Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Žemės ūkio ministras 2012m. liepos 16d.įsakymu Nr. 3D-601 patvirtino skiriamas lėšas paramai kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms. Iš 458 konkurse dalyvavusių šalies bendruomenių paramą gavo 138. Ministras, atrankos komisijos teikimu, suteikė paramą šiems Šakių bendruomenių centrams:

1. Ritinių bc - Bendruomenės sūrio namai -16874,75 Lt.

2. Voniškių kaimo bc - Voniškiečiai startuoja -24973,00 Lt.

3. Degutinės kaimo bc –Laisvalaikio ir sporto aikštelės įrengimas Degutinės kaimo bendruomenei –25000,00 Lt.

4. Girėnų bc – Girėnų sporto aikštelės sutvarkymas – 24955,42 Lt.

5. Bliuviškių bc – Bliuviškių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas -25000,00 Lt.

Šakių rajone startavo Vietos bendruomenių savivaldos programa. Šiems metams programai įgyvendinti šakiečiams numatyta 62 100 Lt., kurie buvo paskirstyti 14 seniūnijų.

Programos paskirtis – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius.

Šakių rajono savivaldybės

Vietos bendruomenių savivaldos programos

Priemonės „Įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos priemonę „Apraše nustatyta tvarka finansuoti vietos bendruomenių sprendimais patvirtintas ir savivaldybių ministerijai pateiktas veiklas"

II KETVIRČIO ĮVYKDYMO ATASKAITA

Registruokimės ir dalyvaukime projekte ,,Saugus eismas bendruomenėse 2012". Nors paraiškos renkamos iki rugsejo 1d., tačiau būtų gerai, kad jau dabar susiplanuotumėte savo bendruomenėse renginius (gal jau esate suplanavę) ir užpildę labai paprastą paraišką išsiųstumėte nurodytais adresais. Organizatoriai aprūpins Jus saugaus eismo dalyviams skirtomis priemonemis: atšvaistais, žiebtuvėliais, krepšeliais, liemenėmis. Išsamesnę informaciją apie projektą rasite:

http://www.lkbs.lt/index.php?104972858

Birželio 1d. Panoviuose įvyko Vilkaviškio, Marijampolės bendruomenių sąjungos pirmininkių Linos Kružinauskienės, Linos Smelstorienės ir Šakių bendruomenių sąjungos pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės susitikimas. Ne pirmi metai bendrauja šių rajonų bendruomenių centrai ir sąjungų vadovės. Jų susitikimo tikslas – aptarti apskrities bendruomenių pasiruošimą Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžiui Karklėje. Šiais metais numatyta sąskrydžio programa įvairi, įdomi, nes bus paminėtas sąjungos 10 metų jubiliejus. Bendradarbiavimo stiprinimui tarp apskrities bendruomenių numatyta bendrų veiksmų: apskrities pristatymas ,,Kuo mes gražūs", skrybėlių madų demonstracija, sportnės varžybos, rekordo siekimas ,,Bendruomenių vėliava" ir kita. Visų pasiruošimo paslapčių pirmininkės nenori atskleisti, jos žada siurprizų ir savo bendruomeniečiams.

Šakių rajono savivaldybė skelbė projektų finansuojamus konkursus. Jaunimo reikalų taryba paskelbė pateiktų paraiškų sąrašus ir lėšų paskirstymą projektų įgyvendinimui 2012 metais. Malonu pasidžiaugti, kad visuose trijuose konkursuose aktyviai dalyvavo rajono bendruomenių centrai ir nemaža dalis gavo finansavimą.

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkursui iš gautų 12 paraiškų lėšos buvo paskirtos 4 bendruomenės centrams: Lukšių ,Gerdžiūnų, Ritinių, Sudargo .

Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui iš 19 paraiškų lėšos skirtos net 8 bendruomenės centrams: Paluobių, Voniškių, Ritinių, Veršių, Baltrušių, Kidulių, Sudargo, Mikytų.

Jaunimo iniciatyvų skaitnimo projektų finansavimo konkursui iš gautų 26 paraiškų lėšos skirtos 5 bendruomenių centrams : Sudargo, Lukšių, Veršių, Voniškių.

Linkime sėkmingo projektų įgyvendinimo, o tiems , kam nepasisekė bandyti dar kartą.

Informaciją pateikė BCA sekretorė Onutė Rakauskienė

Joomla templates by a4joomla