Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01O įžiebta žalia šviesa Vietos plėtros strategijos rengimui buvo sausio 30 diena, kai į savo pirmąjį posėdį susirinko Šakių Vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupė. Ją sudaro rajono bendruomenių centrų, savivaldybės ir verslo atstovai. Posėdžio pirmininkas - savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis. Jis trumpai aptarė posėdžio tikslą– duoti startą naujam kaimo plėtros galimybių etapui pagal Europos Sąjungos (ES ) LEADER iniciatyvą.
Posėdyje dalyvavo ir savo rūpesčais dalinosi rajono meras Juozas Bertašius. O rūpesčiai tikrai nemaži, nes prasidėjus naujiems finansiniams metams, rajono biudžeto laukia, kaip paprastai, daugybė užduočių ir iššūkių. Lėšų į rajoną pritraukimas per LEADER iniciatyvas labai patrauklus, bet jis susijęs ir su rajono išgalėmis, nes kiekvienam projektui reikia kofinansavimo. Iki šiol šie dalykai buvo sprendžiami tik teigiamai. Ar tai pavyks ir ateityje, dabar atsakymo dar neturima. Iš ko ši iniciatyva kilo? Atsakymas suprantamas. Naujosiose ES šalyse praeityje, o ir dabar kaimo gyvenimo kokybė gerokai skiriasi nuo miesto. Tokius reiškinius išgyveno visos ES šalys, bet ten visa tai buvo maždaug prieš trisdešimt metų. Pas mus ši iniciatyva realiai pradėjo veikti prieš septynetą metų ir pirmasis jos etapas 2007 – 2013 m. Šiuo metu jau su džiugesiu skaičiuojame, kiek gražių darbų padaryta mūsų kaimuose pagal šios iniciatyvos programą. Bet tai – ne tik fiziniai darbai. Jiems įgyvendinti pakilo daug aktyvių mūsų visuomenės žmonių, ir jie mokydamiesi siekė teorinių žinių , daugsyk iki šiol visai niekur nepatirtų, kartu lavino savo praktinius įgūdžius. Be to visi darbai, įgyvendinami per šios iniciatyvos veiklas, suponuoti taip, kad vienas jų neatliksi: visuose jų vykdymo lygmenyse svarbiausi išlieka iniciatyvumo, bendruomeniškumo ir partnerystės principai.

Naujasis etapas išlieka tapatus pirmajam – Leader indėlis įgyvendinant kaimo plėtros politiką 2014 – 2020 metais.
Pagrindinis prioritetas prie kurio įgyvendinimo turi prisidėti LEADER – 6 ES kaimo plėtros prioritetas.
Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys prie kurių įgyvendinimo turėtų prisidėti VVG 2014-2020 :

1.Veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių kūrimo ir plėtros bei darbo vietų kūrimo lengvinimas.
2.Vietinės plėtros skatinimas.
3.Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas bei kokybės gerinimas.
4.Inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo skatinimas.
5.Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas .
6.Tinkamos kvalifikacijos ūkininkų patekimo į žemės ūkio sektorių, ypač kartų kaitos, palengvinimas.
7.Konkurencingumo didinimas, gerinant žemės ūkio maisto produktų grandinę, taikant kokybės sistemas, didinant jų pridėtinę vertę bei propaguojant vietos rinkas.
8.Biologinės įvairovės (Įskaitant NATURA 2000 vietoves, taip pat vietoves, susiduriančias su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis, ir tas, kuriose vykdomas didelės gamtinės vertės ūkininkavimas bei Europos kraštovaizdžio būklės atstatymas ) saugojimas ir didinimas.
9.Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo ir naudojimo palengvinimas.
Pasitarimo dalyvių diskusijų metu kilusias mintis apibendrinti būtų galima kai kuriais ryškiau suformuluotais akcentais. O jie būtų maždaug tokie:
2014 – 2020 m. LEADER vėl pareikalaus įtempto darbo ir stiprių kamandų, gebėsiančių jį atlikti;
Labai svarbus psichologinis akcentas – rasti bendrą kalbą su visų projekto parengime ir vykdyme dalyvaujančių grupių atstovais;
Galimybių kūrybingas idėjas paversti konkrečiais darbais užtikrinimas;
Menas siekti bendro tikslo, užuot asmeninio;
Veiklos metu remtis visais jau turimais ir nuolat vystomais gebėjimais konstruktyviai diskutuoti, planuoti, koordinuoti.
Taigi pirmasis pasitarimas, kai matyti, buvo persmelktas didžiuliu jo dalyvių rūpesčiu. Tas rūpestis lydės visus, pasiryžusius žengti nelengvos veiklos keliu. Nelengvos, bet gražiai įtakojančios mūsų kaimų gyvenimo kaitą. Todėl belieka palinkėti pasiryžėliams gražios sėkmės!

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla