Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

IMGP2581Rodos dar visai neseniai, tik prieš dešimt metų, susirinko žmonės Adomiškių kaime į buvusius kultūros namus iš viso buvusio „Tėvynės" kolūkio kaimų ir pasitarę, gerbiamam medicinos mokslų daktarui Viktorui Jeronimui Pavalkiui sutikus būti bendruomenės vadu, 44 žmonėms nubalsavus, buvo nutarta steigti bendruomenės centrą „Tėviškė".
Neteko daug sukti galvos dėl bendruomenės centro pavadinimo, mat, prie kultūros namų tada turėjome dailią svetainę, pavadinimu „Tėviškė". Ten vykdavo įvairios šventės, bendraudavome su profesionalaus ir saviveiklinio meno kolektyvų žmonėmis, kurie, gražiai pakviesti, noriai atvykdavo. Ne kartą viešėjo Dramos teatro kolektyvas, rašytojai, poetai, solistai. Svečiams atvykus, visada būdavo užkuriamas jaukus svetainės židinys. Šio židinio liepsną, jo skleidžiamą šilumą žūt būt norėjome išsaugoti. Neturėdami savo stogo, stengėmės neužmiršti dainos, svarbiausių švenčių, susiburti, dalintis džiaugsmais ir vargais. Susiburti į kaimo bendruomenę.

IMGP9976Daugelio bendruomenių kolegos pagrįstai džiaugiasi, minėdami savo veiklų dešimtmečius, ir apima baltas pavydas matant ir girdint, kiek daug gražių darbų per tą laiką padaryta, kiek ir kokių įvairių veiklų nuveikta. Ir visa tai, aišku, yra sušvitę beveik kiekviename rajono kampelyje. Sušvitę ir prašviesinę tos vietovės žmonių gyvenimus. Kai kur daugiau, kai kur mažiau, bet per bendrystę. Per geidimą vienas kitam padėti, patarti, paremti. Ir lyderiai bendruomeniniame gyvenime, kaip ir sporte, labai brangintini. Sporte sakoma: ,,Ačiū, kad tu esi. Kad tu esi stipresnis už mane. Tavo pasiekimai ir mane skatina siekti aukštesnio rezultato". Taigi skambūs Bendruomenių centrų įsikūrimo dešimtmečių minėjimai – skatinimas mums visiems pažvelgti į vienas kitą, pasidžiaugti vienas kitu ir atverti vienas kitam savo patirčių lobynus.
Sudargo BC taip pat šių metų pavasarį turėjo minėti savo gyvavimo dešimtmetį. Ji taip pat turi ką pasakyti, bet dar kol kas patylėti linkusi. Sukaktuvių šventė dar atidedama. Bet to atidėjimo priežastis mūsų neliūdina. Priešingai! Ji yra susieta su atkakliais kelerių metų mūsų siekiais turėti Bendruomenės namus, kuriuose galėtume išplėsti savo veiklas, nepriklausydami nuo oro sąlygų, nuo reginių turinio ir formos, kai glaudžiamės po savo dviejų bažnyčių pastogėmis, jų geranoriškai globojami, ir kai susispiečiame į nedidelę bibliotekos erdvę. Na, tiesiog mūsų veiklos iki šiol vyko kaip pasakoje – ant bet kurio kelmelio, ir tai pakankamai ribojo bendruomenės gyvenimo galimybes

DSCF0500Nuo 2007 iki 2013 m. tęsiasi pirmasis Europos Sąjungos žemės ūkio fono kaimo plėtrai paramos etapas pagal LEADER programą. Šioje programoje aktyviai dalyvauja ir Šakių krašto bendruomenės, susibūrusios į Kaimo bendruomenių asociaciją ir prižiūrimos bei konsultuojamos Šakių krašto VVG (Vietos veiklos grupės). Pirmasis etapas artėja prie pabaigos, ir malonu pastebėti, kad jo metu mūsų kaimuose, mūsų bendruomenėse daug kur ir daug kas pasikeitė. Per tą laiką buvo pasirašytos 59 sutartys vietoj planuotų 49. Jau įgyvendinta 12 vietos projektų ( 1 investicinis ir 11 ,,minkštų"). Pagal visus projektus bus sukurta materialinių ar dvasinių bei intelektualinių vertybių už 8008500 Lt. Dabar bendruomenių atsakomybė ir rūpestis, kad visos šios sukurtosios vertybės teiktų maksimalią naudą toms vietovėms, kurios karštai ėmėsi keisti savo aplinkos gyvenimą, pasinaudodamos ES, valstybės ir savivaldybės parama.
Pirmasis etapas, laikykime, jau beveik įveiktas: iš jo metu paskelbtų penkių šaukimų belikę tik du 759159 Lt. Sumai. Artėja II-sis etapas. Pareikšdami norą jame dalyvauti, kiekvienas savo vietovėje privalome giliai viską pamatuoti tuos ,,devynis kartus", ir tik po to ,, kirpti". O tas ,,kirpimas" – tai naujų kaimo plėtros veiklų numatymas ir naujos paraiškos.Mūsų valstybė tuo jau rūpinasi. Rūpinasi ir rajoninė valdžia bei Šakių krašto VVG.

