Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Žemės ūkio ministerija jau 15 metų iš eilės teikia finansinę paramą kaimo bendruomenėms. Šiemet jos vėl kviečiamos teikti nacionalinės paramos paraiškas savo veiklai finansuoti. Paraiškos bus renkamos nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d.
Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.
Nacionalinėmis lėšomis remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.
Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija skelbiama https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenes-kvieciamos-pasinaudoti-valstybes-parama
Pernai kaimo bendruomenės iš viso pateikė 588 paraiškas. Daugiausiai jų buvo skirta renginiams organizuoti. Kasmet bendra prašomos paramos suma viršija skirtą biudžetą, tad lemiamos reikšmės turi atrankos kriterijai ir pagal juos skiriami balai.

ŽŪM informacija

Atmintinų dienų akmuo 20202020 metais išplėstinė Slavikų seniūnijos seniūnaičių sueiga, kaip ir kitos rajono seniūnijos, dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo programoje. Diskusijų su bendruomeniečiais ir išplėstinės seniūnaičių sueigos metu pastebėta, kad Slavikų krašte lankosi nemažai turistų. O taip pat ir vietiniai gyventojai bei svečiai nežino svarbių Slavikų krašto istorinių įvykių. Todėl labai reikia tęsti 2019 metais pradėtus mažosiosios architektūros atnaujinimo darbus Slavikų krašte. Praeitais metais, įvykdžius projektą „Mažosios architektūros atnaujinimas Slavikų seniūnijoje 2019“, buvo atnaujinti šeši mažosios architektūros paminklai: trys stogastulpiai, dvi paminklinės skulptūros ir kryžius.
2020 metais nutarta atnaujinti paminklinę skluptūrą „Slavikų parapijai - 250“. Ji pastatyta 2004 metais ir buvo prieš Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčios šventorių. Ši paminklinė skulptūra buvo ne tik susidėvėjusi, bet ir neatitinko naujai surinktų archyvinių duomenų, istorinių faktų. Kaip tik tais metais Slavikų parapijoje buvo minimos trys svarbios datos: Slavikų parapijai – 225, dabartinei bažnyčiai – 185, o ji konsekruota Šv. Onos vardu prieš 180 metų.
Gavus projekto finansavimą, buvo atnaujinta paminklinė skulptūra – pastatytas Slavikų parapijos atmintinų datų akmuo, kuris per Šv. Onos atlaidus buvo pristatytas bendruomenei ir pašventintas.

Renata Baltrušaitienė, Slavikų sen. BC pirmininkė

Kalėdų senelis su palydaGotlybiškių bendruomenės centras užbaigė vykdyti Šakių savivaldybės finansuojamą jaunimo iniciatyvų skatinimo projektą ,,Praleiskime laiką kartu“. Pagrindinis šio projekto uždavinys ‒ surengti kalėdinę vakaronę. Tačiau Covid-19 pandemija pakoregavo mūsų planus, nes buvo paskelbtas karantinas, ir švęsti visi kartu mes negalėjome. Todėl nusprendėme: šią nuostabiąją metų šventę ‒ Kalėdas švęsti bekontaktiniu būdu. Paprašėm Kalėdų senelio, kad atvyktų į Gotlybiškius ir aplankytų vaikučių ir jaunuolių kiemus, ten palikdamas dovanėles.
Senelis buvo paruošęs griežtai laikytis visiems karantino metu privalomų taisyklių. Penkiasdešimt saldžių Kalėdinių dovanėlių vaikučiams ir jaunuoliams pateko į 26 šeimas.

