Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Lepšių bendruomenėApie Lepšių kraštiečių bendruomenę jau ne kartą rašyta, ne kartą kalbėta ir ne kartą stebėtasi. Juk ar daug rasi bendruomenių, kurios savo gyvavimą pradėjo nuo apleistos koplytėlės. Trečią šimtmetį skaičiuojanti ir visus, nežinia kokia, nesuvokiamai jėga, tačiau labai stipriai rišanti kaimo šventovėlė -- naujam gyvenimui prikelta. Bendruomenės pavadinime ‒ kraštiečiai. Be šio žodžio neapsieita, nes vien tik vietoje vargu ar būtų pavykę bendruomenę suburti, kai tokie ištuštėję mūsų kaimai. Tačiau lepšiečiams tai jokia kliūtis: jie susibūrė pagal meilės savo gimtinei, savo kraštui matą. Ir nesvarbu, kur begyventų, gimtinės šauksmą visur išgirsta. O išgirdę tarsi sparnais plasnoja ten, kur bus galimybė sutikti buvusį draugą, kaimyną ir mintimis bei sielomis prisiliesti prie paliktos praeities brangenybių, susiėjimų jauduliu paženklintame kraštiečių bendrystės rate.
Į tokį ratą Lepšių kraštiečius, visus gegužės mėnesio šeštadienius, šaukė ir būrė tradicinė paprotinė gegužės mėnesio malda ‒ gegužinės pamaldos (mojava, mojus). Jų metu giedama Švč. Mergelės Marijos litanija. Šios pamaldos aukojamos ne tik bažnyčiose, bet ir prie kaimo kryžių, koplytėlių. Tokį brangintiną paprotį (ne pirmi metai) atgaivino Lepšių ir aplinkinių kaimų kraštiečiai. Jie šeštadieniais meldėsi Šilgalių koplyčioje ir prie kryžiaus Bartkų kaime. Bartkynė - tai buvusi pradinė mokykla, kurią vaikystėje lankė kraštiečiai. Susirinkusieji mintimis atkūrė buvusios mokyklos pastatus,takelius, sporto aikštelę... Gegužinių pamaldų proga buvo papuoštas koplytėlės altorius, Bartkynės kryžius pavasarinėmis gėlėmis, degė žvakės Švč. Mergelės Marijos garbei. Buvo meldžiamasi už savo kraštą ir jo esamus ir mirusius žmones. Po valandą trukusių maldų ‒ jaukus bendravimas prie arbatos puodelio.
Tai toks širdingas pasibuvimas visų pasiilgtoje Lepšių žemėje. Į ją kraštiečiai rinkosi iš visų kraštų: Kriūkų, Griškabūdžio, Sintautų, Šakių, Lukšių, Babtų, Iždagų, Degutinės...

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės informacija

Birželio 7 d.

18.00 - 20.00 Kaimo bendruomenių sutikimas, įsikūrimas.
20.00 - 00.00 Socialinis vakaras, sąskrydžio vėliavų pakėlimas.

Birželio 8 d.

 10.00 - 11.00 Visuotinė mankšta.
11.00 - 12.00 Kaimo bendruomenių sutikimas, kiemelių įrengimas.
12.00 - 12.30 Iškilmingas – teatralizuotas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio atidarymas.
12:30 – 14:00 Diskusijų kavinės. Temos:

  • Jaunimo įtrauktis į bendruomeninę veiklą;
  • Socialinės atskirties mažinimas bei asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukimas į bendruomenės veiklas;
  • LR Vietos savivaldos bei LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymai ir jų įgyvendinimas;
  • Trumposios maisto tiekimo grandinės.

13.00 - 16.00 Amatininkų dirbtuvių – mugės bei bendruomenių kiemelių lankymas.
13.00 - 16.00 Varžytuvės „Stiprūs, greiti ir gražūs“ komandų komandos trofėjui laimėti.
16.00 - 16.15 Bendruomenių šokis.
16.15 - 18.00 Jaunimo „deimančiukų“, LMKS ir ne tik kolektyvų/atlikėjų koncertas.
18.00 – 19.00 Koncertas.
19.00 - 23.00 Subatvakaris „Ant bangos“.
21.00 – 22.30 Saugaus eismo akcija „Saugi bendruomenė – saugi Lietuva“.

Birželio 9 d.

10.00 - 11.00 Visuotinė mankšta.
11.00 - 12.00 Vėliavų nuleidimas, sąskrydžio uždarymas.

