Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rugpjūčio 15d. Paluobiuose (Šakių raj.) miestelio šventė "Žolinė".

Minėsime Paluobių parapijos 100 metų jubiliejų

Programoje:

9.00, 11.00, 13.00 val. Šv. Mišios Paluobių parapijos bažnyčioje.

14.00 val. Styginių kvarteto BASSARCO koncertas Paluobių parapijos bažnyčioje.

19.00 val. Koncertuoja Valdas Pališkis.

"SG" (Studentų gatvė) grupės koncertas.

Roko grupė "Poliarizuoti stiklai".

Grupė Kastaneda.

Diskoteka.

Paluobių bendruomenės centras

IMGP2096Liepos 30 d. Sudargo, Gelgaudiiškio ,,Atgaivos", Mikytų bendruomenėse viešėjo Biržų rajono Šukionių bendruomenės 49 žmonių delegacija, vadovaujama pirmininkės Nijolės Šatienės. Svečius lydėjo ir apie rajono bendruomenių veiklą papasakojo BC asociacijos pirmininkė G.Šnirpūnienė bei mero padėjėjas R.Valiukas.

Šukionių bendruomenė įregistruota 2001 m. Biržų rajone viena pirmųjų ėmėsi uždavinio - laisvoje Lietuvoje gyventi taip, kad būtų gera ne tik patiems, bet ir šalia esantiems. Bendruomenė yra Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, taip pat Lietuvos Kaimo Tinklo narė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė, inicijavusi su dar šešiomis Biržų rajono, viena Radviliškio rajono ir viena Trakų rajono bendruomenėmis 2002 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įkūrimą. Šukionių kaimui 456 metai. Nuošalus kaimas, nutolęs nuo rajono centro -30 km.

,,Mes, šukioniečiai, supratome, kad Laisvė – labai brangi dovana mums, mūsų vaikams ir anūkams, kad ją išsaugoti - reikia apipinti didele meile, gražiais darbais papuošti Tėvynę Lietuvą. Pradedant nuo savęs, nuo mažo Šukionių kaimelio...

 Asociacija Marijampolės apskrities Moterų namai- Krizių centras vykdo projektą ,,MES GALIME GYVENTI KITAIP“, kurio pagrindinis tikslas teikti kompleksines socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje subjektams, mažinti smurtą privačioje erdvėje, laikantis regioninio tolygumo ir kompleksinių paslaugų prieinamumo naudos gavėjui principo, vykdyti pozityviąją prevenciją.

Nuo pat asociacijos įkūrimo vykdoma aktyvi prevencinė veikla ir teikiama kompleksinė pagalba smurto šeimoje subjektams, siekiantiems pakeisti savo situaciją, nutraukti smurto grandinę, sustiprinamos ir palaikomos jų pastangos siekti geresnės savo asmeninio ir socialinio gyvenimo kokybės keičiant nepalankią situaciją. Tačiau dažnai smurto šeimoje problemą mėginama spręsti siaurame specialistų rate, o visuomenėje šis klausimas lieka apaugęs mitais. Mūsų projektas leis į diskusiją apie smurto šeimoje priežastis ir pasekmes įnešti šviežesnį tarpdisciplininį požiūrį, mažinti smurto šeimoje mastus bei pasekmes, informuos potencialius paslaugų gavėjus apie pagalbą smurto privačioje erdvėje subjektams ir galimybes ja pasinaudoti.

Įgyvendinant projektą ir siekiant palengvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, efektyvinti pagalbą socialinės atskirties grupėms krizių intervencijos, smurto prevencijos, vaikų auginimo, visuomenės švietimo srityse, organizuojamas tarpinstitucinis dialogas tarp profesinių grupių, su kuriomis pirmiausiai susiduria smurto artimoje aplinkoje subjektai, narių. Šio susitikimo tikslas- susipažinti su susitikimo dalyvių patirtimi, kuri prisidėtų prie nevyriausybinių ir valstybės iniciatyvų mažinti smurto artimoje aplinkoje atvejus, spręsti priekabiavimo problemas, ugdyti pilietiškumą, bendruomeniškumą, vykdyti pozityviąją prevenciją, padėti smurtaujantiems atsisakyti smurto kaip santykių valdymo priemonės, suteikti žinių apie šeimos vertybių puoselėjimą, darnios šeimos išlaikymą bei užtikrintų sklandų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą.

Kviečiame aktyviai įsijungti socialinius, teisėsaugos, teisėtvarkos darbuotojus, pedagogus, psichologus ir valstybės institucijų atstovus.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje diskusijoje arba deleguoti savo organizacijos atstovus.

Susitikimas vyks š.m. rugpjūčio 10 dieną, 13.00 val. (Šakių r. savivaldybės posėdžių salėje, Bažnyčios g.4, Šakiai)

 

Tarpinstitucinio dialogo darbotvarkė (preliminari)

2012-08-10 Šakių r. savivaldybės posėdžių salė

                               13.00– 13.20  Registracija, sveikinimai, problemos ir lūkesčiai.

         LR Seimo narė O. Valiukevičiūtė, Šakių r. vicemerė R. Rauktienė

       Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė

 

                             13.20– 13.40 Projekto ,,Mes galime gyventi kitaip“ įgyvendinimas ir komandinis darbas.

     Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė               

                             13.40– 14.40   Pasidalinimas patirtimi.

                               VšĮ "Moters pagalba moteriai" direktorė – M. Bautrėnienė (Kaunas)

             Asociacijos Moterų veiklos inovacijos centro direktorė S. Jasudienė (Šiauliai)

           Unikalaus pagalbos skurstantiems tinklo ,,Pagalba daiktais.lt“ ir „NVO Avilys“

           atstovė M. Šaraitė (Vilnius)                      

 

                               14.40– 15.00  Galimybės, bendri veiksmai ir iniciatyvos, diskusijos.

