Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BCA,  vykdydama projektą, ,,Šakių rajono bendruomenių žingsnai verslumo link“ įsigijo biuro įrangos, kurios nepakanka bendruomenėse renginių organizavimui, tarpusavio komunikavimui,  patirties verslumo klausimais paieškoms bei savosios patirties sklaidai  ir paslaugų šiais klausimais  teikimui.  

         BCA pakvietė savo asociacijos Bendruomenių centrus teikti paraiškas  ilgalaikėms sutartims sudaryti dėl biuro įrangos panaudos. Tokių paraiškų gauta 14. BCA valdyba, atsižvelgdama į lėšas, gautas  bendruomenių centrų vykdomiems projektams administruoti  per Šakių VVG,  į paraiškų kiekį iš bendruomenių, į tai, kad  kai kurios BC vėliau numatę teikti paraiškas buities įrangos, aplinkos priežiūros technikos ir kitų dalykų įsigijimui, šiame etape gautą turtą paskirstė taip:

01Gyvenime taip jau yra: dirbant rimtus darbus, skaičiuojama kiekviena laiko minutė ir baiminamasi, kad tik jų nepritrūktų. Kai žmogų ištinka koks nors svarbus laukimo periodas, tos minutės ir iš jų susidedančios valandos pasidaro nepaprastai ilgos. Abu šie periodai dabar ištiko dažną Lietuvos kaimo bendruomenę ar asociaciją. Mat nuo š.m. kovo 28 d. iki gegužės 2 d. joms buvo duotas startas dalyvauti Valstybės remiamų projektų konkurse, skirtame tolimesniam bendruomeninių pamatų stiprinimui pagal atskiras programas. Taigi darbas ruošiant projektų paraiškas bendruomenėse virte virė ( trumpojo laiko periodas ). Dabar paraiškos jau pateiktos ir jos laukia peržiūros ir įvertinimo ( ilgojo laiko periodas ). O paskui konkursą laimėjusiems vėl laikas nenumaldomai trumpės: prasidės numatytų veiklų administravimas – atsakingiausias projekto įgyvendinimo laikotarpis. Tačiau šis laikotarpis - ir prasmingiausias: jo metu pasiekti rezultatai kažkuriuo aspektu prisidės prie gerosios kaimo bendruomenės gyvenimo kaitos.

02Kai galvojame apie savo tėvynę Lietuvą, tikriausiai, ne vienam tiesiog sieloje suspurda poetės Janinos Degutytės dar mokyklos suole išmokti eilėraščio žodžiai, skirti mūsų Tėvynei: ,,Tu  - mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus...Tiktai mūsų meilėj  - tu didžiulė...“ Tai ar ne todėl, lyg siekdami pajusti, mažutė mūsų šalis, ar didelė, balandžio 23 d. gražus būrys - 44 Šakių bendruomenių asociacijos nariai lyg migruojantys paukščiai pakilo į  žygį. Žygio tikslas – aplankyti Pasvalio ir Biržų krašto bendruomenes, mums visiems artimų idėjų ir tapačių veiklų  kolegas. Mūsų mokomojo seminaro tema - ,,Verslumo idėjų paieška Pasvalio ir Biržų rajonų bendruomenėse“.

     Kelias atrodė tolimas būsiąs, bet ką tai reiškia gerai nusiteikusiai šakiečių įgulai, kurios didelė dalis – smagus jaunimas. O kelionės priekyje – patrauklus masalas - nuo seno  Zanavykijoje gražiai susiformavęs to puikaus šiaurės rytų krašto aukštaičių įvaizdis. Mūsų akyse ir mūsų suvokime ši žemė  - derlingų laukų ir sumanių gaspadorių kraštas. Čia gamta savo stebuklais graži. Čia kviečio ir miežio varpa brandi, čia alaus puta  kvapni ir puri, ir susitikimuose patyrėm, kad čia žmonių, susibūrusių į bendruomenes,  išmonė plati ir daugiabriaunė.

