Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Clip

Amžinai tikėtis, niekad nenustoti vilties, - tokie didžios sielos žmogaus bruožai “, – kadaise pasakė L. A.Floras.

        Mieli kaimo bendruomenės žmonės, Jūs per savo veiklų dešimtmetį įrodėt, kad ši citata apibūdina Jus - visada pasiryžusius atiduoti dalį savęs: savo proto galias, širdies šilumą, darbščių rankų prisilietimus. Atiduoti tai Žemei, kurioje mes visi gyvename. Nuo Jūsų prisilietimų šviesėja Žemės veidas ir gražioje visų bendrystėje atsigauna žmonių sielos. Į Jūsų narsą keisti gyvenimą sudūžta visos negandos ir tai, kas nepasiekiama, tampa pasiekiamu.

        Ačiū, kad esate! Kad skinate kelius į priekį! Telydi Jus sėkmė. Visur ir visada!

        Savo sveikinimus ir nuoširdžiausius linkėjimus bendruomeninių veiklų dešimtmečio proga skiriame Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“, Voverių, Degutinės, Panovių, Ritinių, Sudargo, Išdagų, Briedžių, Keturnaujienos, Barzdų, Veršių, BC „Tėviškė“, Sintautų, Slavikų bendruomenių centrų ŽMONĖMS!

 

Šakių rajono bendruomenių centrų   asociacijos valdyba

PaminklasKai atveri paties prasmingiausio Lietuvos kultūros paveldo saugotojo Vinco Kudirkos muziejaus, iškilusio pačiame Miesto centre prieš penkiolika metų, duris, mus tarsi gyvu garsu apgaubia įtaigi akmenėlių mozaika – Varpas ( aut. Audrius Tamošaitis). Sielos pajautomis, rodosi, girdi garsą, akimis matai vaizdą: varpas savo galingu skambesiu sklaido sutemas, ir giedrėja, skleidžiasi aplink jį šviesos ratilai, į pragarmes nustumdami tamsą, kai kur net kraujo ženklu pažymėtą. Toks yra Varpas, toks – ir Miestas, Vinco Kudirkos vardu paženklintas. Kudirkos Naumiestis. Po šiuo pavadinimu paslėptas jo kodas – visada skleisti šviesą. Visada!
Tą kadaise didžiojo Vinco Kudirkos ,,Tautiškoje giesmėje" išreikštą priesaką naumiestiečiai vykdo su atsidavimu. Ir ta saldi našta padalinta ant visų pečių: ant dviejų mokyklų – Vinco Kudirkos gimnazijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus, ant muziejininkų – Vinco Kudirkos muziejaus ir I. ir A.Spranaičių privataus Širvintos miestelio muziejaus, ant Kultūros centro, ant Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios, ant seniūnijos ir ant kiekvieno savo kraštą mylinčio naumiestiečio.
Šiame veiklių organizacijų ir sambūrių vėrinyje atskirai reikia paminėti Bendruomenės centrą, gyvuojantį jau visą dešimtmetį.

03Sausio 31 d. Raseiniuose, VVG patalpose, įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) visuotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 25 rajonų atstovai. Šakiečių delegaciją sudarė 6 atstovai: mero padėjėjas Rimantas Valiukas, BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė bei pirmininko pavaduotoja Irena Jurkšienė, Plokščių BC pirmininkė Odeta Urbaitienė, Girėnų BC pirmininkas Zigmas Povilaitis, Kudirkos Naumiesčio BC ,,Santaka" pirmininkas Edvardas Belevičius.
LKBS pirmininkė Guoda Burokienė pristatė trejų metų LKBS veiklos ataskaitą. Per šį laikotarpį buvo surengta 18 valdybos posėdžių, įgyvendinta 11 Lietuvos kaimo tinklo, 3 LR Susisiekimo ministerijos, 1 LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, 2 LR Žemės ūkio ministerijos fiinansuoti projektai. LKBS dalyvauja įvairiuose su kaimo plėtros klausimais susijusiose komitetuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su LR Seimu, LRŽŪ ministerija, LR Socialinių reikalų ir darbo ministerija, LR Prezidentūra. Nuo 2010 m. LKBS priklauso Europos Leader ir kaimo plėtros asociacijai( ELARD), aktyviai bendradarbiauja su Europos PREAPRE organizacija. Pirmininkė pabrėžė, kad bendruomenė turi būti pilietinės visuomenės švyturys, iškilęs aukščiau pavydo, niekingų asmeniškumų ir kitų prasmingą bendrystę žlugdančių reiškinių. Savo esme šis švyturys turi rodyti kelią į gyvenimo kaitą, paremtą ir sutvirtintą kilniais ir naudingais darbais mūsų visuomeninės raidos labui.

