Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 Asociacija Marijampolės apskrities Moterų namai- Krizių centras vykdo projektą ,,MES GALIME GYVENTI KITAIP“, kurio pagrindinis tikslas teikti kompleksines socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje subjektams, mažinti smurtą privačioje erdvėje, laikantis regioninio tolygumo ir kompleksinių paslaugų prieinamumo naudos gavėjui principo, vykdyti pozityviąją prevenciją.

Nuo pat asociacijos įkūrimo vykdoma aktyvi prevencinė veikla ir teikiama kompleksinė pagalba smurto šeimoje subjektams, siekiantiems pakeisti savo situaciją, nutraukti smurto grandinę, sustiprinamos ir palaikomos jų pastangos siekti geresnės savo asmeninio ir socialinio gyvenimo kokybės keičiant nepalankią situaciją. Tačiau dažnai smurto šeimoje problemą mėginama spręsti siaurame specialistų rate, o visuomenėje šis klausimas lieka apaugęs mitais. Mūsų projektas leis į diskusiją apie smurto šeimoje priežastis ir pasekmes įnešti šviežesnį tarpdisciplininį požiūrį, mažinti smurto šeimoje mastus bei pasekmes, informuos potencialius paslaugų gavėjus apie pagalbą smurto privačioje erdvėje subjektams ir galimybes ja pasinaudoti.

Įgyvendinant projektą ir siekiant palengvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, efektyvinti pagalbą socialinės atskirties grupėms krizių intervencijos, smurto prevencijos, vaikų auginimo, visuomenės švietimo srityse, organizuojamas tarpinstitucinis dialogas tarp profesinių grupių, su kuriomis pirmiausiai susiduria smurto artimoje aplinkoje subjektai, narių. Šio susitikimo tikslas- susipažinti su susitikimo dalyvių patirtimi, kuri prisidėtų prie nevyriausybinių ir valstybės iniciatyvų mažinti smurto artimoje aplinkoje atvejus, spręsti priekabiavimo problemas, ugdyti pilietiškumą, bendruomeniškumą, vykdyti pozityviąją prevenciją, padėti smurtaujantiems atsisakyti smurto kaip santykių valdymo priemonės, suteikti žinių apie šeimos vertybių puoselėjimą, darnios šeimos išlaikymą bei užtikrintų sklandų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą.

Kviečiame aktyviai įsijungti socialinius, teisėsaugos, teisėtvarkos darbuotojus, pedagogus, psichologus ir valstybės institucijų atstovus.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje diskusijoje arba deleguoti savo organizacijos atstovus.

Susitikimas vyks š.m. rugpjūčio 10 dieną, 13.00 val. (Šakių r. savivaldybės posėdžių salėje, Bažnyčios g.4, Šakiai)

 

Tarpinstitucinio dialogo darbotvarkė (preliminari)

2012-08-10 Šakių r. savivaldybės posėdžių salė

                               13.00– 13.20  Registracija, sveikinimai, problemos ir lūkesčiai.

         LR Seimo narė O. Valiukevičiūtė, Šakių r. vicemerė R. Rauktienė

       Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė

 

                             13.20– 13.40 Projekto ,,Mes galime gyventi kitaip“ įgyvendinimas ir komandinis darbas.

     Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė               

                             13.40– 14.40   Pasidalinimas patirtimi.

                               VšĮ "Moters pagalba moteriai" direktorė – M. Bautrėnienė (Kaunas)

             Asociacijos Moterų veiklos inovacijos centro direktorė S. Jasudienė (Šiauliai)

           Unikalaus pagalbos skurstantiems tinklo ,,Pagalba daiktais.lt“ ir „NVO Avilys“

           atstovė M. Šaraitė (Vilnius)                      

 

                               14.40– 15.00  Galimybės, bendri veiksmai ir iniciatyvos, diskusijos.

                                             Marijampolės VPK aptarnaujamos teritorijos policijos komisariatų, pataisos inspekcijų,

                                           soc. pagalbos, švietimo, VTAS atstovai.

                                                                                                                                       Daiva Dovydė, projekto vadovė

01Mikytų ir Keturnaujienos bendruomenės nepamiršo, kad turi įvertinimus, kaip draugiškiausios bendruomenės. Mikytiškiai pakvietė Keturnaujienos bendruomenės narius bendrai kelionei ,, Panemunės pilys".

Pradėjome kelionę, persikeldami keltu per Nemuną ties Vilkija – urbanistiniu paminklu, savitu kalvų miesteliu. Aplankėme ,, Raganų namus", tautosakininkų A. ir J.Juškų namą- etninės kultūros muziejų, kuriame 1819-1880 m. gyveno kunigas A. Juška., Šv. Jurgio bažnyčią.