DSC017202003 m. įkurta Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija jungia 36 bendruomenių centrus iš 38, registruotų Šakių rajone, todėl kaip skėtinė organizacija apima beveik visą Šakių VVG teritoriją ir gali tenkinti kiekvieną kaimo gyventoją savo vykdomos veiklos rezultatais. Pastaruoju metu  rajone ypač aktyviai  veikia kaimo bendruomenės, kurias vienija pagrindinis tikslas – gerinti kaimo žmonių gyvenimą. Bendruomenės vykdo įvairias veiklas ir iniciatyvas ir per jas siekia aktyviai įtraukti kaimo gyventojus į kultūrinį ir socialinį gyvenimą: didina kaimo žmonių užimtumą, puoselėja bendruomeniškumo dvasią ir skatina norą nuolat tobulėti. Toks kaimo bendruomenių aktyvumas  ir bendrų interesų paieška rodo teigiamas kaimo vystymosi tendencijas, sėkmingos veiklos pavyzdžiai įkvepia kitas bendruomenes, o bendradarbiavimas tarpusavyje padeda rasti atsakymus į kylančius klausimus. Ne kiekvienas kaimo gyventojas turi galimybių ir gebėjimų užsitikrinti stabilias pajamas ūkininkaudamas, todėl yra priverstas ieškoti ne žemės ūkio veiklos galimybių. Neabejojama, kad vietos gyventojų verslumas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kurie nulemia kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą.  Analizuojant  Šakių  kaimo bendruomenių verslumą, paaiškėjo, kad  kaimo bendruomenės bijo imtis  įgyvendinti  verslumo projektų. Apklausos metu, kuri atlikta  2013m. vasario-kovo mėn. 35 bendruomenių  centruose, išaiškėjo priežastys, trukdančios verslui. Jas galima suskirstyti į vidines ir išorines.  Išorinės priežastys yra susijusios  daugiausiai su palaikymo politika ir perdėtai dideliais biurokratiniais reikalavimais, keliamais numatomai veiklai (82,8 %). Vidinių priežasčių nurodyta daugiau: nepakankami bendruomenės narių gebėjimai - įgūdžių bei žinių stoka  (88.5%), materialinių ir finansinių išteklių trūkumas(37%), motyvacijos nebuvimas (22,8%), baimė rizikuoti, prisiimant didelę atsakomybę (37%). Nurodoma, kad bendruomeninės organizacijos nesugeba pateikti produktų ar paslaugų, kurias būtų galima pasiūlyti rinkai (51.4%). Taip pat nurodoma, kad verslo idėja gyvybinga gali būti tik tada, kai vietoje netrūksta šia idėja ,,degančių” ir jos įgyvendinimui pasiryžusių įsipareigoti žmonių (91.4%). Nepakanka bendruomenėse teminių renginių: tarkim,  informacinių technologinių bei renginių  - organizavimo priemonių tarpusavio komunikavimui, paieškų patirties verslumo klausimais bei savosios patirties sklaidai (97%) ir paslaugų šiais klausimais  teikimui. Pirmas žingsnis  verslumo link ( Šakių bendruomenių centrų siūlymu) -  tai bendruomenių centrų asociacijai ir  bendruomenėms trūkstamos kompiuterinės bei   kitos   įrangos, reikalingos renginių organizavimui ir technikos aplinkos priežiūrai, buitinės įrangos ir įrangos kompleksiniam socialinių paslaugų teikimui  įsigijimas  ir jų nuoma kaimo gyventojams (91.4%).

01Kiekviena bendruomenė turi savo veiklos pamatus ir kryptis, ir tai yra jų varomoji jėga. Sudargo bendruomenė, pasirinkusi savo veiklose etnopaveldo saugojimo ir sklaidos kryptis, nuolat ieško būdų, kaip patraukliau, išradingiau tai padaryti. Kaip suburti kuo daugiau visuomenės, vietinės ir iš svetur, kad žmonės galėtų atrasti šį gamtos stebuklą ir autentišką iškilių istorijos įvykių liudytoją Sudargą. O tie paliudijimai – tai ne vien Sudargo krašto savastis: jų svarba ne kartą patvirtinta mūsų valstybę ištikusiuose įvykiuose, nulėmusiuose jos likimą. Štai iš tokių paskatų iškilo plačiai vietovę garsinantis renginys ,,Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai", ,,Bėgimas knygnešių takais" ir knygnešių pagarbos šiame krašte renginių gausa, kasmetė tarpregioninė jaunimo turizmo stovykla ,,Draugystė" ir dar daug kitokių tiek pastovių, tiek fragmentinių renginių, neleidžiančių bendruomenei sustingti ramybės būsenoj. Ir tai yra visų Sudargo bendruomenę sudarančių padalinių išmonės ir veiklumo rezultatai. Nes tik ,,daug rankų didžią naštą kelia". O kad galėtume dar aktyviau dalyvauti mus supančiame gyvenime ir savo vietovės pristatymuose svečiams ir ypač sparčiai gausėjantiems šio krašto lankytojams – turistams, stengiamės tobulinti savo gebėjimus ir patrauklumą. Tuo labiau, kad svetingai mūsų renginių organizavimui duris atveria naujutėlaitė ir graži Bendruomenės seklyčia, įkurta pagal ES paramos projektą. Tiesa, pilnoms įkurtuvėms čia dar trūksta vieno akcento, bet ir šis jau priartėjo prie slenksčio. Ir tada – įkurtuvės!

Joomla templates by a4joomla