Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

2022 05 02 02 05 15 ambasadoriaiŠakių rajono savivaldybė kviečia visuomenines, kultūros, meno, mokslo, sporto ir kt. organizacijas, verslo įmones, viešąsias įstaigas ir iniciatyvines piliečių grupes (ne mažiau kaip 10 asmenų) teikti kandidatus „Šakių krašto ambasadoriaus“ apdovanojimui.
Šis apdovanojimas suteikiamas siekiant pagerbti šakiečius už nuopelnus ir svarų indėlį į Šakių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, žemės ūkį, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, aktyvų Šakių rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Kandidatus teikti galima iki birželio 6 dienos tiesiogiai komisijai adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai arba siųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
https://www.sakiai.lt/naujiena/kvieciame-teikti-kandidatus-sakiu-krasto-ambasadoriaus-apdovanojimui-20220502

Daugiau informacijos telefonu: 861467898

BCA tarybos posėdisGegužės 19 d. Šakių BCA taryba rinkosi į pirmąjį savo porinkiminės kadencijos posėdį ir aptarė svarbiausias veiklas 2022 metais bei pasiskirstė savo atsakomybėmis už numatomas asociacijos ateities veiklų kryptis per visą kadencijos laikotarpį.
Šakių BCA pirmininke išrinkta Grina Šnirpūnienė, sekretore Rita Rakauskienė.
Bendrystės palaikymui su valdžios institucijomis išrinkti Mindaugas Kantautas ir Irena Sakalauskienė.
Atstove viešiesiems ryšiams, BCA svetainės administravimui bei bendruomenių veiklos viešinimui patvirtinta Irena Šakėnienė.
Audra Atažanovienė atsakinga už BCA informacijos pateikimą socialiniame tinkle Facebook-e bei už BCA renginius.
BCA taryba išrinkta penkerių metų kadencijai.
Akcentuota BC koordinatoriaus svarba bendruomeninėse veiklose, nes norėtųsi, kad bendruomenės būtų žinomos ne tik gyvenamojoje vietovėje, bet taip pat būtų girdimos ir matomos visos šalies mastu. Todėl ryšių tarp bendruomenių glaudesniam palaikymui ir jų stiprinimui buvo išrinkti kuratoriai. Štai jie ir jų kuruojamos bendruomenės:
Loreta Adomaitienė ‒ Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“, Tarpučių BC, Žvirgždaičių mst. B., Janukiškių BC, Keturnaujienos BC.
Renata Baltrušaitienė – Sudargo BC, Kidulių BC „ Vinkšnupis“, Bunikių BC „ Kregždantė“, Slavikų sen. BC, Kubilių krašto BC,
Rasa Kopicė – Išdagų BC, Gotlybiškių BC, Šakiečių BC, Bendruomenė „ Naujasis Sudargas“.
Mindaugas Kantautas –Voniškių BC, Panovių KBC, Gerdžiūnų B., Asociacija „Naumiestiečių sambūris“, Veršių BC.
Alvyra Janavičienė – Lukšių BC, Griškabūdžio BC, Lepšių kaimo kraštiečių B., Paluobių BC, BC „Tėviškė“.
Arūnas Matusevičius – Lekėčių BA, Kriūkų BC, Plokščių BC, Gelgaudiškio BC „Atgaiva“.
Rita Rakauskienė – Degutinės kaimo BC, Ritinių BC, Bliuviškių BC, Barzdų sen. BC, Baltrušių BC.
Irena Sakalauskienė - Briedžių BC, Valiulių BC, Girėnų BC, Voverių BC „Jotija“, Sintautų BC.
Posėdžio metu išgrynintos pagrindinės suplanuotos BCA veiklos 2022 m.