                                             Marijampolės VPK aptarnaujamos teritorijos policijos komisariatų, pataisos inspekcijų,

                                           soc. pagalbos, švietimo, VTAS atstovai.

                                                                                                                                       Daiva Dovydė, projekto vadovė

01Mikytų ir Keturnaujienos bendruomenės nepamiršo, kad turi įvertinimus, kaip draugiškiausios bendruomenės. Mikytiškiai pakvietė Keturnaujienos bendruomenės narius bendrai kelionei ,, Panemunės pilys".

Pradėjome kelionę, persikeldami keltu per Nemuną ties Vilkija – urbanistiniu paminklu, savitu kalvų miesteliu. Aplankėme ,, Raganų namus", tautosakininkų A. ir J.Juškų namą- etninės kultūros muziejų, kuriame 1819-1880 m. gyveno kunigas A. Juška., Šv. Jurgio bažnyčią.

Pasidairius po gražų miestelį,vingiuojančiu keliu, kurio vienoje pusėje Nemunas, su savo gražuoliais vingiais, o iš kitos – skardžiai su pilimis ir piliakalniais, menančiais kunigaikščius, kovas su kryžiuočiais ir alsuojančiais gilia praeitimi, pasukome link Jurbarko, kur kas keli kilometrai atsiveria pilių ar piliakalnių vaizdai. Tai Seredžius su Palemono kalnu, įspūdingas Belvederio dvaras, su dideliu istoriniu paveldu, Veliuonos miestelis, didinga ir visada pilna žmonių Raudonės pilis, įspūdinga Panemunės pilis, žavinti savo istorija ir kaskadiniais tvenkiniais.

Kelionę baigėme Sudarge, labiausiai į vakarus nutolusiame Šakių rajono miestelyje, kuris taip pat žavi gražia gamta ir nuostabiais piliakalniais. Čia Balnakalnis, čia Žydų kapai, Bevardis, Pilaitė, Vorpilis pasakoja Sudargo bendruomenės pirmininkė A. Dragūnaitienė. Ilgai ir įdomiai Alberta pasakojo miestelio istoriją, apie kryžiuočių kovas, knygnešių kelius. Belaipiodami stačiais piliakalnių šlaitais, pamatėme jų didybę ir grožį, nuo aukščiausio apžvelgėm Nemuną, Sudargo apylinkes.

Pavalgę bendrą vakarienę, padėkoja mielai Albertai už nuoširdų pasakojimą, neatsisveikinome, o pasakėme - iki naujų susitikimų ir kelionių.

Dar keletas nuotraukų ČIA

Mikytų BC pirmininkė S. Kučiauskienė

09Saulėtą, gražią, nors ir karštoką liepos septintąją į Panovius skubėjo rajono bendruomenių atstovai. Čia vyko jau trečioji tradicinė rajono bendruomenių diena „Kartu mes galime daug". Į šventę visi buvo kviečiami tiek per rajono spaudą, tiek per internetines svetaines www.manorajonas.lt, www.sakiai.lt, www.sakiubca.lt. Be to, kiekviena bendruomenė gavo kvietimus elektoniniu paštu. Žodžiu, informacijos tikrai buvo pakankamai, reikėjo tik noro dalyvauti.

Į tradicinę bendruomenių dieną susirinko Plokščių, Kriūkų, Gerdžiūnų, Mikytų, Kudirkos Naumiesčio, Voniškių, Ritinių, Turčinų, Slavikų, Tarpučių, Keturnaujienos, Gotlybiškių, Girėnų, Išdagų, Briedžių, Sudargo bendruomenės bei dvi Pagėgių pasienio užkardos rinktinės: Kudirkos Naumiesčio (vadas Dainius Stepšys) ir Šilgalių (vadas Ramūnas Maksvytis). Panovių skvere, jaukiame pavėsyje bendruomeniečiai kūrėsi savo kiemelius, bendravo su kaimynais. Gausiausiai, žinoma, buvo atstovaujamas Panovių kaimo bendruomenės centras, sukvietęs ir savo narius, ir nemažą žiūrovų būrį. Juk būtent panoviečiai, vykdantys projektą „Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose" pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių krašto kaimo vietovėse", yra vieni iš pagrindinių šios šventės iniciatorių. Iš projekto lėšų sukurta tokioms šventėms būtina infrastruktūra: nupirkta įgarsinimo aparatūra, lauko baldai, pavėsinė, biotualetai, sportinis inventorius. Baigiamųjų organizacinių darbų našta „gulė" ant bendruomenės centro pirmininko Bernardino Vainiaus, tarybos narių Irenos Jurkšienės, Linos Viliūšienės, Daivos Palukaitienės, bendruomenių centrų asociacijos pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės bei administratoriaus Zigmo Stravinsko, Panovių laisvalaikio salės renginių organizatorės Ingridos Sutkienės pečių. Ruošdamiesi sutikti svečius nuo pat ryto skvere plušėjo Jūratė ir Valdas Pikžirniai, Edita Kabišaitienė, Petras Petkūnas, Vytautas Šnirpūnas, Virginija Gylienė.

Tautiška giesme bei svečių mero Juozo Bertašiaus ir LR seimo nario Mindaugo Basčio sveikinimo žodžiais prasidėjusi šventė nauju akordu suskambo, kai visi susirinkusieji užtraukė bendruomeniečių dainą. Smuikininkės Modestos Domeikaitės ir Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestro vadovo Rimanto Gelgotos triūbos akomponuojamas kūrinys gražiu akcentu pradėjo tradicinę bendruomenių dieną.

Joomla templates by a4joomla