Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

011Apie smulkųjį verslą ir didesnes verslininkystės galimybes nemažai kalbama ir rašoma, dalijamasi patirtimi. Tačiau, kad tuo susidomėtų kaimo bendruomenės, kurios geriausiai žino, ko reikia jų kaimo žmonėms ir kokios jų galimybės, lapkričio 8 dieną buvo suorganizuotas seminaras. Atvyko lektoriai iš Žemės Ūkio Rūmų kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus Gytis Viršila ir Sigita Grigaliūnienė. Gytis Viršila nagrinėjo temą „Kooperacijos esmė, principai, formos, nauda kooperacijos dalyviams."

Dar daugelis žmonių nesupranta kooperacijos esmės. Galima teigti, kad labiausiai kooperacijos plėtrą stabdo žmonių pasyvumas ir nepasitikėjimas, kurį lemia tai, kad žmonės mažai gilinasi apie kooperatinės veiklos galimybes ir privalumus, žmonėms trūksta informacijos ir galimybių ja pasinaudoti, nėra lyderių, kurie turėtų ne tik patirties žemės ūkio srityje, bet išmanytų ir verslą. Skatinant kooperaciją nemažiau svarbus ir švietimas, konsultavimas, mokymas, pagalba rengiant dokumentus.

Kooperacijos teikiama nauda: gaunamos didesnės pajamos už parduodamus produktus bei galimybė pigiau nusipirkti gamybos priemones, didesnės galimybės sudaryti ilgalaikes sutartis su pirkėjais, gaunamas prioritetas siekiant pasinaudoti ES struktūrine parama. Be didelių investicijų sukuriamos papildomos darbo vietos darbingiems kooperatyvo nariams, turima daugiau laiko gamybai ir poilsiui, tai gerina kaimo socialinę padėtį.

Vyko individualios konsultacijos tema „Kooperacijos esmė, principai, formos, nauda kooperacijos dalyviams."

Lektorė Sigita Grigaliūnienė gvildeno „Sociokultūrinė veikla kaimo bendruomenėse". Daug dėmesio skyrė 02tradiciniams amatams. Filmuota medžiaga plačiai išaiškino kaip sodominti kaimo žmones senaisiais amatais, kaip juos sertifikuoti ir kodėl to reikia. Karštai diskutavo visi seminaro dalyviai, nes tema buvo visiems arčiau širdies. Dalis klausytojų apie senuosius amatus daug girdėjo ir matė savo senelių ir prosenelių darbus.

Po seminaro kilo mintis: ar grįžę į savo bendruomenes sugebėsime narius sudominti užsiimti amatininkyste, ar ne per sunkus uždavinys šiandien kaimo žmogui? Ar įdėtos lėšos ir idėjos nenueis vėjais, nes mažai kam reikia rankų darbo ir širdies reikalaujančios produkcijos todėl, kad ji gerokai brangesnė už pramoninę.

O.Rakauskienė, BCA sekretorė

ŠAKIŲ BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA

Už dalyvavimą savanoriškoje veikloje ir šios veiklos sklaidą tarp žmonių, per bendrystę ieškančių šviesios, turiningos ir prasmingos gyvenimo kaitos kiekviename Lietuvos žemės kampelyje apdovanoja Padėkos raštais bei suvenyrais šiuos bendruomenių centrų atstovus:

1. GENĘ ŽUKAUSKIENĘ - Baltrušių bendruomenė;

2. ALDONĄ GERDVAITIENĘ -Sudargo bendruomenės centras;

3. LINĄ RIMKŪNAITĘ - Plokščių bendruomenės centras;

4. RIMĄ LAUKAITIENĘ - ,,Tėviškės" bendruomenės centras;

5. ROMUTĘ PEČKIENĘ - Janukiškių bendruomenės centras;

6. KRISTINĄ PAPLAUSKIENĘ – Mikytų bendruomenės centras;

7. VIRGINIJĄ SUTKUVIENĘ - Tarpučių bendruomenės centras;

8. ASTĄ JAKAITIENĘ - Gotlybiškių bendruomenės centras;

9. VIDĄ CIKANĄ - Lukšių bendruomenės centras;

10.TERESĘ ULINSKIENĘ - ,,Tėviškės" bendruomenės centras;

11. RENATĄ BASTIENĘ - Voniškių bendruomenės centras;

12. ROMĄ MILIŲ – Veršių bendruomenės centras;

13. ILONĄ ŠEFLERIENĘ - Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva" ;

14.GENĘ ŽILINSKIENĘ - Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva" ;

15. LIJANĄ BARONAITIENĘ - Barzdų bendruomenės centras;

16. IRENĄ JURKŠIENĘ – Panovių kaimo bendruomenės centras;

17. DAIVĄ NAUJOKIENĘ – Kriūkų bendruomenės centras;

18. RAMUTĘ DOVIDAITIENĘ – Slavikų bendruomenės centras;

19. DAIVĄ PUIDOKIENĘ – Gerdžiūnų bendruomenės centras.

Pirmininkė G.Šnirpūnienė

RĖMĖJAI:Lietuvos kaimo tinklasZemes ukio pletros fonas

Joomla templates by a4joomla