Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

13Jau ne viena Lietuvos ir Šakių rajono bendruomenė džiaugiasi rezultatais, pasiektais per ES paramos kaimo plėtrai projektus. Tarp tokių – ir Janukiškių, atokaus, bet gražaus pešešupių kaimo, bendruomenė. Nors kaimas atokus, tačiau jo ambicijos gyventi gražiau, išraiškiau yra prasmingos ir vertos pasididžiavimo. Tą patvirtina janukiškiečių pateikta paraiška dalyvauti ES LEADER strategijos remiamo fondo kaimo plėtrai konkurse.

Paraiška laimėjo. Janukiškių bendruomenės centras 2013-2014 m. jau vykdo projektą „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Janukiškių bendruomenėje"(sutarties Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-030), Šis projektas yra pateiktas pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse". Projekto vertė 43 868,62 Lt. Jį finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (35094,90 Lt.) ir Šakių rajono savivaldybė (8773,72 Lt.). 2013 m. panaudota 25 215,31 Lt. projekto lėšų.

02Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga sausio 29 d. pakvietė konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2013" prizininkus į baigiamąjį renginį. Babtuose įsikūrusio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto salėje buvo aptarti ketvirtus metus skaičiuojančio konkurso rezultatai.

Pagrindinis vykusio konkurso tikslas - šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Buvo siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą, išaiškinti aktyviausias, saugaus eismo srityje kūrybingiausias bendruomenes. 2013 m. projektus vykdė 109 organizacijos, surengti 255 įvairūs renginiai (šventės, koncertai, varžytuvės, paskaitos, pėsčiųjų ir dviratininkų žygiai, įvairios kitos saugaus eismo akcijos). Baigiamajame renginyje bendruomenės buvo suskirstytos į penkias grupes, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus. Konkurse prizines vietas užėmusios bendruomenės buvo pažymėtos Padėkos raštais ir apdovanotos maloniomis dovanėlėmis. Tarp prizininkių sušvito ir baigiamajame renginyje dalyvavę dvi Šakių rajono bendruomenės, patekusios į trečiąją grupę: Gelgaudiškio ,,Atgaiva" ir Girėnai. Gelgaudiškiečiai konkurse laimėjo pirmąją vietą, girėniškiai – antrąją.

01Dar 2012 m. Lietuvos bendruomenes pasiekė gera žinia: remiantis 2012 m. Vietos bendruomenių savivaldos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011m. gruodžio 21 d. įsakymu, kiekviename rajone buvo parengti ir patvirtinti Vietos bendruomenių savivaldos aprašai. Remiantis jais, buvo sudarytos Vietos bendruomenių tarybos ir nustatyti jų veiklos principai. Tokiu būdu mūsų bendruomenėse atsirado naujas darinys – VBT ( Vietos bendruomenės taryba). Pagal aprašą ji sudaroma grynai savivaldos pagrindais. VBT sudaroma iš 9-12 pavienių bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstoų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ar bendrijų atstovų, vietos gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų. Šiuos atstovus į VBT deleguoja demokratiškais pagrindais išrinkusi juos kiekviena minima organizacija ar susivienijimas. 1/3 dalį į VBT narius pakviečia seniūnas, pasitaręs su vietos bendruomenės gyventojų ir organizacijų atstovais. Tokiu būdu gali būti pakviesti pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos gyventojų poreikius tenkinantys nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės įstaigų atstovai, tačiau jie negali sudaryti daugiau nei 1/3 VBT narių dalį.. Kiti visi – visuomenės pasiūlyti atstovai.

01Startuojanti programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" prisidės prie vaikų ir jaunimo gerovės.
Prasidėjo du mėnesius truksiantis laikotarpis, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas".
Pagal programą bus vykdomos keturios priemonės: Lietuvos vaikų dienos centrų, Lietuvos atvirų jaunimo centrų, Lietuvos vaikų dienos centrų kartu su atvira jaunimo erdve plėtra, taip pat Darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu reikalingų kompetencijų kėlimas. Didžiausias dėmesys bus skiriamas infrastruktūros kūrimui ir modernizavimui, paslaugų plėtrai, veiklos priemonių įsigijimui.
Ši programa – puikus būdas imtis socialinės atsakomybės bei prisidėti prie pažeidžiamos ir itin jautrios visuomenės dalies – rizikos grupės vaikų ir jaunimo – socialinės atskirties mažinimo ir jų gerovės kūrimo.
Paraiškas gali teikti ir paramą Programos priemonėms gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti viešieji juridiniai asmenys (valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai).
02Mažiausia projektų trukmė yra 12 mėnesių. Projekto veiklos turės būti baigtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.
Programai skirtas biudžetas – beveik 20 mln. litų.
Paraiškas galima teikti iki 2014 m. vasario 28 d. Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.
Daugiau informacijos apie kvietimą, visi susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos paskelbtos interneto svetainėse: www.cpva.lt, www.socmin.lt, www.eeagrants.lt.

BCA informacija

Bendruomenių centrų veiklų pristatymo – parodos ,,Mes panašūs, mes skirtingi ir visi darbais turtingi", vykstančios lapkričio 12 d. Šakių kultūros centre, II aukšte,

DARBOTVARKĖ

Renginio pradžia - 14 val.

1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga (Šakių krašto VVG pirmininkas A. Damijonaitis);
2. Šakių rajono bendruomenių centrų veiklos kryptys ir perspektyvos (Šakių r. BCA pirmininkė G.Šnirpūnienė);
3. Marijampolės apskrities moterų namų – krizių centro veiklos pristatymas (vadovė D. Dovydė);
4. Kaimo bendruomenių veiklos krypčių apžvalga ir vaizdinės medžiagos apie bendruomenines veiklas pristatymas (BC atstovai);
5. Diskusijos prie kavos puodelio.

BCA valdyba

Joomla templates by a4joomla