Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2012, Nr. 36-1797 ) numatyta, kad kaimo bendruomenės gali siekti paramos kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui kaimo gyventojų poreikiams, maisto produktų gamybos cechų įrengimui kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose, kaimo bendruomenei priklausančių naminių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygų sudarymui ir kaimo bendruomenių materialinės techninės bazės stiprinimui ir (arba) sukūrimui. Maksimali paramos suma vienam projektui 25 tūkst. Lt, bendruomenė gali pateikti ne daugiau kaip vieną projektą. Taisyklėse numatant remiamas veiklos sritis atsižvelgta į bendruomenių poreikius, taip pat didesnis dėmesys skirta kaimo bendruomenių verslumo ugdymui.

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti ŽŪM paraiškų registre įregistruota šių bendruomenių pateiktos paraiškos:

1. Gerdžiūnų bendruomenė.Materialinės techninės bazės stiprinimas.

2. Girėnų bendruomenės centras. Viešųjų erdvių sutvarkymas.

3. Mikytų bendruomenės centras. Maisto produktų gamybos cecho įrengimas, materialinės techninės bazės stiprinimas.

4. Lekėčių kaimo bendruomenė.Materialinės techninės bazės stiprinimas.

5. Turčinų kaimo bendruomenės centras. Materialinės techninės bazės stiprinimas.

6. Bliuviškių bendruomenės centras.Materialinės techninės bazės stiprinimas.

7. Degutinės kaimo bendruomenės centras.Viešųjų erdvių sutvarkymas.

8. Ritinių bendruomenės centras.Maisto produktų gamybos cecho įrengimas.

9. Griškabūdžio bendruomenės centras. Materialinės techninės bazės stiprinimas.

10. Keturnaujienos bendruomenės centras.Viešųjų erdvių sutvarkymas.

11.Briedžių bendruomenės centras. Viešųjų erdvių sutvarkymas.

12.Voniškių bendruomenės centras. Materialinės techninės bazės stiprinimas.

13..Panovių kaimo bendruomenės centras. Viešųjų erdvių sutvarkymas.

Konkursui pateiktos 458 paraiškos. Nekantriai lauksime ekspertų vertinimų ir ŽŪM ministro įsakymo dėl projektų finansavimo.

Pateikė A.Narkūnienė, BCA atstovė viešiesiems ryšiams.

Programos „Zanavykai-zanavykų kraštui“ įgyvendinimas

2011 metai buvo paskelbti savanoriškos veiklos metais, tačiau ši graži idėja nesibaigė. Zanavykų bankelis skatino rajono žmones tęsti savanorystę , todėl skelbė projektą „Zanavykai-zanavykų kraštui". Atsiliepė į šį raginimą net 50 pareiškėjų. Džiugu , kad iš jų, net 26 bendruomenės teikė paraiškas šiam projektui vykdyti. Tikimės, kad bendra savanoriška veikla labiau suartins kaimo žmones bendriems jų krašto darbams, bendriems poreikių ir interesų sprendimams. Reikia paminėti ir tai, kad kaimo bendruomenės ir taip dirba savanoriškai , be jokių atlyginimų, be jokių paskatinimų, bet labai smagu, jog kažkas iš šalies paskatina, pastebi gražius neatlygintinus darbus . Tai pastebėjo „Zanavykų bankelis".

Savanorystės darbų metu bus tvarkoma aplinka, sodinamos gėlės, dažomos tvoros, įrengtas pandusas neįgaliesiems, bei kiti svarbūs bendruomenėms darbai. Nudžiugino ir tai, jog po du paraiškų rašytojus Zanavykų bankelis pakvietė į Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plaukimo baseiną.

Nors projekto suma nėra didelė, tik 300 litų, tačiau svarbiausia graži iniciatyva ir idėja ją įgyvendinti. Manyčiau, kad kitais metais atsiras daugiau norinčiųjų vykdyti šią idėją.

Linkime visiems projekto vykdytojams gražių savanoriškų darbų ir sėkmės juos įgyvendinant.

Paruošė BCA sekretorė Onutė Rakauskienė

DĖMESIO! Prasideda projektas " Saugus eismas bendruomenėse"

Visų suinteresuotų saugiu eismu bendruomenėse dėmesiui! Prasideda LR Automobilių kelių direkcijos prie LR Susisiekimo ministerijos remiamas projektas " Saugus eismas bendruomenėse".

Konkurso ESB-2012 nuostatai

Bendruomenėms karštas metas

Bendruomenems karstas metasŠakių bendruomenių lyderiams karštas metas, nes balandžio mėn. kviečiama teikti paraiškas Valstybinei paramai, VVG kvietimas vietos projektams, Lietuvos kaimo tinklui gerosios patirties sklaidai, savivaldybės jaunimo programai bei sveikatingumo programai ir t.t..

Mūsų kaimo bendruomenės nuo kovo 30 d. pradėjo rengti paraiškas valstybės paramai gauti. Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras paraiškų lauks visą mėnesį, iki balandžio 30 d. 2012 metams bendruomenių projektams finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta beveik 2, 9 mln. Lt.

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 25 tūkst. litų. Projektas turi būti viešojo pobūdžio nesiekiantis pelno, susijęs su daugumos kaimo vietovės gyventojų interesų tenkinimu.

Šių metų taisyklėse numatyta, kad paramos prašyti gali kaimo bendruomenės pagal keturias veiklos sritis:

kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir pritaikyti jas kaimo gyventojų poreikiams;

maisto produktų gamybos cechams įrengti kaimo bendruomenėms priklausančiose patalpose;

kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti;

kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprint ir (arba) sukurti.

Bendruomenėms, pirmą kartą teikiančioms paraiškas nacionalinei paramai gauti, bus skirti 6 prioritetiniai balai. Jei projektas skatina organizacijos narius burtis ir imtis ekonominės veiklos, jam pridedama 16 papildomų balų, o kaimo gyventojų užimtumą – 8 balai.

BCA iniciatyva Šakiuose svečiavosi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė, kuri konsultavo bendruomeniečius paraiškų pildymo klausimais.

12 bendruomenių centrų ruošiasi dalyvauti konkurse ir rengia paraiškas valstybės paramai gauti, tai Keturnaujienos, Mikytų, Girėnų, Turčinų, Kriūkų, Gerdžiūnų, Slavikų, Panovių, Voniškių, Plokščių, Kidulių, Bliuviškių.

Nežadama dalyvauti tik trečioje veiklos srityje: kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti.

Bendruomenėms norėtųsi, kad savivaldybės skelbiamas paraiškų teikimo laikas būtų derinamas prie kitų programų teikimo laiko, nes aktyvioms bendruomenėms tiesiog trūksta laiko paraiškų teikimui.

Joomla templates by a4joomla