Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

nuotr 004Vėlų penktadienio vakarą prieš pat Adventą keturnaujieniečiai rinkosi į šiltus ir šviesius bendruomenės namus. Laisvalaikio salės rmuzikantai pasitiko su liaudiška muzika, o bendruomenės moterys gražiai padengė stalus. Ši šventė jau tapusi tradicine sujungia, suartina bendruomenės žmones, aptariami rudens darbai ir susikaupiama ramiam Šv. Kalėdų laukimui. O šis vakaras visada būna linksmas, ant stalų garuoja cepelinai(bulvės užderėjo gerai), šaunios moterys Nijolė Jonaitienė, Virginija Janulaitienė, Nijolė Kuncaitienė ir Valentina Aleksaitienė jų privirė didelius puodus. Prie stalų minėme mįsles, susijusias su rudeniu, gamta, gyvūnais. Viso vakaro metu žaidėme įvairius žaidimus, visiems patiko šokių užduotys: pagal grojamą muziką poroms reikėjo" pagauti kampą" ir sušokti "Noriu miego", "Ant kalno karklai siūbavo", "Letkį", "Bitute, pilkoji" ir patį linksmiausią ir smagiausią "Ančiukų šokį". Bendruomenietėms išmonės netrūko: privertė ir gimnastikos lankus pasukti ir vyrams moteris į lanką sunešti, ir dar daug visokių linksmybių. Labai gražu , kad pačios moterys įsteigė prizus ir apdovanojo linksmiausius šokėjus ir vakaro dalyvius. Nepamiršom ir su gimtadieniais pasveikinti neseniai šventusius Arūną, Birutę ir Vitukę.

Po tokios gražios šventės bendruomenės moterys ruošiasi akcijai ,,Aplankyk vienišą žmogų". Praeitais metais ši akcija suteikė daug šiltų jausmų ir įspūdžių ne tik vienišiems žmonėms, bet ir juos lankiusioms moterims. Jau netrukus pradėsime pinti kalėdinius vainikėlius ir vėl prieš šventes eisim, kad ir į tolimiausius kaimus pas vienišą žmogų, kuris dažnai liūdnai dairosi į langą laukdamas, gal kas jį ateis aplankyti.

Sulaukus Naujųjų Metų, bendruomenė ruošiasi važiuoti į Kauno muzikinį teatrą, žiūrėsim operetę "Vienos kraujas". Tai tradicinė išvyka žiemą. Kauno Kalėdinė eglė vilioja ir didelį ir mažą...Pasivaikščiojam po puošnų Kauną, pasigrožim senamiesčiu, Rotušės aikšte ir jos Kalėdine egle. Ir parsiveži dalelę to grožio, puikių įspūdžių į savo kasdieną, ir gyventi tampa lengviau ir šviesiau, atsiranda vėl naujų idėjų ir minčių bendruomenės veikloje.

Aldona Narkūnienė, Keturnaujienos bendruomenės centro pirmininkė

Bendruomenių gyvybingumas užkoduotas jų narių savanoriškoje veikloje. Dabar jau , rodosi, nereikalinga būtų diskusija apie tai, kas labiausiai keičia vietovės gyvenimą, nes prieš dešimtmetį ar vėliau į didesnius ar mažesnius sambūrius susitelkę kaimų bendruomenių centrai puikiai įrodė, ką jie gali nuveikti. Gražiausių pavyzdžių tiek visoje šalyje, tiek kiekviename rajone tikrai apstu. Naudinga, kad šie pavyzdžiai nelieka nepastebėti, o priešingai – jie pamokomai nušvinta įvairiose žiniasklaidos erdvėse ir tampa mums gyvu pavyzdžiu ar paskata daryti taip ir dar geriau. Daryti, jaučiant kolegos petį ir išmintį bei dalinantis tuo, ką galima kitam pasiūlyti. Tuo, manytina, paremtas visas bendruomeninis judėjimas nuo žemiausių jo pakopų iki aukščiausių: Bendruomenių centrų, Bendruomenių asociacijų, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos kaimo tinklo. Štai taip gražiai kaimas turi galimybes kopti aukštyn į šviesesnį savo lygį. To judesio aukštyn variklis – jau minėta savanorystė.

Tačiau vien jos, kad ir nuoširdžiausios, meužtenka. Veikloms reikia lėšų. Jų šaltinis – projektai, remiami įvairių fondų. Sunku belstis į jų duris? Taip! Verta žygiuoti į tikslą per raizgias kūlgrindas? Taip! Nes projektinės lėšos bus konkrečių darbų kraujas, idėjoms suteikiantis gyvybę.