Audra Atažanovienė, Gotlybiškių BC

Slavikų kalendorius 2021 metaiNors šiais metais visos veiklos, net ir projektinės, sulaukė įvairių apribojimų, norisi pasidžiaugti, jog kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru bei neformalia Slavikų kaimo jaunimo grupe buvo įvykdytas projektas „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2020“. Šis projektas finansuotas iš Šakių rajono savivaldybės – jaunimo organizacijų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skirtos Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos. Dar gegužės mėnesį buvo paskelbtas fotokonkrsas „Gimtojo krašto grožis“, kurio viena sąlygų buvo – peizažai, gamtos vaizdai, užfiksuoti Slavikų seniūnijos teritorijoje. (dalyvavo 16 įvairaus amžiaus dalyvių): Auksė Kriščiokaitienė, Austėja Onusaitytė, Brigita Prapuolenytė, Dovilė Balsaitytė, Edita Jonikaitienė, Edvina Mozūraitytė, Genovaitė Kuncaitienė, Jevgenija Griškaitienė, Mantas Baršauskas, Mantas Grybas, Renata Baltrušaitienė, Regina Bakienė (Zubrickaitė), Ričardas Lekavičius, Silvija Intupaitė, Vida Mažeikienė, Vilmantas Žemaitis. Jau tradicija tapo, kad metų gale, prieš Šv. Kalėdas, konkurso dalyviams padovanojamas sieninis kitų metų kalendorius su konkurso dalyvių fotografijomis. Taip ir šiais metais pasitinkame Slavikų 2021 metų kalendorių.
Na, o pati gražiausia bendrystė projekto metu - suplanuota Skautų sueiga-stovykla, kuri įvyko dar rugpjūčio 7 d. Slavikų Pr.P. Būčio skautų draugovė aplankė Kidulių dvarą, susipažino su istorija. Vėliau laukė pats didžiausias iššūkis – kaitrią dieną atlaikyti 10 km pėsčiųjų žygį „Knygnešių takais“ Šilininkų miške – iki Slavikų „pliažo“. Žygeiviai ne tik žygiavo, bet ir pagerbė Slavikų kapinėse palaidotų knygnešių atminimą. Pasiekus žygio finišą, linksmai atsigaivinę Šešupės vandeny, stovyklą užbaigėme pasibuvimu prie skautiško laužo.
Apie skautų stovyklą - http://slavikai.lt/index.php/2-uncategorised/481-skautu-stovykla-2020-08-07
Slavikų 2021 metų kalendorių rasite - http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/148-slaviku-2021metu-kalendorius

Renata Baltrušaitienė, Slavikų sen. BC pirmininkė

Griškabūdžio vaikų žaidimo aikštelėGriškabūdžio bendruomenės centras aktyviai dalyvaudamas projektinėje veikloje, sėkmingai įgyvendina projektus savo krašto infrastruktūrai gerinti. 2020 m. įgyvendino projektą ,,Laisvalaikio zonos ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Griškabūdyje“. Šiam projektui lėšas skyrė LR Žemės ūkio ministerija ir Šakių rajono savivaldybė. Projekto vertė 5617,98 eurų. Vasaros metu bendruomenės valdybos nariai suprojektavo būsimų zonų įrengimo vietas, o tik prasidėjus mokslo metams iškart kibo į darbus.
Rugsėjo mėnesio pradžioje Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vyrai kartu su talkininkais Jonu Naujokaičiu, Ieva ir Karoliu Bačėnais, seniūnu Sauliumi Naumavičiumi pradėjo grunto kasimo ir smėlio lyginimo darbus. Buvo paruošta pliažo ir vaikų žaidimo aikštelės vieta, o mažųjų vaikučių tėveliai padėjo sumontuoti žaidimo aikštelei skirtą įrangą. Po atliktų montavimo darbų aplinką sutvarkyti padėjo seniūnijos darbuotojai. Ačiū visiems, kurie savanorišku darbu prisideda prie bendruomenės centro planų įgyvendinimo. Kolektyvinės veiklos dėka galime džiaugtis puikiais rezultatais.
Griškabūdžio bendruomenė taip pat dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų įgyvendinimo 1.1.5 priemonėje „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje", parengdama projektą. Gauta 1458 Eur finansavimas, tokia pat suma prisidėjo ir Griškabūdžio seniūnija. Nutiesta 200 metrų kabelio, pastatyti penki nauji apšvietimo stulpai prie bendruomenei priklausančio tvenkinio (Pievų g.), įsigyta vaizdo stebėjimo kamera.
Projekto veiklomis buvo pagerinta apšvietimo kokybė, sukurta saugesnė ir patrauklesnė aplinka laisvalaikio ir poilsio zonose. Apšviestos gatvės ir įmontuotos kameros mūsų miestelį
daro saugesnį. Už likusias projekto lėšas pasodinta apie 200 vnt. krokų svogūnėlių. Jie pavasarį savo žiedais papuoš vaikų žaidimo aikštelę ir erdves prie išdrožinėtos skulptūros „Eglė žalčių karalienė“ ir džiugins griškabūdiečius.
Bendruomenės aktyvas dėkoja seniūnui Sauliui Naumavičiui už rūpestį ir visokeriopą pagalbą projektų įgyvendinime. Kartu mes galim padaryti daug.

Agnė Paškauskienė, Griškabūdžio BC pirmininkė

Joomla templates by a4joomla