Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

04Kiekvieną Šakių žemės pilietį, pergyvenantį dėl savo krašto ateities, perskaičius ar išgirdus šią žinią, turėtų apimti džiaugsmo ir pasitenkinimo jausmas. Birželio 15 d. Šakių VVG atstovės – pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir finansininkė Alina Baltrušaitienė dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje vykusiame posėdyje, kuriame buvo svarstomos ir patvirtinamos paraiškos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos paramai pagal ,,LEADER" programos priemonę gauti.
Projektų atrankos komiteto nariai Šakių krašto VVG atstovėms neturėjo jokių klausimų dėl parengtos strategijos kokybės, nes pagal visus VPS vertinimo kriterijus, t.y. „suplanuotos lėšos naujų darbo vietų kūrimui", „VPS investavimo logika" („SSGG sąsaja su statistiniais duomenimis", „VVG teritorijos poreikių sąsaja su SSGG", „pasirinktų VPS priemonių tinkamumas", „suplanuotų lėšų pakankamumas" ir „suplanuotų rodiklių realumas"), „teminė VPS turinio aprėptis" ir „jaunų žmonių įtrauktis į VVG valdymo organą" vietos plėtros strategija surinko maksimalų galimą gauti balų skaičių – 100 balų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 4D-105 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader" ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" sąrašų tvirtinimo" strategijos įgyvendinimui skiriama 2 599 003,00 Eur ES paramos lėšų.

01Kaip atsimename jau iš anksčiau Šakių BCA internetinėje svetainėje aptartų šio itin svarbaus klausimo - rajono plėtros strategijos rengimo - šakiečių pateikta paraiška jau iš karto nuteikė viltingai po pirmojo jos pristatymo Marijampolės regiono VVG atstovų posėdyje, vykusiame Vilkaviškyje 2015-10-21 d. Tai buvo pirmasis oficialus 2014-2015 m. benduomenėse vykusio sutelkto atsakingo darbo apibendrinimas. Juk nuo šio darbo lygio pagal jau galutinį jo įvertinimą 2016 m. priklauso ir investicijų suma rajonui. Dabartinis Šakių krašto strategijos galutinis įvertinimas aukščiausiu balu tai garantuoja, ir tai mums – tikrai didelis džiaugsmas. Taip pat - ir pasitenkinimas. Reiškia, bendras darbas visų, kurie atsakingai ir geranoriškai dalyvavo strategijos ruošime, davė puikius vaisius. Už tai turime dėkoti Šakių rajono savivaldybei, Bendruomenių centrų asociacijos tarybos ir Vietos veiklos grupės santalkai, rajono seniūnijų ir bendruomenių atstovams – visiems, prisidėjusiems savo išmintimi ir geranoriškumu, ruošiant šį svarbų būsimojo laikotarpio rajono plėtros dokumentą. Ypač esame dėkingi šio dokumento rengimo konsultantei ASU profesorei dr. Vilmai Atkočiūnienei, taip išmaningai bendruomenių aktyvui teikusiai mokslo žinas apie kaimo pokyčių valdymą ir mokymą jas panaudoti praktikoje. Tuo buvo parodyta ir įrodyta, kad mokslas ir praktika turi eiti kartu – tik taip galima siekti ir tikėtis norimo rezultato.

03Pirmasis Stratėgijos rengimo ir jos patvirtinimo etapas sėkmingai įveiktas. Jis reikšmingai sustiprino mūsų tarpusavio bendrystės saitus, suteikė nemažai žinių. Dabar laukia ypač atsakingas kitas etapas – projektų pagal numatytas Strategijos veiklas rengimas ir - dar atsakingesnis darbas – jų administravimas. Tai bus ilgas ėjimas per rūpesčių lauką. Ėjimas vardan to, kad mūsų krašto veidas vėl praturtėtų prasmingų naujų darbų raiška už 2,5 milijonų Eur sumą. Jeigu dar mokame mąstyti skaičiuodami litais, matytume, kad ta suma visai solidžiai atrodo – už ją galima daug gerų darbų padaryti. Dabar – trumpo atokvėpio ir apmąstymų laikotarpis. Jį turėtume išnaudoti numatomų pirmųjų darbų startui, kuris jau ne už kalnų.

Šakių BCA informacija

Joomla templates by a4joomla