Pasidairius po gražų miestelį,vingiuojančiu keliu, kurio vienoje pusėje Nemunas, su savo gražuoliais vingiais, o iš kitos – skardžiai su pilimis ir piliakalniais, menančiais kunigaikščius, kovas su kryžiuočiais ir alsuojančiais gilia praeitimi, pasukome link Jurbarko, kur kas keli kilometrai atsiveria pilių ar piliakalnių vaizdai. Tai Seredžius su Palemono kalnu, įspūdingas Belvederio dvaras, su dideliu istoriniu paveldu, Veliuonos miestelis, didinga ir visada pilna žmonių Raudonės pilis, įspūdinga Panemunės pilis, žavinti savo istorija ir kaskadiniais tvenkiniais.

Kelionę baigėme Sudarge, labiausiai į vakarus nutolusiame Šakių rajono miestelyje, kuris taip pat žavi gražia gamta ir nuostabiais piliakalniais. Čia Balnakalnis, čia Žydų kapai, Bevardis, Pilaitė, Vorpilis pasakoja Sudargo bendruomenės pirmininkė A. Dragūnaitienė. Ilgai ir įdomiai Alberta pasakojo miestelio istoriją, apie kryžiuočių kovas, knygnešių kelius. Belaipiodami stačiais piliakalnių šlaitais, pamatėme jų didybę ir grožį, nuo aukščiausio apžvelgėm Nemuną, Sudargo apylinkes.

Pavalgę bendrą vakarienę, padėkoja mielai Albertai už nuoširdų pasakojimą, neatsisveikinome, o pasakėme - iki naujų susitikimų ir kelionių.

Dar keletas nuotraukų ČIA

Mikytų BC pirmininkė S. Kučiauskienė

09Saulėtą, gražią, nors ir karštoką liepos septintąją į Panovius skubėjo rajono bendruomenių atstovai. Čia vyko jau trečioji tradicinė rajono bendruomenių diena „Kartu mes galime daug". Į šventę visi buvo kviečiami tiek per rajono spaudą, tiek per internetines svetaines www.manorajonas.lt, www.sakiai.lt, www.sakiubca.lt. Be to, kiekviena bendruomenė gavo kvietimus elektoniniu paštu. Žodžiu, informacijos tikrai buvo pakankamai, reikėjo tik noro dalyvauti.

Į tradicinę bendruomenių dieną susirinko Plokščių, Kriūkų, Gerdžiūnų, Mikytų, Kudirkos Naumiesčio, Voniškių, Ritinių, Turčinų, Slavikų, Tarpučių, Keturnaujienos, Gotlybiškių, Girėnų, Išdagų, Briedžių, Sudargo bendruomenės bei dvi Pagėgių pasienio užkardos rinktinės: Kudirkos Naumiesčio (vadas Dainius Stepšys) ir Šilgalių (vadas Ramūnas Maksvytis). Panovių skvere, jaukiame pavėsyje bendruomeniečiai kūrėsi savo kiemelius, bendravo su kaimynais. Gausiausiai, žinoma, buvo atstovaujamas Panovių kaimo bendruomenės centras, sukvietęs ir savo narius, ir nemažą žiūrovų būrį. Juk būtent panoviečiai, vykdantys projektą „Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose" pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių krašto kaimo vietovėse", yra vieni iš pagrindinių šios šventės iniciatorių. Iš projekto lėšų sukurta tokioms šventėms būtina infrastruktūra: nupirkta įgarsinimo aparatūra, lauko baldai, pavėsinė, biotualetai, sportinis inventorius. Baigiamųjų organizacinių darbų našta „gulė" ant bendruomenės centro pirmininko Bernardino Vainiaus, tarybos narių Irenos Jurkšienės, Linos Viliūšienės, Daivos Palukaitienės, bendruomenių centrų asociacijos pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės bei administratoriaus Zigmo Stravinsko, Panovių laisvalaikio salės renginių organizatorės Ingridos Sutkienės pečių. Ruošdamiesi sutikti svečius nuo pat ryto skvere plušėjo Jūratė ir Valdas Pikžirniai, Edita Kabišaitienė, Petras Petkūnas, Vytautas Šnirpūnas, Virginija Gylienė.

