Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Vasara - geriausias laikas vaikams: nereikia eiti į mokyklą, galima ilgai miegoti, visą dieną žaisti su draugais. Deja, pastaruoju metu nemaža vaikų dalis laiką leidžia prie kompiuterio. Girėnų bendruomenės nariai, norėdami, kad jų vaikai laiką leistų prasmingiau, liepos 24-27 dienomis bendruomenės centre ir sporto aikštelėje organizavo dieninę vaikų stovyklą. Stovyklautojų susirinko nei daug, nei mažai, iš viso 26 mokyklinio amžiaus vaikai. Kadangi girėniškiai yra aktyvūs projekto "Eismo saugumas bendruomenėse"dalyviai, todėl pirmoji diena buvo skirta saugiam eismui. Šią dieną vaikai rinkosi su dviračiais ir paspirtukais, vyko dviračių vairavimo įgūdžių varžybos, buvo aiškinamasi kaip turi būti paruošti dviračiai, dalyvaujantys eisme, vyko proto mūšis apie Kelių eismo taisykles, piešė piešinius "Saugok mane kelyje!", kuriuos ateityje suaugę bendruomeniečiai išdalins saugaus eismo akcijos metyu vairuotojams. Taip pat šią dieną stovyklautojai aplankė Šakių rajono polciijos komisaratą, susipažino su policijos darbu, apžiūrėjo sulaikymo patalpas, pamatė iš arti ginklus, antrankius, kitas specialiąsias priemones, ir naujausią automobilį, pasimatavo neperšaunamą liemenę. Antroji stovyklos diena Girėnuose praėjo taip pat labai turiningai. Pirmoje dienos dalyje stovyklautojai aplankė Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos pareigūnus, apžiūrėjo ginkluotę, transporto piemones, stebėjo tarnybinio šuns pasirodymą. Pakeliui aplankė Sudargo piliakalnius ir Kidulių dvarą. Sugrįžę į bendruomenę ir pasistiprinę, stovyklos dalyviai puolė gaminti lėles. Juos šio amato mokė bendruomenės pirmininkė I. Sakalauskienė, jai talkino, gamyboje visiems padėjo ir berniukams kantrybės linkėjo J. Sakalauskas. Aktyvūs buvo visi ir berniukai ir mergaitės - daug lėlių lietuvaičių buvo prigaminta. Už išvyką girėniškiai dėkingi Šakių kultūros centro direktoriui Raimondui Januševičiui ir vairuotojui A. Ramanauskui. Trečioji stovyklos diena prasidėjo žvejybos ypatumais. 11 stovyklautojų varžėsi tarpusavyje kas pagaus daugiau žuvyčių bendruomenės tvenkinyje.

02Liepos 28 d. Girėnų bendruomenė krepšinio mėgėjams surengė tradicinę šventę. Tai trijų kartų: jaunimo, vyrų ir veteranų - krepšinio turnyrai. Pirmąją vietą iškovojo veteranai, antrąją - vyrų komanda, treti liko jaunimo komanda. Renginio pagrindinis organizatorius buvęs ilgametis rajono sporto vadovas Juozas Jonuška ir Girėnų bendruomenė. Dalyvius pasveikino Girėnų bendruomenės pirmininkė Irena Sakalauskienė ir palinkėjo saugaus ir draugiško žaidimo aikštelėje. Bendruomenės renginius nuolat papildo ir eismo saugumo taisyklių priminimas. Buvo kalbėta apie tai, kad reikia nuolatos atsakingai elgtis kelyje. Ta proga buvo išdalinti sporto šventės dalyviams ir sirgaliams atšvaitai. Apdovanojimus įteikė rajono tarybos narys Ramūnas Kaunas ir bendruomenės pirmininkė Irena Sakalauskienė. Po varžybų visi sportininkai ir palaikymo komanda rinkosi į Girėnus, kur buvo vaišinami kugeliu ir kvapnia duonos gira.

Girėnų BC informacija

Slavikai 3

Birželio 29-30 d. neformali Slavikų jaunimo grupė vykdė projektą "Pažink savąjį kraštą ‒ būk iniciatyvus ir sportuok aktyviai". Jis buvo finansuotas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos. Šio projekto metu buvo suorganizuota trijų skautų draugovių stovykla. Norisi pasidžiaugti, kad stovykloje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio (vadovė Auksė Kriščiokaitienė), Marijampolės J. Totoraičio ir Kalvarijos M. Avietėnaitės (vadovė Jolanta Lukšienė) skautų draugovės. Iškilmingos draugovių rikiuotės metu prisiekė jaunieji skautai, kuriems buvo užrišti skautų kaklaraiščiai pagal patyrimo laipsnius. Stovykloje dalyvavo 37 dalyviai. Visus stovyklautojus pasveikino Slavikų pagrindinės mokyklos direktorius Juozas Rakickas, Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, Sudargo seniūnė l. e. Slavikų seniūno pareigas Rita Grigaitienė. Projekto metu buvo suorganizuotas pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais“. Startavus iš Slavikų pagrindinės mokyklos stadiono, kur buvo įsikūrusi skautų stovykla, pėsčiųjų žygio dalyviai aplankė ir sutvarkė 9 knygnešių ir 11 kunigų kapus, uždegė atminimo žvakeles. Lydimi Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorės Renatos Baltrušaitienės, dalyviai susipažino su Slavikų krašto ir knygnešystės istorija, žygiuodami pasidžiaugė gražia gamta ir įžymiomis Slavikų vietovėmis, paminklais.

012018 metų birželio 8 dieną Antakalnio seniūnijos patalpose, Antano Smetonos salėje, vyko Vidaus reikalų ministerijos organizuojamo “Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos“ konkurso baigiamasis renginys. Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbė konkursą geriausiam 2015–2017 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti. Konkurse dalyvavo savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomenės. Baigiamajame renginyje dalyvavo ir savo dėmesiu bei rūpesčiais dalinosi Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Konkursui buvo pageidaujama pateikti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2015–2017 m. vykdytus, baigtus vykdyti arba tebevykdomus nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus ar bendruomenės iniciatyvas, atitinkančias konkurso nuostatų reikalavimus.
Teikiamos bendruomenių iniciatyvos turėjo prisidėti prie veiksmingesnio šių svarbių priemonių įgyvendinimo: nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos; viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse); bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Nuo birželio įsigalioja naujasis nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo aprašas, kuriame aptariamos pagrindinės taisyklės, kaip teikti paraiškas, nurodomi jų vertinimo kriterijai, išaiškinamos atrankos ir atsiskaitymo už projektus procedūros, pateikiamos vertinimo anketos ir deklaracijos su pavyzdžiais.
Šiuo aprašu siekiama, kad nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės savivaldybėse būtų remiamos pagal tuos pačius kriterijus.
Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės Lietuvoje yra stiprinamos norint įtvirtinti bendruomenių savarankiškumą: būtent bendruomenės geriausiai atliepia gyventojų poreikius, gali stiprinti žmonių sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimą. Šitokia parama taip pat norima sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms ar kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant gyventojams svarbius sprendimus.
Paprastai paramos skyrimą organizuoja savivaldybės, paskelbdamos projektų atrankos konkursą. Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad savivaldybių tarybos ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 16 d. turi patvirtinti savo savivaldybės tvarkos aprašą, kuris taps pagrindu skelbiamam konkursui.
Aprašas čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/121961b063d411e8acbae39398545bed 

SADM informacija

 

Joomla templates by a4joomla