Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Šiuo metu Lietuvos kaimas vėl kyla į naują  ir kovingą savo veiklos etapą, siekiantį kurti ir įgyvendinti vietovių plėtros projektus LEADER metodu pagal 2014-2020 m. vietovės plėtros strategijas. Tai jau antrasis šių strategijų etapas. Pirmasis apėmė 2007-2013 m., ir dabar skaičiuojami jo metu nuveiktų darbų vaisiai. Šakių rajone jie tikrai maloniai nuteikiantys, nes daugelyje vietovių daug gražių ir naudingų darbų padaryta. Bet apie tai jau daug kartų įvairiuose forumuose ir žiniasklaidoje kalbėta. Dabar mūsų visų akys ir mintys krypsta į naująjį kaimo plėtros strategijos etapą, kurio pagrindinė kryptis – verslumo, ypač smulkaus, ugdymas ir per tai naujų darbo vietų kūrimas, jaunimo į aktyvų gyvenimą įtraukimas.

    Lietuva yra integrali Europos Sąjungos dalis ir ji tikslingai ir noriai dalyvauja visuose ES vykstančiuose procesuose. Kaimo plėtra – vienas tarp jų. ES ir Lietuvos kaimo strateginės gairės 2014 -2020 m. laikotarpiu yra paremtos tokiais trimis tarpusavyje susijusiais prioritetais:

 

  1. Pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas.

  2. Tvarus augimas: išteklius tausiau naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio skatinimas.

  3. Integracinis augimas: didelio užimtumo ūkio, kur užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas.

    02Tai – tik labai apibendrintai išreikštos naujojo strateginio etapo kryptys. Visa jų studija yra gilus analitinis mokslo darbas, paremtas jau turimais pasiekimais ir naujomis mokslo įžvalgomis. Todėl žengiantiems į šį etapą reikia naujų žinių ir tvirtai jomis paremtos drąsos. Šakių VVG yra pasiruošusi ir pasiryžusi savo krašto bendruomenes sutelkti naujam žygiui už gerąją kaimo kaitą aktyvistus dalyvauti jame, todėl remia juos jau vykdomu projektu ,,Šakių krašto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritis ,,Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” ir ,, Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti”.

   Taigi naujasis etapas turi tęstinį tiesioginį sąlytį su buvusiuoju. Pirmasis etapas taip pat pradžioje buvo paremtas daugiadieniais mokymais ir su tuo susijusios metodinės medžiagos sklaida tarp užsiėmimų klausytojų. Taip buvo dedami žiniomis paremto pasitikėjimo pagrindai.                     Tapatus į pirmajį yra ir beprasidedančio antrojo etapo startas:  balandžio 4 d. nemažas būrys Šakių krašto bendruomenių ir verslo atstovų rinkosi į pirmąjį 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimo rengimo mokomąjį seminarą. Malonu buvo matyti, kad mokomuosius seminarus ves  jau iš pirmųjų mokymų pažįstamas lektorius Vytautas Pilipavičius, LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Administravimo ir kaimo plėtros katedros aukštųjų universitetinių studijų programos kaimo plėtros administravimo priežūros komiteto narys. Tai žmogus, per savo praktinę ir mokslinę vaiklą garai pažįstantis Lietuvos kaimą ir gerai išmanantis ES kaimo plėtros kryptis.

    Pirmoji mokymų diena buvo tikrai produktyvi. Didžioji užsiėmimo laiko dalis buvo skirta jau paruoštos metodinės medžiagos nagrinėjimui, gausiai ją papildant praktiniais pavyzdžiais; antroji dalis  visus klausytojus įtraukė į gyvą diskusiją. Iš pirmojo seminaro klausytojai, atrodo, skirstėsi su klausimu: o ką išgirsime toliau?

                                                                             Seminaro klausytoja Alberta N. Dragūnaitienė

Joomla templates by a4joomla