Tautiška giesme bei svečių mero Juozo Bertašiaus ir LR seimo nario Mindaugo Basčio sveikinimo žodžiais prasidėjusi šventė nauju akordu suskambo, kai visi susirinkusieji užtraukė bendruomeniečių dainą. Smuikininkės Modestos Domeikaitės ir Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestro vadovo Rimanto Gelgotos triūbos akomponuojamas kūrinys gražiu akcentu pradėjo tradicinę bendruomenių dieną.

01Bendruomenė – susiformavusi žmonių grupė, susijusi bendrais santykiais. Bendruomeninių vienetų visuomenėje esti daugybė ir įvairių. Lietvoje, kaip ir ES šalyse, prieš dešimtmetį pradėjo kurtis kaimo bendruomenės. Ant kokių netvirtų kojų iš karto stojosi šitas judėjimas! Buvo tik norai kažką nuveikti, nebuvo žinių, gebėjimų, supratimo, nuo ko pradėti. Stojomės ant tų netvirtų savo kojų kaip pirmagimis kumeliukas, kuriam iki nirtaus žirgo dar labai labai toli. Tačiau ryžtas šviesinti gyvenimą savojoje aplinkoje tiesiog šaukte šaukė žmones burtis į glaudesnį ratą ir ieškoti idėjų, padėsiančių įtakoti gyvenimo kaitą. Dabar bendruomenės jau nebe tos: jos drąsios, ryžtingos, ieškančios ir atrandančios. Jos kiekviena turi savo veidą, atsispindintį per veiklas, pačių pasirenkamas ir įgyvendinamas. Ir turbūt sunkiai surastume bendruomenę, savo veiklomis visai panašią į kitą, nes skirtingi yra kolektyvų norai ir galimybės, skirtingos sąlygos vystyti veiklas, skirtingi kiekvienos vietovės paveldo pamatai.

Sudargo bendruomenės centras nuo savo susikūrimo dienos pasirinko pagrindines savo veiklos kryptis ir kol kas02 nekyla poreikis jas keisti. Tos kryptys yra tokios: istorinio - etnokultūrinio paveldo prikėlimas, išsaugojimas ir perdavimas ateičiai, švietėjiškos veiklos, socialinių klausimų sprendimai. Tai būtų pagrindiniai darbai, padedantys stiprinti pilietiškumo pagrindus jautriame įvairiems vėjams pasienio krašte. Bet tai daryti čia yra nesunku, nes Sudargo žmonės nuo seno turi tvirtas pilietiškumo nuostatas. Pagrindinės šių veiklos krypčių temos yra Sudargo – vienos tarp seniausių Lietuvos gyvenviečių ir gynybinio komplekso – piliakalnių atminties prikėlimas, o taip pat knygnešių veiklos, dar per mažai šiandienoje įvardintos reikšmės tautos išlikimui, sklaida. Šios dvi temos nuolat perpinamos su kitomis veiklomis, ir visos veiklos nuolat viena kitą papildo, praplečia. Ne be atkaklaus visų suinteresuotų lygių: respublikinių mokslo ir vyriausybinių organizacijų, buvusios apskrities ir rajono savivaldybės dėmesio, vietos bendruomenės nuolatinio rūpesčio Sudargas tampa vis plačiau girdimas ir matomas kai reikšmingas Lietuvos paveldo objektas. Tą paliudina nuolat gausėjantis turistų srautas. Dabartiniu metu piliakalnių komplekse sparčiai vyksta infrastruktūros darbai: sušvito nauji laiptai į visas lankytojams patrauklias vietas, o į jas veda balzgani takai, veidus rodo automobilių stovėjimo aikštelės, visi piliakalniai sujungti vienu taku . Žinoma, tarp jų atstumas nemažas, tačiau ką reiškia vien pabuvimas tikiame grožyje, kuriam prilygti mažai kas gali. Darbų pabaiga numatyta kitais metais, tačiau ji nuteikia viltingai!

02Keturnaujienos bendruomenės centro aktyvui niekuomet netrūksta veiklos ir gerų minčių. Besiruošiant dalyvauti rajoninėje bendruomenių šventėje kilo idėja: pas save būtinai turime suorganizuoti šventę, skirtą Lietuvos Valstybės, Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Susirinkęs aktyvas tuoj pat pasiskirstė darbus. Dalė Kažemėkaitienė ėmėsi vadovauti vaikų piešinių konkursui „Karalius Mindaugas" , Rita Merčaitienė ir Vita Kazernovičienė- kurti iš gėlių Karaliaus Mindaugo „Karūną", o bendruomenietišką sriubą virti pasiryžo Julija Stanaitienė. Juk iš Zanavykų bankelio skirtos paramos įsigijome naują didelį puodą, tai jį ir nusprendėme išbandyti. Išties, labai skaniai sriuba pavyko. Muzikiniu šventės fonu rūpinosi renginių organizatorius Albinas Šlakaitis.

Jau Susirinkę šurmuliuojantys vaikai nekantriai laukė starto pradėti piešimą. Lauke susėdus už plataus stalo kūrybiniame procese „gimė" net 13 gražiausių dailininkų nuo 2 iki 16 metų darbų. Apdovanojimus gavo visi piešėjai, vaizdavę karalių su karūna, žirgu, kardu ar be jų, bet visi- kaip vieną didingiausių mūsų istorijos asmenybių.

Kol mažieji piešė, mūsų floristės pabaigė kurti savo kompoziciją: karaliaus karūną su trispalve vėliava greta jos. Likus keletui minučių iki himno giedojimo momento bendruomenės pirmininkė Aldona Narkūnienė pasveikino susirinkusius su Valstybės diena ir pakvietė visus susilieti savo balsais su visa Lietuva ir viso pasaulio lietuviais bendroje Lietuvos himno giesmėje. Po himno, tautiškumo dvasios įkvėpti, dar sudainavome "Kur lygūs laukai".

Pagerbę ne tik valstybės karalių Mindaugą, bet ir savo Mindaugus, prisivalgę bendruomenietiškos sriubos, dar ilgai vakarojom. Nors užsimiršti neleido rūpestis dėl pasiruošimo rytdienos bendruomenių dienai Panoviuose, bet žinojome, kad ir šiai šventei atsakingai pasiruošėme: komanda jau sukomplektuota", prisistatymo daina surepetuota, skrybėlaitės išpuoštos, beliks tik "Laimės šulinį" pabaigti suręsti vietoje, kad bevežant į Panovius nesubyrėtų.

Daugiau nuotraukų ČIA

Bendruomenės centro pirmininkė Aldona Narkūnienė

Keturnaujienos bendruomenės centro aktyvui niekuomet netrūksta veiklos ir gerų minčių. Besiruošiant dalyvauti rajoninėje bendruomenių šventėje kilo idėja: pas save būtinai turime suorganizuoti šventę, skirtą Lietuvos Valstybės, Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Susirinkęs aktyvas tuoj pat pasiskirstė darbus.  Dalė Kažemėkaitienė ėmėsi vadovauti vaikų piešinių konkursui „Karalius Mindaugas" , Rita Merčaitienė ir Vita Kazernovičienė-  kurti iš gėlių Karaliaus Mindaugo „Karūną", o bendruomenietišką sriubą virti pasiryžo Julija Stanaitienė. Juk iš Zanavykų bankelio skirtos paramos įsigijome naują didelį puodą, tai jį ir nusprendėme išbandyti. Išties, labai skaniai sriuba pavyko.  Muzikiniu šventės fonu  rūpinosi renginių organizatorius Albinas Šlakaitis.

Jau Susirinkę šurmuliuojantys vaikai  nekantriai laukė starto pradėti piešimą. Lauke susėdus už plataus stalo kūrybiniame procese „gimė“ net  13 gražiausių dailininkų nuo 2 iki 16 metų darbų.  Apdovanojimus gavo visi piešėjai, vaizdavę karalių su karūna, žirgu, kardu ar be jų, bet visi- kaip vieną didingiausių mūsų istorijos asmenybių.

Kol mažieji piešė,  mūsų floristės  pabaigė kurti savo kompoziciją: karaliaus karūną su trispalve vėliava greta jos.  Likus keletui minučių iki himno giedojimo momento bendruomenės pirmininkė Aldona Narkūnienė pasveikino  susirinkusius su Valstybės diena ir pakvietė visus susilieti savo balsais su visa Lietuva ir viso pasaulio lietuviais bendroje Lietuvos himno giesmėje. Po himno, tautiškumo dvasios įkvėpti, dar sudainavome "Kur lygūs laukai".

Pagerbę ne tik valstybės karalių Mindaugą, bet ir savo Mindaugus, prisivalgę bendruomenietiškos sriubos, dar ilgai vakarojom.  Nors užsimiršti neleido rūpestis dėl pasiruošimo  rytdienos bendruomenių dienai  Panoviuose, bet žinojome, kad ir šiai šventei atsakingai pasiruošėme: komanda jau sukomplektuota“,  prisistatymo  daina surepetuota, skrybėlaitės  išpuoštos, beliks tik "Laimės šulinį" pabaigti suręsti vietoje, kad bevežant į Panovius nesubyrėtų.

 

                                                            Bendruomenės centro pirmininkė Aldona Narkūnienė

 

Joomla templates by a4joomla