DSCF0166Nuo birželio 24 d. iki liepos 7 d. Beržynų mokyklėlėje šurmuliavo įvairaus amžiaus jaunimas, sukviestas Veršių bendruomenės centro į dieninę stovyklą, vykdant projektą „Dieninė stovykla „Čia mano kraštas" 2".
Susirinkę stovyklautojai gamino įvairius darbelius iš popieriaus, molio, džiovintų augalų, vilnos, karoliukų. Tam tereikėjo priemonių, mokytojų pamokančių žodžių ir vaikų rankelėmis buvo sukurtos įvairiaspalvės gėlės, sveikinimo atvirukai, įvairūs auskarai bei apyrankės, o taip pat ir daug kitokių nuostabių dekoracijų, gražių daikčiukų.
Visus stebino piešiniai ant vandens. Inde ant sutirštinto vandens vaikai teptukais pritaškė specialių dažų, po to pagaliukais kūrė vaizdus. Galiausiai vaizdas buvo perkeltas ant popieriaus ir taip gavosi nuostabūs piešiniai, kuriuos vėliau vaikai įrėmino savo sukurtais rėmeliais, taip gaudami nepakartojamus paveikslus. Tai buvo savotiška meninė terapija kiekvienam dalyviui.
Nemažiau nuostabos suteikė ir piešimas ant šilko, kurio paslapčių mokė Gailina Matijošaitienė. Tai daug kantrybės ir laiko reikalaujanti meno šaka, bet rezultatai visada džiuginantys.
Gerą pusdienį mokytojos Galinos Sniečkuvienės padedami stovyklautojai dabino mokyklėlės koridoriaus sienas. Jose nupiešė įvairiaspalves gėles, kurios čia susirinkusiems mokinukams visada primins vasarą.
Dekupažas taip pat daug kantrybės pareikalavo iš stovyklautojų, juk darbelius dažai, lauki kol išdžius, padengi sendinimo laku, vėl lauki kol išdžius, vėl dažai ir vėl lauki ir t.t., kol gauni galutinį norimą rezultatą.

DSCF0417Jau praeitin nuėjusių 2003 m. balandžio 15 d. vykusiame steigiamajame Bendruomenės centro susirinkime aptarti ir patvirtinti kuriamos visuomeninės organizacijos įstatai, o 2003 m. gegužės 13 d. Veršių bendruomenės centras įregistruojamas Šakių r. savivaldybėje. Steigiamojo susirinkimo metu prašymus tapti Bendruomenės centro nariais pateikė tik 12 vietos gyventojų, iš kurių 3 ir buvo steigėjai. Tai Julija Bingelienė, kuri išrinkta pirmininke, Dalia Stravinskienė ir Alvydas Subačius (miręs). Narių skaičius kiekvienais metais kito. Šiuo metu yra 58 nariai.
Pirmuosius 5 metus bendruomenės centro veikla buvo siaura, mažas jos narių aktyvumas. Buvo organizuojami daugiausia kultūriniai renginiai. 2006 metais vykdytas ŽŪM finansuotas projektas „Bendras darbas – skambi pabaigtuvių daina", o 2008 metais „Geras kaimynas – vargai nebaugina". Šie projektai buvo skirti kaimo švenčių organizavimui. Įgyvendinant projektą „Geras kaimynas – vargai nebaugina" buvo susietas su Veršių bendruomenės centro veiklos penkerių metų sukakties paminėjimu per pagal šį projektą organizuotą vasaros šventę.

Joomla templates by a4joomla