LKBS informacija

Gegužės mėnesio 16 d. abipusiu susitarimu Šakių bendruomenių centrų asociacijos tarybos nariai susitiko su rajono meru Edgaru Pilypaičiu. Susitikimo tikslas ‒ aptarti bendruomeniečių problemas, kurios, atlikus bendromenių apklausą, buvo įvardintos balandžio mėnesį Bendruomenių centrų asociacijos ataskaitiniame susirinkime.
Susitikimas su meru vyko prie kavos puodelio ir tai buvo nuoširdus partnerių pasitarimas, paremtas valdžios noru pagal galimybes padėti bendruomenėms išspręsti iškylančius probleminius klausimus, kartais trukdančias sėkmingai BCA veiklai.
Nemažai rūpesčių kelia bendruomenių finansinės dokumentacijos tvarkymas. Finansininkų neturima, tai Registrų centrui apie 15 bendruomenių centrų nepridavę metinės veiklos balansų. Kai kurie dėl to praranda paramos gavėjo statusą. BCA tarybos nariai prašė merą padėti išspręsti šį klausimą. Aptartos konkrečios galimybės tai padaryti.
Bendruomenėms patalpų panaudos sutartis su savivaldybe ‒ trukdis vystyti ekonomines veiklas. Pradedant bendruomeninį verslą, labai svarbu sudaryti patalpų nuomos sutartis. Aptartos ir šios problemos sprendimo galimybės. Su Turto skyriaus darbuotojomis bus išsiaiškinta patalpų nuomos sąlygos ir įkainiai.

vaikų velykėlėsSaulė ir šilti balandžio vėjai, smagiai besisklaistydami, žadino žemę, visą jos augaliją bei gyvūniją ragindami pakilti, sukrusti, judriai jungtis į gyvenimo ratą. Žiūrėk, gandrų pora ant gandralizdžio kraiposi ir atsineštus žabarus rūpestingai dėlioja. O gegutė, smagiai suplojusi sparnais, sklendžia nuo beržo prie beržo ir savuoju ku-kū jau tikrąjį pavasario įsibėgėjimą skelbia. Taigi visur gyvybės pilna. Tad ir Girėnų bendruomenės gojuj, kaip visada, jos netrūksta.
Balandžio 28 dieną Girėnų bendruomenės vaikučiai kartu su tėveliais rinkosi į Vaikų velykėles ‒ 2019. Puošėme didįjį margutį, žaidėme įvairius žaidimus, minėme mįsles, ridenome margučius. Velykų bobutė papasakojo apie didžiausią pavasario šventę –Velykas, apie atvelykį. Jau penkti metai ši šventė švenčiama mūsų bendruomenėje. Vaikučiai labai laukia jos, ypač margučių ridenimo. Bobutė apdalina vaikučius saldumynais, o Girėnų gaspadinės visuomet vaišina ant laužo išvirta sriuba ar šiupiniu. Ši šventė visiems visiems labai patinka, ir vaikučiams, ir tėveliams.

BCA susirinkimas 2 1Kiekvienas šalies regionas, kraštas ar atskira vietovė brangina ir tausoja savo dvasią. Juk joje mūsų papročių saugykla, mūsų kultūros būtovė, mūsų ateities vilčių išsipildymo regykla. Taigi ta vietovės dvasia ‒ mūsų visų didysis turtas. Bet ne po užraktais jis laikytinas: naudą visuomenei jis atneš tik tada, kai bus naudingai įveiklintas.
Tai dėl tokių rūpesčių balandžio 29 d. Šakių rajono bendruomenių centrų atstovai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Jo metu ne tik aptartos metų veiklos bei kartu su rajono meru Edgaru Pilypaičiu panagrinėtas Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir apžvelgti jau nuveikti bendruomenių darbai, bet išgvildenti ir būsimi rūpesčiai.
2018‒ieji metai Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijai ‒ neeiliniai, nes bendrai dirbame jau 15 metų. Sausio mėn. 21 d., susirinkę Zyplių dvare į jubiliejinį renginį, apibendrinome per visą tą laikotarpį nuveiktus darbus, analizavome, kokius pokyčius jie paliko mūsų gyvenime. O kalbėti buvo apie ką, nes Šakių krašto bendruomenės visus 2018 metus dirbo su užsidegimu ‒ juk visus mus šildė Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio dvasia.
Tai kokia mūsų veiklų panorama?
Šiuo metu Šakių rajone yra įregisruota 41 bendruomenė (BC). Jos vienija apie 1800 narių. Džiaugiamės bendruomeninių organizacijų pasiekimais, nes jos, išgryninusios veiklas, kartu su vietos valdžia, teritorijoje veikiančiomis įstaigomis sėkmingai bendrauja spręsdamos įvairiausias problemas. Pagiriamojo žodžio bendruomenių centrai verti už tai, kad jie išmoko dirbti ne tik savo centro apibrėžtame rate, o veiklas išskleidžia po visą to krašto bendruomenę. Į bendrą veiklą su bendruomenės centrais jungiasi vietovės seniūnijos, mokyklos, kultūros įstaigos, ryšių skyriai, konfesinės bendruomenės, kitos įstaigos ar visuomeninės organizacijos. O tai itin stiprina bendruomenių tarpusavio ryšius. Toks puikus veiklų susiliejimas labiau spartina kiekvienos konkrečios vietovės gyvenimo kaitą.

Joomla templates by a4joomla