Sudargo bendruomenė savo veikloms pasirinko tokią kryptį, kad ši istoriškai ryški ir nepaprastu gamtos grožiu apdovanota vietovė atvertų savo turtus visuomenei kiek tik įmanoma plačiau. Gyvenimas patvirtina, kad einame teisingu keliu: tą liūdina nuolatiniai turistų ir šiaip lankytojų srautai, kurie lankydamiesi Sudarge giliai atsidūsėja, sujaudinti piliakalnių grožio ir pasinaudoja prisilietimo prie seniausių mūsų istorijos puslapių galimybe.

Tokiais pamąstymais noriu visuomenei pristatyt paskutinį Sudargo bendruomenės centro pastangomis išleistą leidinėlį ,,Sudargas". Šiam leidinėliui išleisti galimybes suteikė konkurse laimėtas Sudargo bendruomenės centro projektas ,,Kultūra – bendruomenės gyvybinė versmė". Leidinėlis buvo viena tarp pagal jį įgyvendinamų veiklų pastraipų. Projektą finansavo Europos Žemės Ūkio fondas kaimo plėtrai per LEADER+ programą, kofinansavo Šakių rajono savivaldybė.

Pagarbiai, Sudargo BC pirmininkė Alberta N. Dragūnaitienė

11Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „TECHNINĖ PAGALBA"veiklos sritį „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS" Girėnų bendruomenės centras vykdo projektą ,,Bendruomeniškumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimas Girėnų bendruomenėje". Projekto vertė – 7760 Lt. Girėniškiai, įgyvendindami šį projektą rugpjūčio 23 d. organizavo mokomąjį vizitą su veikliomis Zarasų rajono bendruomenėmis. Jo metu susipažino su Antalieptės bendruomenės centro, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos ir bendruomenės „Šlyninkos malūnas" veikla, dalinosi patirtimi bendradarbiavimo ir savanorystės skatinimo klausimais, sužinojo naujų idėjų bendruomenės ir jaunimo aktyvinimo klausimais.

Lapkričio 17 d., kaip numatyta projekte, vyko konferencija – „ Bendruomeniškumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimas". Į konferenciją buvo kviestos bendruomenės iš Rietavo, Vilkaviškio ir Kupiškio rajonų, kuriose yra Girėnų kaimai. Be girėniškių dalyvavo Šakių seniūnijos Išdagų, Briedžių, Gotlybiškių, Ritinių ir Valiulių bendruomenių atstovai. Girėnų BC pirmininkas Zigmas Povilaitis padėkojo dalyviams už domėjimąsi bendruomenine veikla ir aktyvų dalyvavimą konferencijoje. Trumpai apžvelgė bendruomenės veiklą, supažindino su per ŽŪM vykdomo projekto „Sporto aikštelės tvarkymas" eiga.

Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo kalbą pasakė Šakių seniūnas Alfonsas Jakas, Jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė. Ji trumpai pristatė ir Valiulių bendruomenės veiklą.

03Kai taip sparčiai keičiasi žmonių gyvenimas, kinta šalies ekonomika, didėja nedarbas, atsiranda daugiau teisėtvarkos pažeidimų. Ypač kaime darosi labai nesaugu nei dieną, nei vakare, nei naktį. Stipriai suįžūlėjo nedirbantis, o daug energijos turintis jaunimas. Kelių ereliai kelia pavojų savo ir kitų saugumui ir gyvybei.

Todėl lapkričio 21 dieną Šakių komisariato vadovo M.Akelaičio kabinete buvo sukviestas susitikimas su rajono bendruomenių pirmininkais ir seniūnijų inspektoriais bei kitais darbuotojais.

Darbotvarkė:

1. Kriminogeninė situacija mūsų rajone.

2. Bendradarbiavimo tarp bendruomenių ir policijos intensyvumas, esama situacija ir norai ateityje.

3. Saugios kaimynystės grupės ir policijos rėmėjai.

4. Pastabos, pasiūlymai, pageidavimai policijai.

Aptarti klausimai dėl policijos rėmėjų ir saugios kaimynystės. Tik bendromis jėgomis ir savanorišku darbu, pagalba vieni kitiems galime pasiekti rezultatų, nors ir ne iš karto.Tokią išvadą padarė visi susitikimo dalyviai. Bendruomenės lyderiai geriausiai žino savo vietovėje geruosius ir bloguosius dalykus, „karštus" taškus, pažįsta žmones. Todėl jie daugiausia ir gali daryti įtakos kaimo gyvenimo pokyčiams kriminogeninės situacijos atžvilgiu, aišku talkinant policijai.