Kaimo bendruomenių centrai (BC ) gyvuoja kas jau visą dešimtmetį, kas dar šiek tiek mažiau, tačiau dabar , turbūt, vargiai besurastum žmogų, kuris nebūtų pajutęs ar nepastebėjęs šių pačių žmonių susikurtų organizacijų veiklų. Tos veiklos skirtingos savo turiniu ir tematika, ir tame, tikriausiai, yra visas jų patrauklumas ir grožis. Juk kiekviena kaimo vietovė per savo narių bendrystę ir sutarimą ieško ir suranda pačius efektyviausius būdus ir priemones, kaip teigiamai įtakoti savo aplinkos kaitą, kaip gražinti gyvenimą.
Sausio 24 d. Šakių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje, suorganizuotame šio komiteto pirmininko Edmundo Rinkevičiaus, buvo aptartos bendruomenių problemos ir galimybės. Posėdyje dalyvavo mero padėjėjas, bendruomenių veiklų kuratorius Rimantas Valiukas ir Šakių Bendruomenių centrų asociacijos ( BCA ) pirmininkė Grina Šnirpūnienė.
Pranešimą posėdžiui paruošė ir pristatė Kontrolės komiteto narys Zigmas Povilaitis. Jam, daug metų vadovaujančiam Girėnų bendruomenei, nėra svetimi bendruomeniečių rūpesčiai.
Tiek pranešimo metu, tiek po jo vykusioje geranoriškoje diskusijoje išryškėjo šios problemos:
1.Bendruomenės centro patalpų išlaikymas ( šildymo, elektros, šiukšlių išvežimo išlaidos) bei patalpų vidaus ir aplinkos apie pastatus priežiūra.
2.Gyventojų aktyvinimo klausimai.
3. Lyderių skatinimo sistema.
4. Informacinių technologijų stygius.
5. Savivaldybės pagalba bendruomenių centrų verslumo projektams ir kt.
6. Finansinė pagalba bendruomenių centrams ir galimybių paieškos padengti pirmininkų kelionių, susijusių su bendruomenės veiklomis, telefono išlaikymo ir kanceliarijos išlaidas.
Aptarti partnerystės ryšiai ir gražus bendravimas su seniūnais, seniūnaičiais. Pasidžiaugta bendruomeniečių indėliu , organizuojant vietovėse kultūrinius renginius.
Artimiausiu laiku numatomas BC pirmininkų posėdis, kuriame problemos bus sukonkretintos ir pasiūlymų išvados bus pateiktos apsvarstyti Kontrolės komitetui, tikintis, kad bus surasti protingi ir naudingi sprendimai bendruomenių veikloms skatinti ir aktyvinti.

BCA informaacija

ELARDDėl ES biudžeto apkarpymų kaimo plėtrai


ELARD PAREIŠKIMAS


Užbaigiant kitos daugiametę finansinės programos (Multi Annual Financial Framework) derybas, kurios vyko 2013 m. pradžioje, buvo pastebėtas susirūpinimas kompromisu dėl ES biudžeto 2014-2020, kurį pateikė ES Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy. Todėl Europos LEADER asociacija kaimo plėtrai – ELARD- ragina derybų šalis apsvarstyti neigiamą poveikį kaimo vietovėms ir milijonams Europos piliečių pragyvenimo šaltiniams, kuris įvyks dar sumažinant bendrosios žemės ūkio politikos II ramstį.
Laikotarpiu, kuriame gilus ekonominis nuosmukis, yra nerimą keliantis nedarbo ir sustingęs vystymosi lygis, ELARD kaimo plėtros biudžeto sumažinamą 9,3% suvokia kaip strateginę klaidą, kuri nukreiptų ES dar toliau nuo „Europa2020" strategijos tikslų.
Kaimo vietovės apima 91% ES teritorijos, ir net 56% Europos Sąjungos gyventojų gyvena šiose vietovėse. ELARD teigia, kad, atsižvelgiant į blogą finansinę realybę, kaimo vietovės vis dėlto turi potencialą veikti kaip tvaraus ekonomikos augimo, naujovių ir darbo vietų kūrimo centras. Per pastaruosius 20 metų sunkaus darbo LEADER vietos veiklos grupės kaimo vietovėse parodė, kad tai iš tiesų įmanoma.
Nors I ramstis ir tiesioginės išmokos, išties atrodo praktiškai nepakitusios ( tik 4,8% sumažėjimas), II ramstis turėtų sumažėti dvigubai tiek. Nors jei atsižvelgtume į atvirkštinį galimą II ramsčio į I ramstį moduliavimą, tai kaimo plėtros mažinimas gali netgi padvigubėti! Tai aiškiai rodo, kad išlieka užsispyręs prisirišimą prie pasenusios "senosios kaimo politikos paradigmos". Ši paradigma žiūri tik per žemės ūkio kraštovaizdžio objektyvą, nors pastarosios vaidmuo ekonomikoje nuolat mažėja. Mes pripažįstame, kad žemės ūkis vis dar išlieka vienas iš kaimo ekonomikos kertinių akmenų ir pripažįstame svarbą išlaikyti visoje Europos Sąjungoje gamybą, tačiau ELARD mano, kad tuo pačiu metu mes turime siekti įvairinti kaimo ekonomiką, ir lygiai taip pat kitų pramonės šakų, kurios dažnai gali būti svarbesnės vietos ekonomikai ir darbo vietų kūrimui nei žemės ūkio.
Todėl ELARD norėtų kreiptis į ES vadovus ragindami nepritarti Europos Vadovų Tarybos pirmininko pasiūlymui ir pripažinti, kad pirmaeilis svarbiausias kaimo plėtros įrankis gali sumažinti ES piliečiams sunkią finansų krizės naštą įgyvendinant tvarią ir integruotą vietos plėtros politiką.

Joomla templates by a4joomla