyta papildyti Apraše įvardintas ministerijos funkcijas nurodant aktyvesnius ministerijos veiksmus bendraujant su programos vykdytojais regionuose;
3.Svarstoma galimybė parengti metodines rekomendacijas programos vykdytojams (procedūrų eiliškumas, paaiškinimai, pavyzdžiai ir pan.) ;
4.Kartu su SPPD tikslinama programos įvykdymo ataskaitos forma, kurioje turės būti pateikta informacija apie kokybinius programos įgyvendinimo rodiklius;
5.Bus papildomas Aprašas, kuriame nustatyta, kad savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja už programos lėšas įsigytą turtą;
6.Papildoma Aprašo 13 punktas, nustatantis, kad lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;
7.Numatyta, kad į VBT privalomai būtų įtraukiami bendruomenių organizacijų atstovai ir seniūnaičiai (ar jų atstovai);
8.Bus ribojama valdžios atstovų įtaka VBT (sprendimų priėmimui ir pan.);
9.Skatinamas didesnis viešumas (kviečiant VBT posėdžius, stebint VBT sprendimų įgyvendinimą, informuojant apie įgyvendintus sprendimus).

Paruošta pagal SADM informaciją

01Gruodžio 5d. Vilniuje įvyko konferencija-forumas „Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas 2013 metais", kuriame dalyvavo ir šakiečių atstovai: Griškabūdžio VBT pirmininkė Valentina Liepuonienė, Kriūkų VBT sekretorė Anelė Mockaitienė ir Šakių BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė.
Forumo atidaryme sveikinimo žodį sakiusi ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos bendradarbiavimo sutartį.
Ministrė pabrėžė, kad minėtos sutarties pasirašymas yra natūrali valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo gerosios praktikos tąsa ir akivaizdus įrodymas, jog ministerija tiksi bendruomenių politiką plėtoti bendradarbiaujant ir su šalies bendruomenių organizacijas vienijančia sąjunga. A. Pabedinskienė džiaugėsi, kad programoje dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių, kurios nuo darbo pradžios diskutavo ir svarstė programos įgyvendinimo tvarkas, inicijavo Vietos bendruomenių tarybų veiklą bei organizavo sprendimų įgyvendinimą.
„Nepameskime iš akių ilgalaikės vizijos, t.y. artinti valdžią ir sprendimus prie žmonių, suteikti daugiau iniciatyvos ir atsakomybės vietos bendruomenėms, stiprinti žmonių jausmą ir patirtį, kad jie yra savo ir bendruomenės gyvenimo šeimininkai", – ragino ministrė. Kadangi konferencija vyko Tarptautinę savanorių dieną, ministrė pasveikino visus laisva valia ir neatlygintinai bendruomenės labui dirbančius savanorius.

Joomla templates by a4joomla