Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jau startavo tinklapis www.socialinisverslas.lt !
Visus kurie yra neabejingi socialinėms inovacijoms, kviečiame apsilankyti.
Tinklapis suteikia galimybę ne tik susipažinti su socialinio verslo koncepcija, geraisiais pavyzdžiais, bet ir konsultuotis su Lietuvos socialinio verslo ekspertais.
Visuomet labai laukiame idėjų, rekomendacijų, kurios padėtų vystyti platformą.

Socialinį verslą geriausiai apibūdina Nobelio taikos premija apdovanotas Bangladešo ekonomistas Muhammado Yunuso (2011). Šis mokslininkas, socialinis verslininkas (sukūręs socialinį Grameen banką), pateikia septynis socialinio verslo principus:

1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą);
2. Socialinis verslas yra finansiškai patvarus, turi gyvybingą verslo modelį;
3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas;
4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą;
5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka;
6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje;
7. Socialinis verslininkas tiki tuo, ką daro, todėl jis mėgaujasi savo darbu ir realizuoja save.
Taigi socialinės įmonės yra organizacijos, kurios siūlo naują produktą ar paslaugą, atitinkančią mažas pajamas gaunančių žmonių poreikius; padaro esamus produktus ar paslaugas prieinamus mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, tenkindamos jų poreikius; inovuoja, įtraukia ir įdarbina socialiai pažeidžiamus žmones; parengia valdymo modelį, kuris įgalina iš verslo naudos gavusius žmones; turi integruotą pajamų generavimo ir socialinio poveikio modelį. Labai dažnai socialinis verslas sukuriamas ten, kur įprastinis verslas ne visada būtų gyvybingas.

Organizacijos, dirbančios su socialiniais verslais :
youngfoundation.org/
www.ashoka.org/  
www.schwabfound.org

Socialinių verslų investiciniai fondai:
www.bkcentras.lt/bures/
acumen.org/
wayra.org/en
reachforchange.org/social-entrepreneurs/

Monika Stankevičiūtė
NVO Avilys
+37062322360
www.nvoavilys.lt
Gedimino pr. 21/2, Vilnius

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašo keitimo aspektai (pagal socialinės ir darbo apsaugos ministerijos specialistus):
1.Bus patikslintas Aprašo 12 punktas – išsamiau aprašyta (sukonkretinta) finansuotinų veiklų sąrašas pagal finansuotinas sritis;
2.Numatyta papildyti Apraše įvardintas ministerijos funkcijas nurodant aktyvesnius ministerijos veiksmus bendraujant su programos vykdytojais regionuose;
3.Svarstoma galimybė parengti metodines rekomendacijas programos vykdytojams (procedūrų eiliškumas, paaiškinimai, pavyzdžiai ir pan.) ;
4.Kartu su SPPD tikslinama programos įvykdymo ataskaitos forma, kurioje turės būti pateikta informacija apie kokybinius programos įgyvendinimo rodiklius;
5.Bus papildomas Aprašas, kuriame nustatyta, kad savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja už programos lėšas įsigytą turtą;
6.Papildoma Aprašo 13 punktas, nustatantis, kad lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;
7.Numatyta, kad į VBT privalomai būtų įtraukiami bendruomenių organizacijų atstovai ir seniūnaičiai (ar jų atstovai);
8.Bus ribojama valdžios atstovų įtaka VBT (sprendimų priėmimui ir pan.);
9.Skatinamas didesnis viešumas (kviečiant VBT posėdžius, stebint VBT sprendimų įgyvendinimą, informuojant apie įgyvendintus sprendimus).

Paruošta pagal SADM informaciją

01Gruodžio 5d. Vilniuje įvyko konferencija-forumas „Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas 2013 metais", kuriame dalyvavo ir šakiečių atstovai: Griškabūdžio VBT pirmininkė Valentina Liepuonienė, Kriūkų VBT sekretorė Anelė Mockaitienė ir Šakių BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė.
Forumo atidaryme sveikinimo žodį sakiusi ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos bendradarbiavimo sutartį.
Ministrė pabrėžė, kad minėtos sutarties pasirašymas yra natūrali valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo gerosios praktikos tąsa ir akivaizdus įrodymas, jog ministerija tiksi bendruomenių politiką plėtoti bendradarbiaujant ir su šalies bendruomenių organizacijas vienijančia sąjunga. A. Pabedinskienė džiaugėsi, kad programoje dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių, kurios nuo darbo pradžios diskutavo ir svarstė programos įgyvendinimo tvarkas, inicijavo Vietos bendruomenių tarybų veiklą bei organizavo sprendimų įgyvendinimą.
„Nepameskime iš akių ilgalaikės vizijos, t.y. artinti valdžią ir sprendimus prie žmonių, suteikti daugiau iniciatyvos ir atsakomybės vietos bendruomenėms, stiprinti žmonių jausmą ir patirtį, kad jie yra savo ir bendruomenės gyvenimo šeimininkai", – ragino ministrė. Kadangi konferencija vyko Tarptautinę savanorių dieną, ministrė pasveikino visus laisva valia ir neatlygintinai bendruomenės labui dirbančius savanorius.

