Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Warning: getimagesize(https://mail.google.com/mail/u/0/images/doc.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home/sakiubca/domains/sakiubca.lt/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 339

Warning: getimagesize(https://mail.google.com/mail/u/0/images/doc.gif): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home/sakiubca/domains/sakiubca.lt/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 339

Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu bei Žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D- 567 ,,Dėl 2013 metų kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonei ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" įgyvendinti skirtų lėšų pagal projektus ir lėšų gavėjus paskirstymo sąrašo patvirtinimo", nusprendžia:
1. Pritarti 2013 metų „Kaimo plėtros ir verslo skatinimo" programos priemonės ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" projektams:

01Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D- 567 ,,Dėl 2013 metų kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonei ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" įgyvendinti skirtų lėšų pagal projektus ir lėšų gavėjus paskirstymo sąrašo patvirtinimo" suteikta valstybės parama kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų projektams.
Šiais metais kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos buvo aktyvios – iš viso pateikti 305 projektai, tačiau dalis jų pripažinti netinkamais finansuoti (59 projektai), o kitiems projektams (104) finansuoti nepakako lėšų. Kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos, kurioms parama projektams įgyvendinti nesuteikta, bus informuotos apie paramos nesuteikimo priežastis atskiru pranešimu.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos artimiausiu laiku parengs paramos sutarčių su kiekvienu paramos gavėju projektus ir išsiųs kvietimus pasirašyti paramos sutartis.
Daugiausia projektų finansuojama iš Šakių r. – 11 projektų, Tauragės r. – 9, Klaipėdos r. – 7 projektai, Joniškio ir Kretingos r. – po 6 projektus. Iš viso parama skirta kaimo bendruomenėms ir kaimo bendruomenių asociacijoms iš 45 savivaldybių.

01Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms teikiama nuo 2006 m.
2013 metais kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti daugiau nei 2.5 mln. Lt. Šių metų gera naujiena - bendruomenių verslumo skatinimas.
Parama kaimo bendruomenių projektams bus skiriama pagal žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-329 (Žin., 2013, Nr. 48-2389) patvirtintas Paramos kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai teikimo taisykles (toliau − Taisyklės).Šių metų taisyklėse numatyta, kad paramos prašyti gali kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos ir parama bus teikiama pagal tris veiklos sritis:

  • kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams;
  • kaimo bendruomenės verslumo projektams įgyvendinti kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose;
  • kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti.

Paramos dydis pagal pirmąsias dvi veiklos sritis yra 25 tūkst. Lt, o pagal trečiąją veiklos sritį – 10 tūkst. Lt, ir numatoma kompensuoti 90 proc. visų tinkamų išlaidų. Taip pat pažymėtina, kad paramos pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis gali siekti tik kaimo bendruomenės, o pagal trečiąją veiklos sritį į paramą gali pretenduoti kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos.
Už pateiktų paraiškų vertinimą, kaip ir praeitais metais, atsakingas Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, kurio parengtas projektų vertinimo ataskaitas svarstys žemės ūkio ministro įsakymu sudarytas projektų atrankos komitetas. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priims žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) sudarys paramos sutartis su patvirtintais paramos gavėjais.
Taisyklėse numatyta, kad kaimo bendruomenei ar kaimo bendruomenių asociacijai pasirašius paramos sutartį, Agentūra išmokės avansą, kurio dydis sieks 70 proc. sutartyje numatytos paramos sumos.
Gautos 302 paraiškos. Šakiečiai pateikė 15 paraiškų.

Sporto sventes KBC programa 001

Joomla templates by a4joomla