Viešieji pirkimai2022 m. gegužės 12 d. įvyko agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius organizuotas nuotolinis seminaras tema „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Trijų valandų trukmės seminare dalyvavo Loreta Balsienė (Gerdžiūnai), Loreta Adomaitienė (Kudirkos Naumiestis), Grina Šnirpūnienė (Šakių BCA).
Seminaro lektorė, ilgametė viešųjų pirkimų ekspertė, Zita Lukšienė pristatė ir išsamiai dalyviams išdėstė aktualiausias viešųjų pirkimų temas: viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo nuo 2022 m. sausio 1 d. pasikeitimai, mažos vertės viešieji pirkimai, pasirengimas viešajam pirkimui, viešojo pirkimo būdo parinkimas, viešojo pirkimo dokumentų parengimas, pasiūlymų vertinimas, žalieji pirkimai ir kt.
Seminaro metu buvo pristatyti ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai bet ir jį palydinčiųjų dokumentų pakeitimai, aptarti praktinio taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei, remiantis patirtimi, patarta, ką ir kaip reikėtų daryti.
Seminaro medžiaga pateikta rajono bendruomenių centrų vadovams.

BCA informacija

Lepšių simboliaiPasigėrėjimo ir džiaugsmo jausmai apima kiekvieną kartą, kai pamąstai apie savo kraštiečius ‒ Lepšių bendruomenės žmones. Jie žingeidūs, jie šilti, jie itin mylintys savąjį kraštą. Nesvarbu, kur jie bebūtų, kur begyventų, šis kraštas visada globiamas jų širdyse. Tai todėl mums visiems visiems norisi nors periodiškai susitikti, susieiti ir pasikaimynauti. Toks susitikimas ‒ ataskaitinis Lepšių bendruomenės susirinkimas ‒ vyko balandžio mėnesio 30 d. bendruomenės patalpose. Tačiau šis susirinkimas buvo liūdesiu paženklintas, nes tose patalpose yra apgyvendinos dvi nelaimingos ukrainiečių pabėgėlių šeimos (dvi mamos ir šeši jų vaikučiai). Bet susirinkimui vietos užteko visiems.
Malonu, kad susirinkime dalyvavo Lietuvos seimo narė gerbiama Irena Haase, Lukšių seniūnijos seniūnas Vytautas Andziulevičius. Jį mes išrinkome bendruomenės ir bendruomenės tarybos nariu. Be to į bendruomenę priėmėme ir daugiau naujų narių. Taip pat ir bendruomenės tarybą papildėme naujais iniciatyviais nariais.
Aptarėme 2021 m. veiklas ir finansinius klausimus bei apsvarstėme 2022 m. planus ir uždavinius. Svarbiausi šio naujojo sezono darbai numatomi tokie:

  • Organizuosime tradicinę šventę ,,Mažasis atlaidas“;
  • Atkursime tradicinį bendravimą ,, Trečiasis trečiadienis“.

Tai bus kiekvieno mėnesio trečiasis trečiadienis, kur kas mėnesį tuo pačiu laiku rinksimės į trečiadieninį susirinkimą (į kaimynadienį). Jame dalyvių skaičius nereglamentuojamas, ateina visi norintieji ir galintieji, tarkim 5, 10, 20... asmenų. Šių susitikimų tikslas ‒ pabendrauti prie kavos puoduko, pasižvalgyti po lepšiečių dabartį, sugrįžti į laikus, iš kurių belikęs širdies šauksmas ,,Ar prisimeni?..“
Tikimės, kad naujai papildyta bendruomenės taryba dar labiau suaktyvins mūsų veiklą. O už susirinkimui padovanotą gerą laiką ir mūsų visų nuotaikos pakėlimą dėkojame mūsų kaimynams Paluobių artistams, suvaidinusiems mums komediją ,,Mataušo karčiama“.