03Štai tokiu pamąstymu, tikriausiai, reikėtų apibendrinti lapkričio 12-osios popiete Šakiuose vykusį rajono Bendruomenių centrų renginį-parodą, kurio devizas buvo pasirinktas pačių bendruomeniečių. Jis skambėjo taip: ,,Mes panašūs, mes skirtingi ir visi darbais turtingi ". Renginio tikslas – Šakių krašto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga. Ji susijusi su Bendruomenių centrų gyvavimo dešimtmečiu, nes nors BC kūrimosi pradžia buvo 2002m., tačiau didžiausias BC kūrimosi antplūdis vyko sekančiais, 2003 m. Tada jų naujų atsirado net 14. Dabar yra iš viso 37 BC.
Renginio-parodos organizatoriai – Šakių bendruomenių centrų asociacijos valdyba bei bendruomeninių iniciatyvų partneriai - Vietos veiklos grupė. Sueigos publika – kaimo bendruomenių aktyvas. Renginį taip pat pagerbė iškilūs svečiai: seimo narys Mindaugas Bastys su savo padėjėja Ilona Leleiviene, Šakių rajono savivaldybės vicemerė Rima Rauktienė ir Krizių centro prezidentė, asociacijos Marijampolės apskrities Moterų namai – krizių centras įkūrėja Daiva Dovydė. Tarp svečių buvo nuoširdžiai savo bendruomeniečius palaikantys seniūnai: Kriūkų – Onutė Rakauskienė, Slavikų – Vidmantas Sprainaitis, Sudargo – Rita Grigaitienė.
Pirmąjį pranešimą pristatė A. Damijonaitis. Jo tema – Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga. Ji tikrai gerai nuteikianti. 2009 m. su ŽŪM pasirašyta paramos strategijai įgyvendinti sutartis. Jos įgyvendinimui skirta 9 610 000 Lt parama, iš jų 8 008 500 Lt skirta vietos projektams finansuoti ir 1 601 500 Lt strategijos administravimui. Iš viso numatyta vietos projektų pagal atskiras prioritetų priemones – 49, o surinkta paraiškų po paskelbtų 5 kvietimų 63 ( 26 investiciniai ir 37 ,,minkštieji" ). Tai rodo didelį bendruomenių aktyvumą, siekiant pritraukti lėšas bet kurios rajono vietovės gyvenimo kaitos įtakojimui.

02Jau šeštus metus gerdžiūniečiai įgyvendina JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMĄ ir rengia projektus. Šiemet taip pat parengė tęstinį floristikos projektą „Įkvėpimo diena -2" .Šį ir kitus praėjusius projektus padeda įgyvendinti mūsų kraštietis Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro mokytojas ekspertas Marijus Gvildys.
Lapkričio 10 dienos ankstoką rytmetį 20 gerdžiūniečių grupė patraukė Kauno link. Nutarėme nuvykti į floristo Marijaus darbo studiją ir savo akimis pamatyti kaip ir kokiomis priemonėmis gimsta fantastiškai gražūs floristikos darbai, kurie puošia miestą, sales renginiams , džiugina asmeninių švenčių proga. Darbo pradžioje buvome supažindinti su priemonėmis ir jų paskirtimi, įrankiais. Atkreipė dėmesį, kad žmones daug dalykų išmeta į šiukšlių dėžes, o iš jų galima sukomponuoti įvairių ir malonių staigmenėlių, kurios mažai kainuotų, bet nudžiugintų artimą, šeimos narį. Svarbų indėlį čia turi ir ekologijos puoselėjimas. Floristikoje panaudojami net saldainių popierėliai.
Mes gaminome kalėdinę „Malonią staigmenėlę". Jai prireikė kankorėžių ( pririnktų ir Girionių miškininkystės instituto prieigų), žaisliukų, silikoninių klijų, džiovintų augalų (pistacijų, gėlių, kermėko, lunarijos (darželinė blizgė), dirbtinių uogų, floristinės vielos, dekoratyvinės vielos, kaspinų ( kaproninių, neiloninių, medvilninių), bižuteri05jos ( karoliukų, perliukų), saldainių popierėlių.
Visi dirbo labai susikaupę , atidžiai, kruopščiai, net nesigirdėjo jokio kuždėjimosi. Toks rimtas darbas atrodė ir mažam, ir vyresniam dalyviui. Marijus Gvildys nuoširdžiai asmeniškai dalino patarimus ir teikė pagalbą. Dirbome keltą valandų, tačiau neprailgo ir dar nesinorėjo išeiti iš studijos. Be galo esame dėkingi mokytojui ekspertui Marijui už suteiktas malonias akimirkas ir praktines pamokėles, kuriomis pasinaudosime artėjant šventėms. Linkime jam negęstančio kūrybiškumo ir entuziazmo, meilės darbui, kurį dirba, stiprios sveikatos, įspūdingų kelionių po užsienio šalis, iš kurių grįžta su naujomis idėjomis.
Darbas, kurį kuria pats žmogus teikia nepaprasto džiaugsmo ir meilės jam pačiam, o šiandien tai labai svarbu. Malonu, kad į tokius užsiėmimus noriai vyksta moksleiviai.kartu su tėvais.
Malonios akimirkos lai džiugina visu metus.

Daugiau nuotraukų ČIA

Gerdžiūnų bendruomenės tarybos narė projekto vadovė Onutė Rakauskienė

Joomla templates by a4joomla