Užkirsti kelią vagystėms galima įsteigus „Saugios kaimynystės" grupes. Tokių grupių, saugančių vienas kito turtą, rajone yra dešimt. Jau įprasta, kad kiekvienos dienos nusikaltimų suvestinėse didžiausias procentas visų padaromų nusikaltimų – vagystės iš patalpų .Buvo siūloma savo bendruomenėse skatinti kurti saugios kaimynystės grupes. Pasiūlytas konstruktyvus dialogas ir noras bendradarbiauti, suteikta galimybė aptarti bendradarbiavimo formas..

01Lapkričio pirmomis dienomis Šakių rajono Žemdirbių asociacijos atstovai buvo išvykę į Austriją, aplankyti ūkininkus ir pasidalinti patirtimi . Pirmoji nakvynė buvo suplanuota Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Pėsčiomis aplankėme senamiestį: Šv. Martyno katedrą, kurioje buvo karūnuojami karaliai, Senąją Rotušę ir ją supančių istorinių pastatų ansamblius. Grožėjomis Dunojaus krantinės panorama. Antrąją dieną pasiekėme Austrijos sostinę Vieną. Apžvalginės ekskursijos metu aplankėme Imperijos simbolį - Habsburgų rūmus, Rotušę, Šv. Stepono katedrą-

Vieną didžiausių ir gražiausių Austrijos bažnyčių, garsiąją Vienos Operą. Susipažinome su modernia ir nepakartojama Hundertvaserio architektūra.02

Kitą dieną ryte apsilankėme Zalcburgo (Johannos ir Johanno Greischbergerių) ekologiniame šeimos ūkyje. Šis ūkis įsikūręs vaizdingame Alpių kalnų šlaite. Zalcburgo apylinkėse 54 procentų sudaro ekologiniai ūkiai, kadangi ženklią paramą gauna iš vyriausybės. Ekologiniai ūkiai yra skatinami, kad galvijai būtų šeriami žole ir šienu, negamintų siloso. Patys ūkininkai gamina pieno produkciją ir ją tiekia kooperatyvui, kuris rūpinasi realizacija. Ūkininkai, įsikūrę Alpių pievose užsiima pienininkyste, šiek tiek auginama mėsinių galvijų ir avių. Kadangi vidutinis pienininkystės ūkis užima vidutiniškai penkioliką hektarų, tai daugelis ūkių užsiima papildoma veikla – turizmu, žiemą dirba prie kalnų slidinėjimo trasų. Apie du mėnesius per metus jie priima poilsiautojus, norinčius betarpiškai susipažinti su kaimo gyvenimo ypatybėmis : grėbti šieną, šerti gyvulius, melžti karves ir t.t.

04Po pietų susitikome su austrų kolega iš Zalcburgo žemės ūkio ir miškų rūmų atstovu- vadybininku Andreas Schwaighofer, kuris koordinuoja ekologinių ūkių Zalcburge veiklą. Iš viso Austrijos ekologinių ūkių sąjungoje yra apie 14000 narių, iš jų Zalcburge apie 2000. Zalcburgo žemės ūkio ir miškų rūmai koordinuoja šių ūkių veiklą, rengia mokymus, ragina persiorientuoti į ekologinę žemės ūkio gamybą kitus ūkininkus. Bendradarbiauja su žemės ūkio mokyklomis. Dalyvauja rengiant įstatymus ir dokumentus, reglamentuojančius ekologinį ūkininkavimą.

Svarbi žemės ūkio ir miškų rūmų veiklos sritis ekologiniuose ūkiuose gaminamos produkcijos reklama ir pardavimų reguliavimas. Tai leidžia sėkmingai konkuruoti tiek vietinėje, tiek pasaulinėje rinkoje.

Šis vizitas buvo puiki proga pasidalinti patirtimi su Austrijos ūkininkais, pasikeisti nuomonėmis dėl gyvenimo kokybės gerinimo kaime, aptarti ES kaimo politikos perspektyvas.

Šakių rajono žemdirbių asociacijos informacija

Rėmėjai:Lietuvos kaimo tinklasZemes ukio pletros fonas

Joomla templates by a4joomla