Ona Baltrušaitienė, Lepšių bendruomenės pirmininkė

Nauja taryba 2022 mjpgBendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys, tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri aplink save nori skleisti gėrį, grožį ir žmonių tarpusavio artumą per bendrystę. Aktyvios nevyriausybinės organizacijos (NVO) mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veiklomis jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos. Susitelkę, susiklausymu besivadovaujantys gyventojų kolektyvai daro žmonių gyvenimą kultūringesnį, jautresnį ir emociškai turiningesnį bei turtingesnį, o tai reiškia - ir įdomesnį.
Balandžio 26d. Girėnuose įvyko Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos (BCA) visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Buvo apžvelgtos praeitų metų veiklos. Nors jas įtakojo pandeminis laikotarpis, bet judesio rajono bendruomenėms ir BCA netrūko ‒ tai nuotoliniai seminarai, susitikimai su šalies NVO lyderiais, rajono bendruomenių šventė Kudirkos Naumiestyje, kelionė į šiaurės Lenkiją, aktyvus dalyvavimas Saugaus eismo bendruomenėse konkurse, seniūnijų kaimyniškų bendruomenių susitikimai, tradicinis nuotraukų konkursas ir t.t.
Graži tradicija - rinkti ir tų metų aktyviausius pažymėti vardinėmis nominacijomis, kurių iš viso buvo penkios.
Nominacija ,, Metų iniciatyva“ – Griškabūdžio BC projektas „DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ (pirmininkė Agnė Paškauskienė);
Nominacija ,,Metų bendruomenė“ – Girėnų BC (pirmininkė Irena Sakalauskienė);
Nominacija ,,Metų sėkmės istorija“ – Žvirgždaičių miestelio bendruomenės spurtas (pirmininkė Danguolė Pranckevičienė);
Nominacija ,,Bendruomenės lyderis –Audra Atažanovienė“, Gotlybiškių BC;
Nominacija ,,Bendruomenės renginys“ – „Gerdžiūnų kaimo 400 metų jubiliejus“, (pirmininkė Jolanta Puidokienė).

Šakių krašto bendruomeniečiai džiaugėsi visuomenininkės, bendruomeninių veiklų veteranės, Sudargo bendruomenės centro pirmininkės Albertos Natalijos Dragūnaitienės pelnytu darbo įvertinimu – iškiliausių suvalkiečių šimtuke užimta 26 pozicija.
40 bendruomenių centrų turi 1909 asocijuotus narius. Skaitlingiausias Girėnų bendruomenės centras (pirmininkė Irena Sakalauskienė) - 114 narių, Žvirgždaičių – 82 nariai, Janukiškių, „Tėviškės“, Barzdų – daugiau kaip po 70 narių. Mažiausiai turi Šakiečių BC – 15, Valiulių – 21. Kituose BC narių skaičius įvairuoja nuo 30 iki 60.
Mūsų bendruomenių centrams vadovauja 28 moterys ir 12 vyrų. Vytautas Legota, Saulina Kučiauskienė, Alberta Dragūnaitienė, Bernardinas Vainius, Renata Baltrušaitienė, Laimina Auštrienė, Sigitas Bendorius – vadovai, turintieji ilgametę bendruomeniškų veiklų vadybinę patirtį. Vadovauja 8 verslininkai, 28 tarnautojai arba ūkininkai ir 4 nedirbantieji. Šie skaičiai rodo, kad BC vadovai labai užimti, turintys įsipareigojimų.
2021 m. BCA finansinę ataskaitą pateikė finansininkė Nijolė Butkevičienė. Abi ataskaitos vienbalsiai patvirtintos.
BCA pirmininke iš trijų pasiūlytų kandidatų: Mindaugo Kantauto, Loretos Adomaitienės, Grinos Šnirpūnienės - išrinkta G.Šnirpūnienė, kuri ilgokai su kolektyviniu sprendimu nenorėjo sutikti ir pageidavo vairą perduoti jaunimui.
Susirinkimo metu buvo išrinkta ir devynių narių taryba. Kartu su G. Šnirpūniene darbuosis L. Adomaitienė (Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“ pirmininkė), I. Sakalauskienė (Girėnų BC pirmininkė), A. Janavičienė („Tėviškė“ BC pirmininkė), R. Rakauskienė (Ritinių BC pirmininkė), A. Matusevičius ( Lekėčių bendruomenės pirmininkas), R. Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos BC pirmininkė), M. Kantautas („Naumiestiečių sambūris“ pirmininkas), R. Kopicė (Išdagų BC pirmininkė).
Pasibaigus susirinkimui dar neskubėjo visi skirstytis. Juk taip gera pabūti bendraminčių rate prie kavos puodelio ir mėgautis pačių bendruomenių šeimininkių pagamintų saldumynų skoniais bei aptarinėti savo jau nuveiktus darbus ir horozontuose pasižvalgyti po būsimas naujas veiklas.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla